No Picture

Muhammed

9 Kasım 2017 admin 0

Medine döneminde nâzil olmuştur. 38 âyettir. 13. âyet, hicret sırasında inmiştir. Adını ikinci âyetteki Muhammed isminden almıştır. Bu sûreye “Kıtâl sûresi” de denilir. (F. Furkan, […]

No Picture

Ahkaf

9 Kasım 2017 admin 0

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 35 âyettir. 10, 15 ve 35. âyetleri Medine döneminde inmiştir. 21. âyette geçen Ahkâf kelimesi, “rüzgarların yaptığı kum tepeleri” anlamına gelmektedir. […]

No Picture

Casiye

9 Kasım 2017 admin 0

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 37 âyettir. 14. âyet Medine döneminde inmiştir. Adını 28. âyette geçen “diz çöken” anlamındaki câsiye kelimesinden alır. Buna Şeriat sûresi, Dehr […]

No Picture

Duhan

9 Kasım 2017 admin 0

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 59 âyettir. Duhân, “duman” anlamına gelir. Sûre adını 10. âyetteki aynı kelimeden almıştır. (F. Furkan, 495. Sahife) Rahmân ve Rahîm Allah’ın […]

No Picture

Zuhruf

9 Kasım 2017 admin 0

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 89 âyettir. 45. âyeti Medine döneminde inmiştir. Zuhruf, “altın ve mücevherler” anlamındadır. 35. âyetinde Allah’ın insana bunlarla değil, kalbindeki meziyetlere göre […]

No Picture

Şura

9 Kasım 2017 admin 0

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 53 âyettir. Adını 38. âyette geçen “işleri aralarında danışma iledir” anlamındaki “şûrâ” ibaresinden almıştır. 23, 24, 25 ve 27. âyetleri Medine […]

No Picture

Fussilet

9 Kasım 2017 admin 0

Mekke döneminde nazil olmuştur. 54 ayettir. Adını üçüncü ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Fussilet, ‘ayrı ayrı açıklanmış’ demektir. Bu surenin diğer isimleri; Secde, Secde Hamimi, […]

No Picture

Mü’min

9 Kasım 2017 admin 0

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 85 âyettir. 56-57. âyetleri Medine döneminde inmiştir. Sûre, adını 28. âyette geçen aynı kelimeden almıştır. Bir diğer adı da “Gâfir”dir. Rahmân […]

No Picture

Zümer

9 Kasım 2017 admin 0

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 75 âyettir. 53-59. âyetleri Medine döneminde inmiştir. Zümer, 71 ve 73. âyetlerde geçtiği üzere “zümreler, gruplar” demek olup adını da buradan […]

No Picture

Sad

9 Kasım 2017 admin 0

Sâd sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 88 âyettir. Başında geçen “sâd” harfinden dolayı bu adı almıştır. (f. Furkan, 452. Sahife) Rahmân ve rahîm allah’ın adıyla […]