11- Hud

Sure 123 ayettir. 12, 17, 114 üncü ayetler Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir. 50-60 arası ayetlerde Hud (a.s.)ın hayatı anlatıldığından, sureye bu ad verilmiştir. Hud’dan başka Nuh, Salih, İbrahim, Lut, Şuayb ve Musa (a.s.) gibi peygamberlerin kıssalarından da söz edilir. (H. Döndüren, 1/366)

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 123 âyettir. 50. âyetinden 60. âyetine kadar Hz. Hûd’un hayatı anlatılmakta ve sûre bu adla anılmaktadır. Sûrenin 12, 17 ve 114. âyetlerinin Medine döneminde nâzil olduğu belirtilmektedir. (F. Furkan)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

11/1-5  YALNIZ  ALLAH’A  KULLUK

11/6-8  İNSANIN  İMTİHANI

11/9-11  NİMETLERLE  İMTİHAN

11/12-14  KUR’AN  MEYDAN  OKUYOR

11/15-17  DÜNYA  HAYATINI  VE  SÜSÜNÜ  İSTEYENLER

11/18-24  HİÇ  EŞİT  OLURLAR  MI?

11/25-36  NUH  (A.S.)  VE  KAVMİ

11/37-49  NUH  TUFANI

11/50-60  HUD  (A.S.)  VE  AD  KAVMİ

11/61-68 SALİH  (A.S.)  VE  SEMUD  KAVMİ

11/69-76  İBRAHİM  (A.S.)  VE  ALLAH’IN  ELÇİLERİ

11/77-83 LUT  (A.S.)  VE  KAVMİ

11/84-95  ŞUAYB (A.S.)  VE  MEDYEN  HALKI

11/96-99  MUSA (A.S.)  VE  FİR’AVN

11/100-109  ZULMEDEN  KAVİMLERİN  AKIBETİ (100-104),  HOŞBAHTLAR  VE  BEDBAHTLAR (105-109)

11/110-123  ATALARI  TAKLİD ((110-111), İSTİKAMET  VE NAMAZ (112-115),  PEYGAMBERLERİN  HABERLERİ (116-120),  ELİNİZDEN  GELENİ  YAPIN  (121-123)