5- Maide

Medine döneminde nâzil olmuştur. 120 âyettir. Üçüncü âyeti Vedâ Haccı’nda Arafat’ta inmiştir. Sûre adını 112 ve 114. âyetlerde Hz. İsa’nın Allah’tan istediği bir sofra olan Mâide’den almaktadır. İçinde münâfıklara, Ehl-i Kitab’a ve bazı İslâmî hükümlere yer verilmiştir. (F. Furkan)

5/1-2  AKİDLERİN  GEREĞİNİ  YAPMAK

5/3  YENİLMESİ  HARAM  OLAN  HAYVANLAR

5/4-5  HELAL  KILINANLAR

5/6  ABDEST,  GUSÜL,  TEYEMMÜM

5/7-11  ADALETLİ  OLMAK

5/12-14  EHL-İ  KİTABIN  AHİDLERİNİ  BOZMALARI

5/15-19  EHL-İ  KİTABI  KUR’AN’A  DAVET

5/20-26  HZ. MUSA VE  ARZ-I  MUKADDES

5/27-32  HABİL  –  KABİL  KISSASI,  CANA  KIYMAK

5/33-34  ALLAH  VE  RASULÜ  İLE  SAVAŞANLARIN  CEZASI

5/35-37  O’NA  YAKLAŞMAYA  YOL  ARAMAK

5/38-40  HIRSIZIN  CEZASI

5/41-43  YAHUDİLERİN  ÖZELLİKLERİ

5/44-47  TEVRAT  VE  İNCİL’DE  HÜKÜMLER

5/48-50  KUR’AN  İLE  HÜKMETMEK

5/51-56  GERÇEK  DOSTLUK

5/57-71  EHL-İ  KİTABIN  TAVIRLARI

5/72-81  HZ. İLE İLGİLİ BATIL  İNANÇLAR,  YAHUDİLERİN  ÖZELLİKLERİ

5/82-86  PEYGAMBERİMİZ  VE  YAHUDİLER

5/87-88  NİMETLERDEN  İSTİFADE  VE  HADDİ  AŞMAMAK

2/89  YEMİN  VE  KEFFARETİ

5/90-93  İÇKİ,  KUMAR,  PUTLAR  VE  FAL  OKLARI

5/94-96  İHRAMLI  İKEN  AVLANMAK,  AVLANMAKLA  İLGİLİ  HÜKÜMLER

5/97-99  KA’BE’YE  HÜRMET

5/100  PİS  İLE  TEMİZ  BİR  OLMAZ

5/101-102  LÜZUMSUZ  SORU  SORMAK

5/103-104  MÜŞRİKLERİN  BATIL  İNANÇ VE  MUAMELELERİNDEN  BAZILARI

5/105  SİZ  KENDİNİZE  BAKIN

5/106-108  ŞAHİTLİK,  VASİYETE  ŞAHİTLİK

5/109-111  ALLAH’IN  PEYGAMBERLERİ  HESABA  ÇEKMESİ

5/112-115  GÖKTEN  SOFRA  İNDİRİLMESİ  İSTEĞİ

5/116-120  KIYAMET  GÜNÜNDE  HZ.  İSA’NIN  HESABA ÇEKİLMESİ