Fihrist

FİHRİSTİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

KUR’AN’DA GEÇEN KONULAR

ALFABETİK KONU/KAVRAM İNDEKSİ

 

A’râf ve A’râf ehli: 7/46-49.

Abdest ve gusül: 5/6.

Ad (lakap) takma: 49/11.

Âd kavmi: bk. Hûd’un kavmi.

Âd Kavmi: 7/65; 11/50; 14/9; 18/59: 23/31; 26/123; 46/21; 77/16; 89/6.

Âdâb-ı muâşeret kâideleri: 24/27; 33/53.

Adak: 2/270; 3/35; 5/103; 16/56; 19/26; 22/29; 61/2, 3; 76/7.

Adâlet: 2/282; 3/18, 21; 4/3, 58, 127, 129, 135; 5/8, 42, 95, 106; 6/115, 131; 152; 7/8. 29, 159, 181; 11/113; 16/76, 90, 126; 21/47; 42/15, 17; 49/9; 55/7. 9; 57/25; 60/8; 103/3.

Adâlet ve çeşitleri: 4/129, 135; 5/8; 6/152; 7/29; 49/9.

Adâletle hükmetmek: 4/135; 5/8; 38/26.

Adamak: 5/103.

Adam öldürmek: 2/178; 4/29, 92-93; 5/32; 6/151; 17/33; 25/68.

Adam öldürmek: bk. İnsan öldürmek, Cinâyet/ler

Âdem (as) ile Havvâ’nın yaratılması ve çoğalması: 2/30; 3/59; 4/1; 6/2; 7/189; 23/12-13; 30/21; 32/7-9; 35/11; 37/11; 38/71-77; 55/14; 71/17.

Âdem’e ruh üfürülmesi: 38/72.

Âdem’in (as) iki oğlu: 5/27-32.

Âdem’in (as) tevbesi: 2/37.

Âdem (as) ile şeytan: 2/34-36; 7/11-25; 17/61-63; 18/50; 20/116-123; 38/71-85.

Âdem’in (as) bütün eşyânın isimlerini bilmesi: 2/31-33.

Âdem’in (as) yaratılması: 2/30-33; 7/12; 15/26-44; 17/61-65; 38/71-74; 39/6.

Âdet: 7/138, 139.

Âdet görme (aybaşı hâli): 2/222, 228.

Adn cennetleri: 9/72; 13/23; 19/61; 20/76; 22/23; 35/33.

Adn Cennetleri: bk. Cennetin kısımları

Affetmek: 2/58, 109, 173, 182, 226; 3/134, 152, 155, 159; 4/16, 48. 99, 152; 5/3, 13; 6/54, 145; 7/199; 9/66; 16/119; 22/60; 24/5, 22; 42/40, 43; 45/14; 58/2; 64/14; 73/20.

Affolunmayan günah: 4/48, 116.

Ağaçların önemi: 16/11; 30/41; 55/6; 59/5.

Ağır söz: 73/5.

Ağızlara mühür: 24/24; 36/65.

Ağlamak: 9/82; 12/16, 84; 15/3; 17/109; 19/58; 44/29; 53/43, 60.

Ahde vefâ: 2/177; 3/76; 5/1; 6/151; 9/4, 7; 13/20-21, 25; 16/91, 95; 17/34; 19/54; 33/15; 48/10.

Ahit Sandığı: 2/246-248.

Âhiret azâbı: 23/64; 68/33.

Âhiret azâbından kurtaracak bir ticâret: 61/10-14.

Âhiret azâbının şiddetli ve sürekli oluşu: 13/34; 20/127; 39/26, 47; 41/16; 68/33.

Âhiret ekini: 42/20

Âhiret gününde meydana gelecek olaylar: 2/123; 3/30, 77, 106-107; 4/77; 6/22-24; 7/38-51; 10/26-30; 11/18, 99, 103-108; 14/21-23; 16/27-30; 17/13-14; 18/99-101; 19/75; 20/100-112; 23/99-114; 27/87; 28/62-66, 74-75; 29/25; 36/51-65; 37/16-34, 51-61; 38/59-64; 39/47, 48, 56-60, 67-75; 41/19-21, 29; 43/67-73; 44/16, 40-56; 45/26-35; 50/20-35, 41-44; 55/41; 57/12; 60/3; 67/6-11, 27; 68/42-43; 69/13-37; 70/8-15; 74/39-47; 75/13; 77/7-11, 29-40; 79/46; 80/33-42; 81/1-14; 82/1-5, 13-16; 88/1-11; 89/21-25; 100/9-11.

Âhiret gününden sakınmak: 2/123; 7/169; 39/56-58.

Âhiret hayâtı: 29/64; 40/58.

Âhiret ölümsüzdür: 44/56.

Âhiret sevâbı istemek: 3/145; 4/74; 17/19; 42/20.

Âhiret yurdunu istemek: 28/77; 33/29.

Âhirete hazırlık: 2/110; 22/77; 36/12; 59/18; 75/12-15.

Âhirete îman: 2/4, 46, 62, 177; 3/9; 4/38-39, 59, 162; 9/18-19, 44-45; 31/4; 42/7; 70/26-28; 74/53.

Âhirete inanmayanlar ve durumları: 7/147; 16/60; 39/45-48; 41/6-7; 77/15-19.

Âhirete karşılık dünyâ hayâtını satın alan kimseler: 2/86.

Âhirete önden gönderilen hayırlar: 2/110; 36/12; 59/18; 73/20; 75/12-15; 82/4-5.

Âhiretin dünyâdan her yönden daha hayırlı olduğu: 3/148; 4/77, 134; 6/32; 7/169; 9/38; 12/57; 13/26; 16/30, 41; 17/21; 28/60-61; 29/64; 57/20; 87/16-17.

Âhiretin şüphesiz var oluşu: 18/9; 45/26.

Âhirette bütün yetkiler Allâh’a âittir: 82/19.

Âhirette bütün sırlar açığa çıkar: 69/18; 86/9-10.

Âhirette dereceler: 17/18.

Âhirette diğergâmlık: 31/33.

Âhirette herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir: 39/70; 40/17; 99/7-8.

Âhirette kimlere azap vardır: 2/114, 174; 3/21-22, 56, 77, 91, 106, 176-178; 4/14, 38; 5/33, 41; 7/147; 9/74; 11/18-22; 13/32-34; 14/22; 16/104-109; 17/10; 22/8-9; 24/19, 23-25; 27/4-5; 29/23; 33/57; 34/5, 8, 38; 41/26-28; 45/7-10; 59/3-4; 67/6; 76/4; 83/10-17; 88/23-26; 90/19-20; 92/14-16.

Âhirette mutlu ve bedbaht yüzler: 3/106-107; 76/7-11; 80/33-42; 88/1-16.

Âhirette pişmanlık fayda vermez: 7/53; 14/44; 89/23-26.

Âhirette rahatlık: 14/27; 16/32; 39/74; 41/30; 43/71-73.

Âhirette uzuvlar şâhitlik eder: 24/24; 36/65; 41/20-22.

Âhirette ve dünyâda büyük kurtuluş: 4/13; 6/16; 23/102; 40/8-9; 44/51-57; 45/30; 57/12; 64/9.

Âhirette zaman tasavvuru: 23/112-114.

Âhirette zâlimlerin mâzeretleri geçersizdir: 40/51-52.

Âhirette zulüm yoktur: 40/17; 45/22.

Âhiretteki dost ve düşmanlar: 43/67.

Âhiretten nasîbi olanlar: 2/201-202; 3/114-115; 4/162; 28/83.

Âhiretten nasîbi olmayanlar: 2/102, 200; 3/21-22, 77, 85; 42/20.

Ahkâf: 46/21.

Ahlâk: 3/159; 4/36; 7/85. 159; 8/53; 18/19; 24/31; 68/4; 87/14.

Ahlâkını bozanlar: 13/11.

Ahlâkî emir ve vazifeler: 2/83-85; 4/36-40, 114; 16/90-92; 30/38.

Ahlâkî fazîletler: 3/134-136; 7/199-200.

Ahlâkî yasaklar: 6/151-153; 7/85-86; 16/90; 49/11-12.

Ahlâk timsâli insanlar: 76/7-11.

Ahmed, Peygamberimiz’in İncil’deki adıdır: 61/6.

Ahnuh: 19/56.

Ahsen-i takvim: 95/1-4.

Ahzap savaşı: Bknz. Hendek savaşı

Ahzap savaşı: 24/11; 33/9

Âile: 2/221; 4/24; 24/27; 58/4; 65/2.

Âile ahlâkı: 4/3-4, 129; 24/22; 33/53-55.

Âile içi barış: 2/228; 4/35, 128.

Âile için yapılan harcamalar: 2/215.

Âile reîsinin sorumluluğu: 19/54-55; 20/132; 66/6.

Âile sevgi ve huzur yuvasıdır: 30/21.

Âilede geçimsizlik: 2/227; 4/35, 128-130.

Âileye iyi davranmak: 4/36.

Âişe (r.anhâ) hakkında: 24/11-26; 66/4-5.

Âkıbet: 3/11; 6/12; 7/34; 16/34; 22/52; 23/31.

Akıl: 7/179; 10/100; 33/72; 47/24.

Akıl nimeti: 17/70.

Akıl sâhipleri ve yapmaları gereken işler: 2/164, 197, 269; 3/7, 190; 5/100; 13/19; 14/52; 16/11-12; 38/29; 39/9, 18, 21; 40/53-54; 65/10.

Akıl ve din: 7/179.

Akıl yaşta değil baştadır: 21/78-79.

Âkil bâliğ olmak: 24/58-59.

Akit: 2/235, 237, 282; 4/33; 5/1; 17/34; 33/49.

Akla aykırı olan her şey îmâna aykırı değildir: 2/259-260; 18/25.

Akletmeyi (akıl yürütmeyi) öğütleyen âyetler: 2/44, 73, 75, 164, 242; 3/65, 118; 6/32, 126, 151; 7/169; 8/22; 10/16, 100; 11/51; 12/2, 109; 13/4; 16/12, 67; 21/10, 67; 22/46; 23/80; 24/61; 25/44; 26/28; 28/60; 29/35, 43, 63; 30/24, 28; 36/62, 68; 37/137-138; 40/67; 43/3; 45/5; 57/17; 67/10.

Aklın hürlüğü: 2/260, 18/54.

Aklın putlaşması: 6/29; 45/24.

Akrabâlık bağları: 2/27, 83, 177, 215, 228; 4/1, 36; 8/72; 9/23; 11/45-47; 13/21, 25; 16/90; 17/26; 24/22; 30/38; 47/21-23.

Akrabâlık bağlarının âhirette kalkması: 23/101; 60/3.

Akrabânın mîras hakkı: 4/7-13.

Akrabâya hakkını vermek: 17/26; 30/38.

Akrabâya nafaka: 30/38

Akrabâya sevdiği maldan harcamak: 2/177.

Akrabâya vasiyet etmek: 2/180.

Akrabâya yardım etmek: 16/90.

Akrabâya yardımda bulunmayacağına yemin etmemek: 24/22.

Akşam namazı: 11/114; 17/78; 50/39, 40; 76/25.

Alay etmek: 9/164.

Alçak gönüllülük: 25/63; 26/215.

Aldanmak (dünyâ hayâtına): 6/32; 29/64; 35/5; 47/36; 57/20.

Aldatmak: 2/9; 3/196; 4/142; 83/1-3.

Aldırışsızlık: 8/25.

Alım – Satım: 2/275; 3/130; 5/1.

Âlim: 35/28.

Âlimler Allah’dan hakkıyla korkarlar: 35/28.

Âlimlere danışmak: 16/43.

Âlimlere karşı saygı ve edep: 24/63; 49/2.

Alkış tutmak: 8/35.

Alkol:  bk. İçki

Allah adâletle hükmeder: 40/20.

Allah affedicidir: 53/32.

Allah: “Yalnız benden korkun!” buyuruyor: 2/150, 3/175, 4/77.

Allah (cc): Bu lafız Kur’an’da 2697 defa geçmektedir. İlâh, Allâhümme lafızları ve      Allâh’ın diğer isimleri bundan hâriçtir.

Allah cezâ gününün Mâliki’dir: 1/3; 6/73; 39/67; 40/12, 16; 82/17-19.

Allah devleti, idâreyi kimlere verir: 5/54; 14/19-20.

Allah dirilten ve öldürendir: 15/23; 45/26.

Allah dostları: bknz. Evliyâullah

Allah fıtratı: 30/30.

Allah geceyi gündüze katar: 31/29; 35/13.

Allah gerçek hükümrândır: 20/12-16.

Allah gizleneni de açığa vurulanı da bilir: 2/77; 16/19, 23; 20/7; 21/110; 33/54; 60/1; 64/4; 67/13-14.

Allah gizli ve açık olan her şeyi bilendir: 6/73; 9/78; 31/16; 49/18; 58/7; 72/26.

Allah gökleri ve yeri altı günde / aşamada yarattı: 7/54; 10/3; 11/7; 25/59; 32/4; 50/38; 57/4.

Allah gözetleyicidir: 4/1.

Allah gözlerin hâin bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir: 40/19.

Allah hâkimler hâkimidir: 95/8.

Allah hakkı: 68/24.

Allah hemen cezâlandırmaz: 18/59; 35/45.

Allah her an yaratma hâlindedir: 55/29.

Allah her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır: 32/7.

Allah hizbi: bk. Allah Taraftarları

Allah için gizli ve açık sarfedenler: 35/29.

Allah için harcamanın sevâbı: 2/261.

Allah katında zaman: 22/47; 32/5; 70/4.

Allah kendiliğinden vardır: 2/255.

Allah kendisine îmâna zorlamaz: 2/256; 6/104, 107; 39/41; 41/46; 45/15; 78/3, 29.

Allah kimseyi başıboş bırakmamıştır: 2/214; 3/142; 9/16; 23/115; 75/36.

Allah kolaylık diler: 2/185.

Allah korkusu: 2/74, 150; 3/102, 175; 4/77; 8/29; 16/30, 51-52; 33/39; 35/28; 39/61; 59/18; 65/5; 67/12.

Allah kullarına çok lütufkârdır: 42/19-20.

Allah kuluna kâfîdir: 39/36, 38.

Allah küfre râzı olmaz: 39/7.

Allah mühlet verir: 22/48.

Allah nûrunu tamamlayacaktır: 9/32-33; 61/8-9.

Allah, Peygamber ve âyetlerle alay edenler: 6/10; 9/65-66; 13/32; 15/11, 95; 16/34; 21/41; 30/10; 36/30; 37/11-19.

Allah rızâsını almak için kendini ve malını fedâ edenler: 2/207.

Allah sevgisi: 2/165, 177, 186; 3/31; 9/24; 21/90.

Allah sorumlu değildir: 21/23.

Allah şirkten uzak: 30/28.

Allah taraftarları: 5/54-56; 58/22.

Allah tevbeleri kabul eder: 2/187; 3/128, 135; 4/16, 26-27, 64, 92; 5/34, 71; 7/143, 153; 9/5, 104, 112; 11/3; 17/25; 19/60-61; 25/70-71; 39/53-54; 66/8.

Allah unutmaz: 19/64.

Allah üçtür, üçten biridir demek kâfirliktir: 4/171; 5/17, 72-73.

Allah vaadinden caymaz: 2/80; 3/9; 13/31; 14/22, 47; 20/86; 22/47; 30/6; 39/20; 40/55; 45/32.

Allah ve âyetleri hakkında tartışmak: 13/13; 22/3; 40/4.

Allah ve Peygamber’e muhâlefet edenler, en yakın Akrabâ bile olsa dost edinilmez:58/22.

Allah ve Peygamber sevgisi: 3/31-32.

Allah ve Peygamber’den yüz çevirenin kâfir olduğu: 3/32.

Allah ve Peygamber ile savaşan ve fesat çıkaranların cezâsı: 2/279; 5/33.

Allah ve Resûlü’ne itaat: 3/32, 132; 4/13-14, 59, 69, 80; 5/92; 8/1, 20, 46; 9/71, 92; 24/52, 54; 33/71; 47/33; 49/1, 14; 58/13.

Allah ve Resulünün hüküm vermesi: 33/36.

Allah ve Resûlü’nün hükmüne karşı çıkanlar: 4/65, 56; 9/29, 31; 46/4-5; 58/20, 22.

Allah ve Resûlü’nün hükümlerine aykırı bir hükmü seçmeye hakkı olmamak:33/36.

Allah ve Resûlü mutlakâ gâlip gelecektir: 58/20-21.

Allah verirse biz de veririz diyenler: 9/75-77.

Allah yahudi ve hıristiyanların ihtilâfa düştükleri hususlarda hükmünü verecektir:2/113.

Allah yanında başka ilâh tanımak: 4/48, 116; 17/39; 23/117; 28/88; 50/26.

Allah yarattı: 30/40, 54.

Allah yaşatan ve öldürendir: 40/68.

Allah yolu İslâm’dır: 6/153.

Allah yolunda harcama:  bk. İnfak

Allah yolunda kimler için harcamalıyız: 2/215.

Allah yolunda öldürülenler: 3/169-172.

Allah yolunda savaşanlar: 4/74-76; 8/39; 49/15; 61/10-11.

Allah yolundan alıkoyanlar: 3/99; 4/167; 7/45; 8/36; 9/9; 11/19; 14/3; 16/88, 94; 33/18; 47/1, 32-34; 58/16.

Allah yolundan men etmek için mallarını harcayanlar: 8/36.

Allah zâlim değildir, kullarına zulmetmez: 3/182; 4/40; 8/50-51; 9/70; 10/44, 46-47; 11/100-101; 16/33-34; 18/49; 22/9-10; 29/40; 30/9; 50/27-29.

Allah zamandan münezzehtir: 22/47.

Allah zayıfların yardımcısıdır: 28/4-6.

Allah zengin, siz fakirsiniz: 2/263, 267; 47/38; 57/24; 64/6.

Allâh’a bey’at: 48/10.

Allâh’a borç vermek: 57/11; 64/17.

Allâh’a çocuk isnâdı: 37/149, 151, 152, 153.

Allâh’a çokça yönelmek: 38/17.

Allâh’a dua etmek: 40/60.

Allâh’a güvenip dayananların özellikleri: 42/36-43.

Allâh’a hîle yapmak isteyenler: 2/9; 4/142.

Allâh’a îman: 20/78.

Allâh’a inananlar eziyetten korkmaz: 29/10, 11; 85/4-10.

Allâh’a inanmak için bir felâket beklememek: 6/158.

Allâh’a itaat: 4/59.

Allâh’a karşı büyüklük taslayan önderler: 2/166, 167; 7/38; 14/21; 16/25; 33/67; 34/31, 33; 40/47; 41/38.

Allâh’a karşı savaş: 5/33.

Allâh’a karşı verilen sözü ve yemîni değiştirenler: 3/77.

Allâh’a karşı yalan uydurmak: 39/32.

Allâh’a kulluk, gerçek özgürlüktür: 3/35.

Allâh’a kul olmak: 18/14

Allâh’a kul olmanın gereği: 4/36.

Allâh’a kulluk: 29/36; 36/61; 39/66; 40/14; 71/3.

Allâh’a kulluk için yaratıldık: 3/51; 51/56.

Allâh’a kulluk yapmayıp başka ilâhlar edinenlerin misâli: 39/29

Allâh’a kullukta kibirlenen: 4/173.

Allâh’a rahatça kulluk için hür bir yere göç: 4/100; 29/56; 39/10.

Allâh’a secde edin: 53/62.

Allâh’a secde edenler: 22/18; 25/60.

Allâh’a sığınma: 1/4; 10/22; 23/97, 98; 41/36.

Allâh’a şirk koşmak: 39/65; 42/21.

Allâh’a teslîmiyet: 2/155-156; 3/26; 6/162-163; 13/22; 18/23-24; 29/46.

Allâh’a tevekkül: 26/217; 33/3; 64/13; 65/3.

Allâh’a yardım: 47/7.

Allâh’a ve âhiret gününe inanan kimselere öğütler: 2/228, 232; 4/59, 74; 39/55.

Allâh’a ve âhiret gününe inanmadığı halde gösteriş yapanlar: 2/264; 4/38-39.

Allâh’a ve Resulüne eziyet / incitmek: 33/57.

Allâh’a ve Peygambere itaat: 47/33.

Allâh’a verdiğiniz sözü tutun: 6/152.

Allâh’a yaklaştıran şey: 34/37.

Allâh’a inanıp da yine putlara gidenler: 27/58-64; 29/61, 63; 30/32, 40.

Allâh’ı anmak: bk. Zikir, bk. Allâh’ı Zikir

Allâh’ı görmek: 6/103; 7/143.

Allâh’ı hamd ile tesbih: 52/48.

Allâh’ı sever gibi başkasını sevenler ve onlara bağlananlar: 2/165.

Allâh’ı seviyorsanız Resûl’e tâbi olunuz: 3/31.

Allâh’ı tesbih: 24/41; 37/143, 144; 56/96; 57/1; 59/1; 62/1; 64/1; 87/1.

Allâh’ı unutanlar: 9/67; 20/124-126; 59/19.

Allâh’ı zikir: 2/152; 3/135, 191; 4/103; 5/91; 39/9; 63/9; 76/23-26.

Allâh’ı zikir: bkz. Allâh’ı anmak.

Allâh’ın adâleti: 3/194-197.

Allâh’ın affının kapsamı: 39/53.

Allâh’ın ahdini az bir karşılığa değişmeyin: 16/95.

Allâh’ın arzı geniş: 29/56; 39/10.

Allâh’ın asıl kurtarıcı olduğunu unutmak: 39/8.

Allâh’ın âyetlerinden yüz çevirenler: 32/22.

Allâh’ın âyetlerine dalmak: 6/69.

Allâh’ın âyetlerine karşı mücâdele edenler: 40/4.

Allâh’ın âyetlerini inkâr etmek: 46/26.

Allâh’ın âyetlerini satmayanlar: 3/199.

Allâh’ın ayetlerini tartışmak: 40/35, 69; 42/35.

Allâh’ın ayetleriyle alay: 45/35.

Allâh’ın âyetleriyle alay edenlerin arasında bulunmamak: 4/140.

Allâh’ın benzeri yoktur: 40/12; 42/11.

Allâh’ın berâber olduğu kimseler: 2/153, 194, 249; 8/19, 46, 66; 9/36, 123; 16/128; 29/69; 47/35; 57/4; 58/7.

Allâh’ın birliği: 2/163, 255; 3/2, 6, 18, 62; 4/48, 116, 171; 6/12-24, 94, 100-103, 106; 10/18; 17/22, 39, 42, 111; 19/35; 20/8; 21/22, 25; 22/31, 34; 23/91, 92; 25/2; 27/58-64; 28/68, 70-72, 88; 37/4, 5; 39/4-6, 64-67; 40/3, 66; 41/6; 44/8; 47/19; 59/22-24; 112/1-4.

Allâh’ın cemâlini görmek: 6/103; 75/23; 83/15.

Allâh’ın dînen izin vermediği konularda hüküm koymak: 5/50; 42/21.

Allâh’ın dostları: 2/257; 3/68, 122, 176; 4/146; 5/55-56; 6/127; 10/62-64; 22/78; 34/41; 42/31; 45/19; 66/4.

Allâh’ın eli: 5/64.

Allâh’ın emirleri: 2/83; 6/151-153; 7/33; 49/9-12; 74/3-7.

Allâh’ın gazabı: 8/16; 24/9; 40/10; 47/28.

Allâh’ın görünmeyen orduları: 33/9; 48/4, 7.

Allâh’ın günleri: 45/14.

Allâh’ın güzel isimleri: 20/8; 59/22-24.

Allâh’ın hâkimiyeti: 18/26; 39/63, 67; 40/16.

Allâh’ın hâlikıyyetine ‘evet’ hüküm ve hâkimiyetine ‘hayır’ diyenler: 10/31; 23/84-89.

Allâh’ın haram kıldığı şeyler: 6/151.

Allâh’ın has kullarının vasıfları: 25/63-77.

Allâh’ın helâk edip yok ettiği şeyler:  3/117, 127; 6/6, 45; 7/72, 137; 10/13, 15/4; 16/45; 17/7, 16, 17, 68; 19/74; 21/9, 11; 25/36-39; 26/172; 28/43, 81, 82; 29/40; 34/9, 19; 36/31; 46/27-28; 50/36; 53/51-54; 67/16.

Allâh’ın hidâyeti: 74/31; 87/3; 92/12.

Allâh’ın hizbi: 5/54.

Allâh’ın huzûrunda dâvâlaşmak: 39/31.

Allâh’ın hükmünü gizlemek: 2/174.

Allâh’ın hüküm ve hâkimiyetini reddedenler: 4/60-61; 5/44-45, 47, 49.

Allâh’ın hükümlerinden saptıranlara tâbi olanlar: 2/165-167; 4/97; 7/38; 33/67-68.

Allâh’ın hükümlerini beğenmeyenler ve onları kaldıranlar: 4/14; 47/9; 58/5, 20, 22.

Allâh’ın imtihânı: bk. imtihan

Allâh’ın kudreti: 51/47.

Allâh’ın ilmi her şeyi kuşatmıştır: 2/255; 40/7.

Allâh’ın ilmi yazmakla bitmez: 18/109; 31/27.

Allâh’ın indirdiği ile hükmetmeyenler: 5/44-45, 47-48.

Allâh’ın insana değer vermesi: 25/77.

Allâh’ın insana yakınlığı: 50/16; 56/84-85.

Allâh’ın insanlara lütuf ve ikrâmı: 2/22; 4/95-99, 113; 16/66-69, 71-72, 78-81; 17/11-12, 66-67, 70; 20/53-54; 22/63, 65; 23/18-22; 21.

Allâh’ın insanlara müsâmahası: 16/61; 35/45.

Allâh’ın ipine sarılmak: 3/103.

Allâh’ın isimlerinin en güzel olduğu: 7/180; 17/110; 20/8; 59/24.

Allâh’ın izni olmaksızın (daveti) terk: 37/139.

Allâhın’ın izniyle musîbet: 64/11.

Allâh’ın kâinâtı yönetmesi: 32/5.

Allâh’ın kazâsı: 18/80.

Allâh’ın kelimeleri tükenmez: 31/27.

Allâh’ın Kitabı ile hükmetmek: 2/105.

Allâh’ın Kitabı’ndan başkasını hakem yapmamak: 6/114.

Allâh’ın konuşması: 42/51.

Allâh’ın koruması: 47/11.

Allâh’ın kudret delilleri: 30/20, 46.

Allâh’ın kudreti: 30/22; 31/31; 35/2, 41; 36/81; 42/32; 43/59, 60.

Allâh’ın kuluna yakınlığı: 2/186.

Allâh’ın kuluyum: 19/30.

Allâh’ın lâneti: 2/88-89, 159, 161-162; 3/61, 86-88; 4/46-47, 52, 93, 118, 155-157; 5/12-13, 60, 64; 7/44; 11/18; 13/25; 15/34-35; 33/57, 61-62; 47/23; 48/6.

Allâh’ın lütfu: 4/31.

Allâh’ın mağfireti ve azâbı: 15/49-50.

Allâh’ın mağfiretinin genişliği: 4/116; 7/156; 18/58; 40/7-9; 53/31-32.

Allâh’ın mü’min mücâhidlere yardımı: 8/17, 26; 30/47.

Allâh’ın mühlet vermesi: 68/45.

Allâh’ın mülk ve hükmünde birliğine misal: 30/28.

Allâh’ın nimetleri sayılamaz: 14/34; 16/18.

Allâh’ın nişâneleri: 5/2.

Allâh’ın nûru: 24/35-36; 61/8.

Allâh’ın peygambere salât etmesi: 33/56.

Allâh’ın peygamberlerden aldığı söz: 3/81-82; 33/7-8.

Allâh’ın rahmeti: 6/16, 12; 30/50; 36/43, 44; 43/72; 44/6, 42, 51.

Allâh’ın rahmetinden ümit kesmemek: 12/87; 39/53.

Allâh’ın Resûlü’ne dünyâ ve âhirette yardımı: 22/15.

Allâh’ın Resûlü’nü himâye etmesi: 93/1-11; 94/1-8.

Allâh’ın rızâsı dışında dostluk olmayacağı: 2/165-167, 29/25.

Allâh’ın rızâsı: 3/174.

Allâh’ın selâm vermesi: 33/44.

Allâh’ın sevdiği kimseler: 2/195, 222; 3/76, 134, 146, 148, 159; 5/13, 42, 93, 9/4, 7, 108; 11/90; 49/9; 60/8; 61/4.

Allâh’ın sevdiği millet nasıl olmalı: 5/54-55.

Allâh’ın sevmediği kimseler: 2/190, 276; 3/32, 57, 140; 4/36, 107; 5/64, 87; 6/141; 7/31, 55; 8/58; 16/23; 22/38; 28/76-77; 30/45; 31/18; 42/40; 57/23.

Allâh’ın sevmediği şeyler: 2/205; 4/148.

Allâh’ın sıfatları: (Birlik=Vahdâniyet): 2/163, 255; 3/2, 6, 18; 4/87, 171; 6/19, 102; 9/31; 11/14; 13/16, 30; 16/22, 51; 17/42, 43; 20/8, 98; 21/22, 25; 23/91, 116; 28/70, 88; 35/3; 37/4-5; 38/65, 66; 39/4-6; 40/3, 16, 62, 65; 41/6; 43/84; 44/8; 59/22, 23; 64/13; 73/9; 112/1. (Dilediğini yapması=İrâde): 2/ 253; 3/26, 40; 5/1; 11/107; 14/27; 22/14, 18; 24/45; 28/68; 35/1; 81/29; 85/16. (Diri oluşu=Hayat): 2/255; 3/2; 20/111; 40/65.(Ebedîliği=Bekâ): 25/58; 28/88; 55/26; 57/3. (Ezelîliği =Kıdem): 57/3. (Her şeyi bilmesi =İlim): 2/29, 33, 231, 255, 282; 3/29; 5/7, 99; 6/3, 59, 73; 11/5; 13/8-10; 14/38; 16/19, 23; 20/7, 98; 21/110; 22/70, 76; 23/92; 28/69; 29/45, 52; 31/23, 34; 32/6; 34/2; 35/28, 38; 39/7, 46; 40/19; 41/47; 42/12, 24-25; 57/3, 4, 6; 58/7; 59/22; 64/4, 11, 18; 67/13-14. (Her şeyi görmesi=Basar): 2/96, 110, 233, 237; 3/15, 20; 4/58, 134; 17/1, 17, 30, 96; 22/61, 75; 34/11; 35/31, 45; 40/20, 44, 56; 42/11, 27; 57/4; 58/1; 67/19; 84/15. (Her şeye gücünün yetmesi=Kudret): 2/20, 106, 109, 148, 259, 284; 3/26, 29, 189; 4/133, 149; 5/17, 19, 40, 120; 6/17, 37, 65; 8/41; 9/39; 11/4; 16/70, 77; 17/99; 19/21; 21/33; 22/6, 39; 23/18; 24/45; 25/54; 29/20; 30/54; 35/1, 36/81; 42/9, 50; 48/21; 57/2; 59/6; 65/12; 66/8; 67/1, 19; 75/4, 40; 77/23; 78/14-16; 86/8; 17-20. (Her şeyi işitmesi=Semî’): 2/127, 137, 181, 224, 227, 244, 256; 3/34, 35, 38, 121; 4/58, 134, 148; 6/13, 115; 7/200; 8/61; 10/65; 12/34; 14/39; 21/4; 24/21, 60; 26/220; 29/5, 60; 34/50; 40/20, 56; 41/36; 42/11; 58/1.(Konuşması, söz söylemesi=Kelâm): 2/36; 4/ 164; 6/115; 18/27, (Varlığı=Vücûd):6/75-79; 27/59-64; 28/71-73; 29/61, 63; 57/3; 67/19, 30. (Yaratıcı oluşu=Hâlık): 2/28, 29; 3/47; 5/17; 6/73, 95, 101, 102; 7/54; 13/16; 15/86; 17/99; 24/45; 28/68; 30/27, 40, 54; 32/7; 35/1; 36/81; 39/62; 40/62; 42/49; 54/49, 50; 56/57-59, 63-65; 59/24; 64/2; 79/27. (Hiçbir şeye benzemeyişi): 2/22; 6/101; 19/65; 42/11; 112/4.

Allâh’ın sıfatlarını tartışmak: 42/16.

Allâh’ın sünneti (kanunu)nun hiçbir zaman değişmediği: 17/77; 33/38 62; 35/43; 40/84; 48/23.

Allâh’ın unutması: 59/19.

Allâh’ın vaadi: 30/6, 60; 31/9, 33; 35/5.

Allâh’ın varlığı: 6/73; 13/2-4; 22/18; 29/61, 63; 30/54, 36/33, 34, 35, 37, 38; 41/10: 64/1-4; 67/19, 30; 87/1-5.

Allâh’ın varlığını kabul ettiği halde insanları yine putlarıyla korkutanlar:39/36, 39.

Allâh’ın varlığının delilleri: 12/105; 13/2-5; 16/10-17, 65-69; 22/5; 36/31-43; 41/37, 39, 53; 42/29, 32-33; 45/3-6; 56/58-73; 88/17-20.

Allâh’ın veli kulları: bk. Evliyâullah

Allâh’ın yaratması: 35/1

Allâh’ın yarattıklarında uyumsuzluk olmayışı: 67/3-4.

Allâh’ın yardımı: 6/63-64; 8/5; 9/25-26; 17/74; 110/1-3.

Allâh’ın yardımcıları olun: 61/14.

Allâh’ın yardımına lâyık olanlar: 22/40-41.

Allâh’ın yasası: bk. Sünnetullah

Allâh’ın zikrinden alıkoyanlar: 63/9; 24/37.

Allah’dan ancak âlimler hakkıyla korkar: 35/28.

Allah’dan başka boyun eğdiklerinin adı anıldıkça sevinenler: 39/45.

Allah’dan başkasına eğilmek: 38/72.

Allah’dan başkasına kulluk: 39/64.

Allah’dan başkasına rablık verme ve kulluk: 1/5; 9/31; 10/31-32.

Allah’dan başkasına sığınıp ondan güç almak ve onları ilâh edinmek: 19/81; 46/5. .

Allah’dan başkasından korkmak: 28/18.

Allah’dan başkasının bilgisi sınırlıdır: 2/30-33, 255; 12/76; 31/34.

Allah’dan başkasının bilmediği beş şey: 31/34.

Allah’dan hükmü daha güzel kimdir?: 5/50.

Allah’dan ilim istemek: 20/114.

Allah’dan korkmayıp insanlardan korkanlar: 4/108; 11/92.

Allah’dan korkup günah işlemeyenlere dört cennet: 55/46-78.

Allah’dan korkun: 64/16.

Allah’dan yardım istemek: 24/11

Altı gün: 7/54; 10/3; 25/59; 41/9.

Amel: 2/256; 3/195; 5/27, 35; 6/61; 7/9; 9/5, 76; 13/11; 16/97; 39/8; 46/13; 86/9; 101/6. En güzel amel: 67/2.

Amel defteri: 3/30; 6/61; 7/8, 9; 17/13-14, 71; 18/49; 21/47; 23/62; 39/69; 40/17; 45/28-29; 78/29, 40; 81/7-14; 82/9-13; 84/7-10.

Amel defteri arkalarından verilenler: 84/10-15.

Amel defteri sağdan verilenler: 17/71; 56/8; 69/19-24; 84/7-9; 90/18

Amel defteri soldan verilenler: 56/9; 69/25-37; 83/6-10; 84/10-15; 90/19.

Amel terazisi: 7/8-9; 21/47; 23/102, 103; 101/6-9.

Amel-i sâlih: bk. Sâlih amel

Ameller (Gücünün Yettiği): 23/62

Amelleri Dünyâda da âhirette de boşa gidenler: 9/69; 11/15-16, 18-22; 16/104-109; 21/47; 22/11; 27/4-5; 41/22-23; 45/27.

Amellerin boşa çıkması: 44/59; 47/1, 9, 28, 32, 33.

Amellerin karşılığı: 6/164; 20/74-76; 22/50, 51; 39/69; 40/58; 90/18, 19; 91/9-10.

Amellerin makbul olması: 17/18.

Ameline güvenmek: 26/82; 60/13.

Amelsiz ilim: 62/5.

Amelsiz îman: 6/158.

Âmenerresûlü: 2/285-286

Âmîn: 1/7.

Ana-baba (ebeveyn): 2/215; 14/41; 18/80; 19/14; 27/19; 29/8; 46/15, 17.

Ana baba kâfirse: 31/15.

Ana baba kâfirse: bk. Anne baba kâfirse

Ana-babaya mîras hakkında vasiyet: 2/180; 4/7, 11-12, 33.

Ana-babaya alçak gönüllü davranmak: 17/24.

Ana-babaya itaat ve iyilik: 4/36; 6/151; 17/23-25; 29/8; 31/14, 15; 46/15.

Ana babaya iyi davranmak: 29/20.

Ana-babaya ne zaman itaat edilmez: 29/8; 31/15.

Ana babaya şükür: 31/14.

Ana kitap: 43/4.

Anaya babaya “öf” demek: 17/23; 46/17.

Antakya: 36/13.

Antlaşmalar: Bknz. Akit

Antlaşmalar ve şartlarına riâyet etmek: 4/90; 8/56-58; 9/1-13; 16/91- 92.

Anne karnı: 39/6.

Anne karnında üç karanlık: 39/6.

Annenin sütten kesilmesi: 46/15.

Anne ve babasının Allâh’a dâvetini reddedenler: 46/17-18.

Anne baba kafirse: 60/9.

Arabuluculuk: 2/182; 4/35, 114; 49/9-10.

Aracılık: 4/85.

Aracı olmadan Allâh’a teslimiyet: 29/46.

Arafat: 2/196, 198-199; 5/2; 22/29.

Âraf ehli: 7/46; 57/13.

Arap dili: 12/2.

Arasat meydanı: 14/48.

Arkadaş çeşitleri: (İyi): 4/69; (Kötü): 37/51; 41/25; (Şeytan): 4/38, 119; 43/36-38; 50/23-27.

Arkeolojik kazılar: 29/20.

Arş: 2/29; 7/54; 9/129; 10/3; 11/7; 17/42; 20/5; 21/22; 23/86, 116; 25/59; 39/75; 40/7, 15; 43/82; 57/4; 81/20.

Arş’a Allâh’ın hükümrân olması: 13/2; 20/5; 25/59; 32/4; 57/4.

Arş’ı yüklenen melekler: 40/7; 69/17.

Arş’ın sâhibi Allah’tır: 27/26; 85/15.

Arz:  bk. Yeryüzü

Arz-ı mev’ud: 5/21; 7/137.

Arz-ı Mukaddes: 5/21; 7/137.

Arzularını putlaştıranlar: bk. Hevâ ve heves.

Âsâ: 2/61; 7/106, 107, 117; 17/101; 26/32.

Ashâb-ı kehf: 18/9-29.

Ashâb-ı kirâm: 8/72, 74; 9/100, 117; 33/6; 59/8-9; 60/10.

Ashâb-ı kirâm’ın genel özellikleri: 48/29.

Ashâb-ı Medyen: 22/44.

Ashâb-ı Rakîm: 18/9.

Ashâb-ı Suffe: 58/11; 63/7.

Ashâb-ı Uhdûd (hendek sâhipleri): 85/4-10.

Ashâb-ı yemîn: 74/39.

Ashâb’ül meş’eme: 56/9.

Ashâb’ül meymene: 56/1.

Ashâb’ül yemîn: 56/1; 74/38, 39.

Âsî: 87/11-13; 92/15, 16.

Askeri disiplin: 2/249; 27/17.

Aslî (tabiî) görünüm ve özelliklerini değiştirenler: 4/119, 121.

Aşûre orucu: 10/92; 20/77.

At: 3/14; 16/5; 100/1.

Atalar dîni: 2/170; 5/104; 7/28; 10/78; 21/52-54; 26/70-77; 31/21; 43/22-23.

Ateist (dehrîler): 45/24.

At eti yemek: 16/8.

Atlar ve at beslemek: 8/60; 38/31-33.

At sevgisi: 38/31, 32, 33.

Ateş topu: 15/18.

Ateşten koruyun: 66/16.

Avret: 24/30.

Avukatlar: 4/105.

Av ve avcılık / avlanma: 5/1-2, 4, 94-96; 6/118; 7/163; 16/14; 35/12.

Ay: 2/189; 10/5; 13/2; 29/61; 36/39; 75/7, 8.

Ay belirli bir vakte kadar seyreder: 13/2.

Ay hâli: 2/222.

Ay ışığını güneşten alır: 10/5; 91/2.

Ayakların sebat etmesi: 47/7.

Âyet: 3/70.

Âyete’l-kürsî: 2/255.

Âyetleri geçersiz sayanlar: 22/51; 34/5.

Âyetleri satmamak: 2/41.

Âyetlerin muhkem olması: 11/1.

Âyetlerle alay: 4/140; 6/68; 9/64.

Âyetü ‘l izz: 17/111.

Ayın yarılması: 54/1.

Ayın yaratıcısı: 7/54; 10/5; 21/33.

Ayın yaratılışı: 25/61; 71/16.

Ayırım günü: 78/17-20.

Ayn’el yakîn: 2/260; 3/18; 69/51; 102/7.

Azap: 2/7, 80, 86, 211; 4/56; 7/38, 70, 134, 156; 13/40; 16/1; 17/57, 98; 23/64; 25/69; 26/204; 27/5; 34/5, 8; 39/54; 40/12; 41/27; 43/42; 78/23; 104/1.

Azâbı çabucak istemek: 38/16.

Azâbı satın almış kimseler: 2/175.

Azâbın çeşitleri: 14/50.

Azâbın kat kat artırılması: 38/61.

Azâbın umûma gelmesi: 8/25.

Azâbın yakın olması: 70/1-3; 78/40.

Âzâların şâhitliği: 41/21, 22.

Azap: bknz. Yakın azap.

Azap hükmü kesinleşenler: 39/19.

Azap melekleri: 7/37.

Azaptan kurtulamama: 5/36; 11/68; 70/11-15.

Azaptan kurtaracak ticâret: 61/10-12.

Azaptan sakınmak: 39/10.

Âzâların kıyâmette şâhitlik edeceği: 24/24; 36/65; 41/20-22.

Âzer (İbrâhîm’in (as) babası): 6/74.

Azil: 6/151.

Azîmetruhsat: 16/106; 22/78; 39/17.

Azgınlık: 7/33, 74-77; 9/47; 10/22-23; 13/25.

Azığın hayırlısı takvâdır: 2/197.

Azrâil: 32/11.

Azrâil (as) eceli gelenlerin ruhlarını alır: 6/61; 79/1, 4-5.

 

B

Baal putu: 37/125.

Babanın oğluna vermesi gereken nasihatler: 31/13-19.

Babaya karşı edep: 19/45.

Bâbil şehri: 2/102.

Bağışlamak: Bk. Affetmek

Bakara (inek) kıssası: 2/67-73.

Bâkî kalacak ameller işlemek: 18/46.

Bakırın eritilmesi: 34/12.

Bakmak (Âniden): 24/30. (Harama): 24/31.  (Tüysüzlere): 24/30.

Bakmamak (uzun boylu): 20/131.

Bal arısı: 16/68, 69; 47/15;

Bal şifâdır: 16/68-69.

Barış: 2/208; 3/103; 4/94.

Barış ve savaş: 8/61-63; 49/9; 60/8-9.

Ba’s / dirilme: 2/28; 6/30. 51, 60; 7/14; 17/50 – 51; 36/81; 50/1-3.

Basîret: 3/7, 13; 6/104; 7/179, 202, 203; 10/43; 12/108-109; 24/43-44; 38/45-47; 45/20; 50/4-11.

Başa kakmak: 2/262, 264; 26/22; 49/17; 64/14; 74/6.

Başak rüyâsı ve tâbiri: 12/43-49.

Başı daralınca Allah diyenler: 10/22, 29/65; 31/32.

Başıboş yaratılmadık: 75/36.

Başkalarının yanına ve eve girme âdâbı: 24/58, 59, 61.

Başkasının elindekine göz dikmek: 20/131.

Başkasının günahını yüklenmek: 39/7.

Başkasının sırtından geçinmek: 33/53.

Başörtüsü: 24/31.

Bâtıl: 2/188; 3 /4; 4/29; 6/122; 17/81; 21/18.

Bâtıl olan her şeyin Hakk’ın karşısında olduğu: 22/62.

Bâtıl ve yanlış inançlar: 2/177, 189; 5/103.

Bâtılın yok edilmesi: 6/45.

Bâtın: 57/3.

Bâtın ilmi: 18/61.

Bayram namazı: 108/2.

Bedbahtlık: 2/74

Bedbaht insanlar: 11/105-107;13/25;  91/11-12.

Bedduâ: 4/148; 10/88; 17/11; 21/107; 71/26, 28; 104/1; 111/1.

Bedduâ etmeyiniz: 10/11.

Beden ve ruh: 17/1.

Bedir gazvesi: 3/12-13, 121-127, 152, 165,  173-174; 8/5-12, 19, 42-44, 67-71.

Bedir yenilgisi: 29/53.

Belâ ve sıkıntılar: 2/49; 7/141; 8/17; 14/6; 16/45; 17/83; 29/2. 3. 10; 37/106; 44/33; 64/11 .

Belâ ve musîbetlerin sebebi: 42/30.

Bel’am ve tipleri: 7/175-176.

Bereket: 7/96.

Bereketin başakla temsîli: 2/261.

Berzah âlemi: 23/99; 36/26.

Berzah (denizde): 25/53; 55/20. (engel): 23/100; 27/61; 55/20. (kabirde): 23/100.

Besmele ile başlamak: 11/41.

Besmelesiz kesilen hayvan: 6/121.

Beş değerin Korunması: 8/28.

Beş vakit namaz: 11/114; 17/78-79; 30/17-18.

Bey’: bk. Alım satım

Bey’at (devlet reisine itaat sözü): 4/59, 83; 48/10, 18; 60/12.

Beyti atik: 22/28.

Beyt-i Haram: 5/2; 106/3.

Beyt-i Ma’mûr: 52/4.

Beytullah: bk. Mescidi Haram.

Beytullah’ı temiz tutmak: 22/26.

Beytullah’ta sevaplargünahlar: 22/25.

Bıldırcın: 2/57; 7/160; 20/80.

Bid’atçılarla oturup – kalkmak: 4/140.

Bilanço, kâr zarar pusulaları: 7/8

Bildiğini öğretmenin gerekliliği: 2/129, 151, 159, 174; 9/122; 80/1-4.

Bilene sormak: 21/7.

Bilenlerle bilmeyenler: 39/9.

Bilgi gizlemek: 2/159-162; 3/186.

Bilginin üç kaynağı: 22/8.

Bilmeden hüküm vermekten sakınmak: 6/119, 144; 22/8; 31/20; 40/83.

Bilmediği şeyin ardına düşmemek: 17/36.

Bilmediği şey üzerinde ısrar etmemek: 3/66; 17/36.

Binek duası: 43/13-14.

Binek hayvanları: 40/81.

Binek ve binit: 16/8.

Bir canı kurtarmak: 5/32.

Bireysel haklarda af: 41/34.

Birinci nesil, orta nesil… : 28/43.

Bir yere girerken izin istemek: 24/28.

Bir yıl süreli süknâ vasiyeti: 2/240.

Birden fazla kadınla evlenmek: 4/3-4, 129; 33/50.

Bire kul olanla birçoğuna köle olanın durumu: 39/29.

Birlik ve berâberlik: 3/28, 103-105; 8/46, 61-63; 9/107; 30/32; 42/13, 46; 49/9-10.

Birr: 2/44, 177, 189; 3/92, 193; 5/2; 58/9.

Bismillâh: 1/1

Bitkilerin çifter (erkekli- dişili) olması: 26/7; 31/10.

Bizans: bk. Rumlar

Boğazlamak: 2/49, 67, 71; 5/3; 14/6; 27/21; 28/4; 37/102, 107; 108/2.

Bol nimetle azanlar: 6/44; 13/26; 28/58.

Borç / borçlu: 3/75, 76; 4/11, 12; 9/60; 52/40.

Borç vermek: 2/245; 5/12; 57/11, 18; 64/17; 73/20.

Borcun yazılması: 2/282-283.

Borçluya alacağını bağışlamak: 2/280-281.

Boşama yetkisi: 33/28.

Boşama yetkisinin kadına da verilmesi: 33/28.

Boş yere yaratılmadık: 6/73; 15/16; 21/16; 44/38; 67/2-5.

Boşanan eşlerin çocuklarının bakımı: 2/233; 65/6-7.

Boşanan kadının iddeti: 2/228.

Boşanan kadının mehir hakkı: 2/237; 33/49.

Boşanan kadının süknâ ve nafaka hakkı: 65/1.

Boşanılacak kadına eziyet etmemek: 2/231; 66/1-6.

Boşanma ve usûlleri: 2/226-237, 241; 4/20, 21, 35, 130; 33/4, 28, 29, 49, 52; 58/3-4; 60/10, 11; 65/1-7; 66/5.

Boş lâf (lâkırdı): 23/3; 25/72; 28/55; 31/6; 52/23; 56/25; 74/45; 78/35; 88/11.

Boş lâf: bk. Lâf eğlencesi, bk. Eğlendirici söz.

Boş vakti değerlendirmek: 23/3; 94/4-8.

Boy abdesti: bk. Gusletmek

Bozgunculuk: 2/11-12, 204-206, 251; 5/52, 64; 11/85; 13/25; 26/183; 28/84; 38/11.

Bozgunculuk: bk. Fitne / Fesat

Böbürlenmek: 4/36; 11/10; 31/18; 57/23; 102/1-5.

Böbürlenmek: bk. Kibir

Buğz etmek:  bk. Kin

Bunaklık: 12/94; 16/70; 22/5;

Burçlar: 4/78; 15/16; 25/61; 85/1.

Burhan: 2/111, 211; 4/174; 12/24; 21/24; 23/117; 27/64; 28/32, 75.

Buzağıya tapma: 2/54, 92, 93; 4/153; 7/148, 152, 155; 20/88-91.

Bülûğ çağı: 4/6; 24/58.

Bütün şeriatlarda geçerli olan on emir: 6/151-153.

Büyü ve büyücüler: 2/102; 5/110; 6/7; 7/109-120; 10/2, 76-81; 11/7; 17/47, 101; 20/57, 58, 63, 66, 69-73; 21/3; 25/8; 26/34, 35, 37, 46, 49, 153, 185; 27/13; 28/36; 34/43; 37/15; 40/24; 43/30, 49; 46/7; 51/39, 52; 52/15; 54/2; 61/6; 74/24.

Büyük günahlar: 2/102; 4/31, 48; 8/15; 12/24; 24/23; 25/68, 72; 42/37.

Büyük günahlardan kaçınma: 4/31; 42/37; 53/32.

Büyük hac (Hacc-ı ekber): 9/3.

Büyük Peygamberler: 42/13; 46/35.

Büyüklük taslamak (Kibir): 2/34, 87; 4/36, 172-173; 6/93; 7/13, 40, 48, 75-76, 88, 133, 146, 206; 9/25; 10/75; 14/21; 16/22-23, 29; 21/19; 22/9;  23/46, 67; 25/21; 28/36, 39, 42 ; 31/7, 18; 32/15; 34/31-33; 35/43; 37/35; 38/74-75; 39/60; 40/27, 35, 47, 48, 56, 60, 76; 41/15, 38; 45/8, 31; 46/10, 20; 57/23; 63/5; 71/7; 74/23.

Büyüklük taslayan yöneticiler ve onlara uyanlar: 2/166, 167; 7/38; 14/21; 16/25; 33/67; 34/33-34; 40/47-48.

 

C

Câhiliye âdetleri: 5/50, 103; 6/136, 140, 144; 8/35; 81/8.

Câhiliye devri: 3/154; 5/50; 7/138; 33/33; 48/26.

Câhiliyede üç yanlış: 33/4.

Câhiller: 2/67; 6/35; 7/199; 11/29-46; 12/33; 25/63; 28/55; 39/64; 46/23; 51/11.

Câhillikten tevbe edenler: 16/119.

Câlût: 2/249- 251.

Câmilerin imârı: bk. Mescidler.

Canlılar sudan yaratıldı: 21/30; 24/45.

Canlıların çift yaratılması: 43/12.

Câriye: 4/3, 25; 33/50.

Câsusluk: 49/6, 12; 60/1-10.

Cebrâil (as): 2/87, 97-98, 253; 5/110; 16/2, 102; 19/17, 19, 64; 21/91; 26/193; 53/5, 6; 66/4; 70/4; 78/38; 81/19-20, 23; 97/4.

Cehâlet: 2/67; 3/154; 4/17; 5/50; 6/35, 54, 111; 7/138, 199; 11/29, 46; 12/33, 89; 16/119; 25/63; 27/55; 28/55; 33/33, 72; 39/64; 46/23; 48/26; 49/6.

Cehennem: 2/23, 24, 119, 206, 275; 3/12, 162, 197; 4/10, 14, 55, 56, 93, 97, 115, 121, 140, 145, 169; 5/29, 72; 6/128; 7/18, 36, 179; 8/16, 36, 37; 9/34, 35, 49, 63, 68, 73, 81, 95, 109; 10/8; 13/18; 14/28, 29; 16/29; 17/8, 97; 18/100, 102, 106; 19/68, 86; 21/29, 98-100; 22/4; 23/103; 25/11; 29/54, 68; 31/21; 33/64; 34/12; 35/6, 36, 37; 36/63; 38/85; 39/32, 60; 40/60, 70, 76; 42/7; 45/10; 48/6, 13; 50/24; 52/11-13; 54/24; 55/41- 44; 56/41- 43; 58/8; 66/9; 72/23; 78/21, 30; 84/12; 92/14; 98/6; 104/1-9.

Cehennem azâbı: 67/6; 72/15.

Cehennem azâbı ebedidir: 43/74.

Cehennem bekçileri: 40/49, 50; 43/77.

Cehennem ehli: 7/38-41, 44-53; 10/27-30; 11/18-22, 24, 105-107; 20/74; 37/62-73; 39/8, 71-72; 40/43; 41/29; 44/43-50; 64/10; 67/6-11; 80/40-42; 88/2-7.

Cehennem insanlar ve cinlerle dolacaktır: 11/119; 32/13.

Cehennem yiyecek içecekleri: 88/6-7.

Cehenneme yüzükoyun girecek olanlar: 25/34; 27/90.

Cehenneme yüz üstü girecekler: 67/22.

Cehennemde ölüm ve hayat yoktur: 20/74; 35/36; 87/12-13.

Cehennemde pişmanlık: 5/37; 26/94-102; 33/66-68; 39/71-72; 43/38-39, 77-78; 89/23-24.

Cehennemde tabakalar: 39/16.

Cehennemden korunanlar: 70/22.

Cehennemin dehşeti: 67/6-8; 74/26- 31.

Cehennemin genişliği: 50/30.

Cehennemin görmesi: 25/12.

Cehennemin ondokuz meleği: 66/6; 74/30.

Cehennemin öfkelenmesi: 25/12; 67/7.

Cehennemin yakıtları: 2/24; 3/10; 21/98; 66/6.

Cehennemin yedi kapısı: 15/44.

Cehennemliklere demirden topuzlar, zincirler ve halkalar: 22/19-22; 34/33; 40/71-72; 76/4.

Cehennemliklerin cezâ ve azapları: 5/36-37; 18/29; 32/20; 37/62-73; 38/55-64; 44/43- 49; 70/11-18.

Cehennemliklerin içecekleri: 14/16-17; 18/29; 37/67; 56/42, 54-55; 78/24-25; 88/5.

Cenâze namazı: 9/84.

Cennet: 2/25, 214, 221; 3/15, 142, 185; 4/124; 5/85; 7/19, 22, 27, 40 – 44; 8/4; 9/111; 18/31-33, 20/117, 121; 21/101-103; 22/14, 23, 24; 25/15, 16; 26/90; 29/58; 40/40; 47/6; 50/31-35; 54/54, 55; 55/54, 62; 78/31-38; 83/22, 35

Cennet ehli: 7/42-44, 46-50; 10/26; 11/23, 24, 105, 108; 15/45; 16/32; 22/23; 37/40-63; 39/73, 74; 41/30-32; 43/68-73; 44/51-57; 46/13-16; 76/5-22; 80/38, 39; 88/8-16.

Cennet ehlinin meşgûliyeti: 36/55.

Cennet ırmakları: 47/15.

Cennet içecekleri: 37/45-47; 52/23; 56/18-19; 76/5-6, 15-18; 78/34; 83/25-28; 88/12, 14.

Cennet için koşuşmak: 3/133; 57/21.

Cennet meyveleri: 38/51.

Cennet nimetleri: 10/26; 32/17; 36/55-57; 37/42-49; 43/70-73; 44/51, 57; 47/15; 88/12-16.

Cennet pınarı: 76/14-18.

Cennet rızıkları: 2/25.

Cennet şarabı: 52/23.

Cennet ve Cehennemde ebedî kalmak: 2/80-82; 3/24-25; 6/126-129; 11/106-108; 31/6-9; 33/64-65; 41/28-32; 43/67-78.

Cennete girmeleri haram olanlar: 5/72.

Cennete, yahudiler yalnız biz, hıristiyanlar da yalnız biz gireceğiz dediler: 2/111.

Cennetin / cehennemin ebedîliği: 25/76.

Cennetin genişliği: 57/21.

Cennetin kısımları: (Adn): 9/72; 13/23; 16/31; 18/31; 19/61; 20/76; 35/33; 38/50; 40/8; 61/12; 98/8. (Firdevs): 18/107; 23/11. (Me’vâ): 32/19; 53/13-15. (Na’îm): 22/56; 26/85; 37/40-44; 56/12, 89; 82/13.

Cennetin nitelikleri: 2/25; 20/119; 35/33-35; 44/51-57; 52/17-24; 55/46-78; 56/10-40; 69/21-24; 76/5-22; 78/31-37.

Cennetin vasıfları: 13/35.

Cennetliklerin cehennemliklere seslenişi: 7/44-50.

Cennetliklerin kalacağı yer: 25/24.

Cennetliklerin mükâfatları: 18/30-31, 107-108; 19/60-63; 20/75-76; 22/23; 25/75-76; 37/41-49; 38/49-54; 43/68-73; 44/51-57; 52/17-28; 55/46-78; 76/11-22.

Cennette dereceler: 40/15; 46/19.

Cennette elbiseler: 76/21.

Cennette hizmetçiler: 76/19.

Cennette ikramlar: 52/22-28.

Cennette içki: 37/45-47.

Cennette iri gözlü eşler: 37/48, 49.

Cennette kin yok: 15/47.

Cennette konaklar: 39/20.

Cennette meyveler: 36/57; 37/41-44.

Cennette müzik: 30/15.

Cennette ‘selâm’ sözü: 36/58.

Cennette yorgunluk yok: 35/35.

Cevap vermek – vermemek: 42/43.

Cezâ: bk. Hadler ve cinâyetler

Cezâ (amel karşılığı): 6/160,164; 20/74-76, 22/50, 51; 40/58; 90/ 18-19; 91/9-10.  

Cezâda misilleme ve adâlet: 16/126; 22/60; 42/40-43.

Cezâ günü: bk. Din günü.

Cezâlar: 4/15-16; 5/33-34, 38.

Cezâlar şahsîdir: 12/78.

Cezâ uygulamak: 30/41.

Cibrîl: bk. Cebrâil.

Cibt (putlaştırılanlar): 4/51.

Cihad: 2/190, 194, 216-218, 246; 3/139, 142, 146-147, 157, 195, 200; 4/71, 74-77, 84, 89, 95-96, 101-104; 8/15-16, 39, 42, 45, 60-67, 72; 9/12, 14, 16, 19-29, 38-47, 73, 81, 83, 86, 88, 91-94, 106-107, 111, 121-123; 22/39-40, 78; 25/52; 29/6, 69; 47/4, 7, 20, 35; 48/16-17, 22, 25; 49/9, 15; 60/8-11; 61/4, 11; 66/9; 73/20.

Cihad:  bk. Savaş

Cihad için sabır: 3/200.

Cihâda izin: 2/190; 22/39.

Cihaddan kaçanlar: 9/81, 86-87, 90, 93-96.

Cihâdın amacı: 9/123.

Cilbab:  bk. Tesettür

Cilbab: 24/60; 33/59.

Cimriliği emredenler: 57/24.

Cimrilik: 2/195; 3/180; 4/36-37; 9/34, 35, 67, 76; 17/29, 100; 25/67; 33/19; 47/37-38; 57/24; 59/9; 64/16; 68/17-33; 69/34; 70/17-21; 89/18, 24; 92/5-11; 100/6-8; 104/2-3; 107/3.

Cinâyet/ler: 2/61, 84-87, 91, 191, 217; 3/21, 112, 181, 183; 4/29, 76, 92, 93,155; 5/30, 32, 70; 6/137, 140, 151; 7/127, 141; 8/30; 17/31, 33; 28/15; 29/24; 33/26; 81/9.

Cinâyet: bk. Adam öldürmek, İnsan öldürmek

Cinler: 6/100, 128; 7/38; 11/119; 15/27; 27/17; 34/12; 37/158; 38/38, 40; 41/25; 46/18, 29; 51/56; 55/15, 33, 39;72/1-8; 114/6.

Cinler ateşten yaratılmıştır: 55/15.

Cinler gaybı bilmezler: 34/14; 72/1-2.

Cinler ve insanlar: 51/56.

Cinlerin Peygamberimiz’e îman etmesi: 46/29-32; 72/1-19.

Cinlerin kulak hırsızlığı: 72/9.

Cinlerin yaratılması: 55/15.

Cin şeytanı: 114/6.

Cinsel ilişki: 2/187, 197; 4/15, 43; 5/6; 6/151; 7/189; 17/32; 24/2; 30/21; 33/49.

Cinsî münâsebet âdâbı: 2/222-223.

Cinsî sapıklar: 7/80; 26/165-175; 27/54-55; 29/29-34; 54/33.

Cizye: 5/13; 9/1, 29.

Cizye ödemeyenler: 29/46.

Cömertlik: 2/268; 17/29; 92/5, 17-18.

Cömertlik örneği nesil: 59/9.

Cûdî dağı: 11/44.

Cumâ ezanı, namazı ve önemi: 62/9-11.

Cumâ günü ezan okunduğunda alışverişi bırakmak: 62/9.

Cumartesi: 2/65; 4/47, 154; 7/163; 16/124.

Cünüp: 4/43.

Cüz’i irade: 4/79; 76/30-31.

 

Ç

Çalışmak: 4/32; 21/94; 28/77; 53/39-41; 76/22; 92/4.

Çalışmaları makbul olanlar: 17/19.

Çalgı:  bk. Musiki

Çekiştirme: 49/12; 68/11; 104/1.

Çevresel (ekolojik) denge / kirlilik: 6/65; 15/19, 21; 30/7-9, 41; 54/49; 59/5.

Çıkış günü: 50/42.

Çılgın ateş: 67/10.

Çift yaratılma: 36/36; 51/49; 53/44.

Çile: 2/51.

Çocuğun memeden kesilmesi: 2/233; 31/14; 46/15.

Çocuk sahibi olmak: 42/50.

Çocuk sevgisi: 3/14; 34/37.

Çocuk ve çocuk yetiştirme: 2/223; 8/28; 64/14-15; 66/6.

Çocukları öldürmemek: 6/137, 151; 16/59; 17/31; 81/8-9.

Çocukların ak saçlı olması: 73/17.

Çocukların anne babalarının yatak odalarına girmeyecekleri vakitler: 24/58.

Çocukların hayırlı olması için duâ: 2/128-129; 3/38-41; 7/189; 14/40; 25/74; 46/15.

Çocukların nafakası: 65/7.

Çoğunluğa uymanın saptırması: 6/116.

Çok eşlilik /evlilik: 4/3, 129; 24/32; 33/50; 66/1.

Çok hukukluluk: 5/42; 12/76.

Çok soru sormamak: 2/70; 5/101-102.

Çoklukla övünmek: 102/1.

Çürümüş kemikler: 36/77, 78.

 

D

Dâbbetü’l-arz: 27/82; 34/14.

Dağların hareket edişi: 27/88.

Dağların oturtulması: 79/31-33.

Dağların tesbîhi: 21/79; 34/10; 38/18, 19.

Dağların yaratılışı: 13/3; 15/19; 16/15; 21/31; 27/61; 31/10; 41/10; 50/7; 77/27.

Dalkavukluk: 56/81; 68/9.

Dalâleti (sapıklığı) satın alanlar: 2/16.

Danışma: bk. İstişâre

Darb-ı mesel (temsîlî anlatım): 2/17, 19-20, 26, 171, 261, 264; 6/122; 7/176; 10/24; 11/24; 13/14, 16-17; 14/24-26; 16/75-76, 112; 18/32-47; 22/73; 24/35, 39-41; 29/43; 30/28; 35/19-22; 36/13-28; 39/29; 40/58; 43/17; 59/21; 66/10, 11.

Darda kalmak: bk. Zarûret.

Darda kalanın haramdan yemesi: 2/173.

Darlıkta ve bollukta Allah için sarf etmek: 3/134, 180; 9/79; 25/67; 59/9; 76/8.

Dârü’l harp: 8/72; 16/91; 30/2.

Dârü’l İslâm: 8/72.

Dârü’n nedve: 8/30.

Dâvâ adamı ve tâviz / ödün: 17/72, 73, 74.

Dâvâ adamları: 21/88; 74/4.

Dâvâlının affedilmesi: 24/2.

Dâvet: bk. İslâm’a dâvet

Dâvet fıkhı: 36/14.

Dâvet metodu: 16/125; 23/95.

Dâvetçiler: 7/199; 9/61; 10/84.

Dâvetçiler için dersler: 18/13.

Davetçinin hitap üslûbu: 6/108.

Dâvete icâbet: 24/63.

Dâvette kızgınlık / acele: 37/139.

Dâvette misaller vermek: 29/43.

Dâvud (as): 2/249-251; 4/163; 5/78; 6/84; 17/55; 21/78-80; 27/15-16; 34/10-11, 13; 38/17-26, 30.

Dâvud ve 99 koyun: 38/21.

Dâvud’un ibâdeti: 38/17-19.

Dâvûd’un demiri kullanması: 34/10-11.

Dâvûd’un sesinin güzel olması: 34/10.

Dâvud’un tesbîhi: 21/79; 34/10; 38/18, 19.

Dede yetîmi: 2/180.

Dehrîler: 45/24.

Delilşahit aramak: 21/61.

Demir: 17/49-51; 18/96; 22/21; 34/10, 33; 40/71; 57/25.

Demirin yumuşatılması: 34/10.

Deniz suyu: 35/12.

Deniz ürünlerini avlamak ve yemek: 5/96.

Denizcilik: 10/22; 17/66; 31/31; 43/12-13.

Denizde gemiler: 42/32.

Denizlerin fışkırtılması: 82/1-5.

Denge: 7/185; 35/12.

Denge kânûnu: 39/52; 55/7-8.

Dengeli davranmak: 17/28.

Denetim: 12/58; 27/20.

Derece/ler: 3/163; 4/96; 8/4; 20/75.

Derilerin yanması: 4/56.

Deve mûcizesi: 26/155.

Devlet başkanının işlerinde istişâre etmesi gerektiği: 27/29-34; 42/38.

Devlet bütçesine ihânet etmek: 3/161.

Devlet çıkarı / menfaati: 16/92.

Devlet idâresi ve insanın halîfe olarak yaratılması: 2/30; 4/59, 83; 6/165; 10/14; 20/29; 24/55, 62; 28/34; 35/39; 38/26; 39/75; 40/28; 59/7; 60/12; 64/16.

Devlet yönetiminde şûrâ: 42/38.

Devletten görev istemek: 12/55.

Dırar mescidi: 9/107

Dış siyâsetin ana çerçevesi: 3/28.

Dikili taşlar: 5/3, 90; 70/43.

Dillerin farklı olması: Bknz. Farklı diller.

Din (hesapcezâ) günü: 1/3; 15/35; 26/82; 37/20; 38/78; 51/12; 56/56; 70/26; 74/46; 82/9, 15-19; 83/11.

Din adına din düşmanlığı yapanlar: 7/175-176.

Din Allâh’ın oluncaya kadar savaşmak: 2/193; 8/39.

Din duygusu olan ve olmayanlar: 2/204-207.

Din kardeşliğinin gerektirdiği ahlâkî vazîfeler: 49/9-12.

Din ve vicdan özgürlüğü: 2/139; 81/29.

Dinde doğruluk-eğrilik: 3/161; 9/7; 11/112; 42/15.

Dinde ihlâs (içten ve samimiyetle bağlanma): 7/26; 10/22; 29/65; 31/32; 39/2, 11; 40/14, 65; 98/5.

Dinde kardeş olmanın şartı: 9/11,

Dinde tefrîka: 42/13, 14.

Dinde temel esaslar: 42/13.

Dinde zorlama yok: 2/256; 10/99; 11/28; 18/29; 36/16-17.

Dinden dönenler (irtidad): 2/108, 217; 3/77, 86, 106, 177; 4/115, 137; 5/52-54; 8/38; 16/106, 107, 112-113; 47/25-28, 32; 53/36-38; 60/11.

Din dışı davranan büyüklere uyanlar: 2/166, 167; 7/38, 53; 17/71; 33/67, 68; 34/35; 36/23; 37/20-35; 38/55-65.

Dine dil uzatıp saldıranlar: 9/12.

Dîni alaya alanlar dost edinilmez: 5/57.

Dîni bütünüyle benimsememek: 22/11.

Dîni parçalara ayırıp gruplaşanlar: 3/103; 6/159; 23/53; 30/32.

Dîni serbest yaşamak için arz geniştir: 4/100; 29/56; 39/10.

Dîni yalnız Allâh’a has kılmak ve samimi olmak: 7/29; 10/22; 29/65; 31/32; 40/14, 65; 98/5; 12/24; 15/40-48; 37/128, 160, 169; 39/2.

Dînin İslâm olması ne demektir?: 3/19, 85; 6/114-117; 40/14.

Dînin kısıtlamasız Allâh’ın olması: 7/29;10/22; 29/65; 31/32; 39/11, 15; 40/14, 65;  98/5.

Dinlenmek (Ara dinlenmesi): 28/24.

Dinlerini oyuncak ve eğlence yapanlar: 6/70-71; 7/51.

Dinsiz kadınla evlenmek: 2/221.

Dirilme: 53/44-47.

Dirilmek: 2/258; 18/19.

Diriltmek (yeniden): 30/25, 27, 40, 56.

Dirilmenin iki kez olması: 40/11.

Disiplin: 27/20.

Diyet: 2/178; 4/92; 17/33.

Doğru söz: 4/9; 33/70; 78/38.

Doğru ve en üstün din İslâm’dır: 9/29, 33; 24/25; 48/28; 61/9; 98/5.

Doğru yolun ölçüsü: 6/153.

Doğruluk: 1/6; 2/213; 3/51, 101; 4/68; 175; 5/16; 6/39, 126, 153, 161; 7/16; 9/7; 10/25, 89; 11/56, 112; 15/41; 16/76, 121; 17/35; 19/36; 22/54, 67; 23/73; 24/46; 26/182; 33/70; 36/4; 37/118; 41/30; 42/15, 52; 43/43, 61, 64; 46/13, 30; 48/2, 20; 67/22; 72/16; 81/28; 92/12.

Doğru söz: 21/63.

Doğru yol: 43/43.

Doğru yolda olanlara, sapanlar zarar vermez: 5/105

Doğruya ancak Kur’an eriştirir: 42/52.

Doğruyu söylememek: 21/63.

Doğular ve batılar: 7/137; 37/5; 55/17; 70/40.

Dokuz mûcize: 17/101.

Domuz etinin haramlığı: 2/173; 5/3; 6/145; 16/115.

Dosdoğru söz söylemek: 33/70.

Dost: bk. Veli

Dost-dostluk: 2/254; 3/118; 4/25, 139, 140-144; 5/57, 82; 9/16; 14/31; 17/73; 26/101;  60/2-7-9, 13; 70/10.

Dost edinmek: 3/28, 4/89, 125; 5/51; 25/27, 28; 60/13.

Dostluğun şartları: 43/67.

Dostun dosta hiçbir faydasının olmadığı gün: 43/67; 44/41; 45/10; 60/3; 70/8-14; 82/17-19; 86/9-10.

Dört büyük kitap: (bk. Kur’an, Tevrat, İncil ve Zebûr)

Dört kadınla evlenmek: 4/3, 129.

Duâ: 2/37, 68-70; 3/38, 147, 191-194; 7/23; 9/103; 10/12; 12/34; 23/29; 25/65, 72, 77; 31/32; 40/60; 42/26.

Duâ âyetleri: 1/1-7; 2/127-129, 200-201, 285-286; 3/8-9, 16, 26-27, 53, 147, 191-194; 4/75, 77; 5/83, 114; 6/161-165; 7/23, 47, 54-56, 89, 126, 149, 151, 155-156; 10/85-86, 88; 11/47, 56; 12/101; 14/35-41, 44; 17/24, 80; 18/10; 20/25-28, 45-46, 114, 134-135; 21/87, 89, 112; 23/29, 94, 97-99, 106-107, 109, 118; 25/30, 65-66, 74-77; 26/50-51, 83-85, 87-89, 169; 27/19; 28/16, 21, 24, 47; 29/30; 30/17-19; 35/34; 37/100; 38/35, 41; 40/7-8; 46/15; 59/10; 60/4-5; 66/8; 71/28; 113/1-5; 114/1-6.

Duâ yapma âdâbı: 7/55, 205; 13/14; 18/28; 20/7-8; 32/16.

Duânın gizli yapılması: 7/55.

Duânın kabul olacağı vakitler: 7/55, 56.

Duânın önemi: 2/186, 201; 7/55, 56; 11/45-47, 61; 13/14; 25/77; 32/16; 40/60; 60/4-5;

Duâların kabûlü: 2/186; 27/62; 40/60.

Durumu idâre etmek / müdârâ: 3/28.

Dünürlük: 2/235.

Dünyâ âhiret dengesi: 28/77.

Dünyâ âhiretin tarlası: 42/20.

Dünyâ azâbı: 39/40.

Dünyâ hayâtı: 17/18; 18/45; 29/64; 31/33.

Dünyâ hayâtı âhiretin yanında geçici bir faydadan başka bir şey değildir:13/26; 29/64; 40/39; 43/35; 57/20; 75/20-21; 79/46.

Dünyâ hayâtı çer-çöpten ibâret bitki gibidir: 18/45; 57/20.

Dünyâ hayâtı gâfillere, kâfirlere eğlencedir: 6/32; 29/64; 40/39; 47/36; 57/20.

Dünyâ hayâtı ve aldatması: 2/86, 212; 3/14,185 ; 6/32, 70, 130; 10/7, 24; 13/26; 14/3; 16/107; 18/28, 45, 46; 20/131; 28/60; 29/64; 30/7; 35/5; 40/39; 42/20; 43/32; 46/20; 47/36; 57/20.

Dünyâ hayâtına aldanmak: 6/32; 29/64; 35/5; 47/36; 57/20.

Dünyâ hayâtından başka hayat yok diyenler: 45/24.

Dünyâ hayâtını âhirete tercih edenlerin durumu: 14/3; 79/37-39.

Dünyâ hayâtını sevmek: 14/3; 15/3; 18/39.

Dünyâ hayâtının geçiciliği: 57/20.

Dünyâ Hayâtının İmtihan Olması: 3/153; 11/7; 47/31.

Dünyâ hayâtının oyun eğlence olması: 6/32; 29/64; 47/36; 57/20.

Dünyâ hayâtının ziyneti: 4/134; 18/46.

Dünyâ malı: 15/88.

Dünyâ nimeti ve âhiret sevâbı: 3/145-148.

Dünyâ nimetlerinden yararlanmak: 20/131.

Dünyâ nimetleri ve geçici oldukları: 3/14; 7/31-33; 57/23.

Dünyâ oyun ve eğlencedir: 47/36.

Dünyâ semâsı: 41/12.

Dünyâ-âhiret dengesi: 28/77.

Dünyâda rûhen kör olanlar: 2/18, 171; 6/104; 10/43; 17/72; 18/100-101; 20/124-126; 47/20-23.

Dünyâda sefâ süren inkârcılar: 46/20; 47/12.

Dünyâda secdeye yanaşmayanlar: 68/42-43.

Dünyâda ve âhirette büyük kurtuluş: 4/13; 6/16; 23/102; 40/8-9; 44/51-57; 45/30; 57/12; 64/9.

Dünyâlıktan nasîbini unutmamak: 28/77.

Dünyânın aldatıcılığı: 18/8.

Dünyânın döndüğü: 37/5; 55/17.

Dünyânın döndüğünü bildiren âyet: 27/88,

Dünyânın yaratılışı: 7/54; 25/59; 32/4; 41/9-12; 79/30 (elips şekli).

Dünyâperestlerden yüz çevirmek: 53/29.

Dünyâyı isteyenler: 11/15, 16; 17/18; 42/20; 76/27.

Düşman milletlere karşı tutum: 3/28, 73-74.

Düşmana sır vermek: 60/1.

Düşmanı dost edinmeyin: 60/1.

Düşmanlara karşı hazırlanmak: 8/60.

Düşmanlara karşı kuvvet hazırlamak: 4/71; 8/60; 9/46; 21/80.

Düşmanlık nasıl dostluğa çevrilir?: 41/33-36.

Düşünüp ibret alınması gereken bâzı olaylar: 10/5-6, 12; 12/7; 13/3-4; 16/11-13, 65-79; 23/21-30; 26/7-9; 29/14-15, 34-35; 30/19-25; 36/71-73; 38/27; 44/38-39; 45/4-5; 67/19; 86/5-8.

Düzenbazlık: 13/33-34.

Düzmece ilâhlar: 35/13, 14.

 

E

Ebâbil kuşları: 105/1-5.

Ebedilik ve mülk arzusu: 20/120.

Ebû Bekir (r.a.): 9/40.

Ebû Cehil: 96/6-7.

Ebû Leheb ve karısı: 111/1-5.

Ecel: 4/77; 11/3, 104; 14/10; 15/5; 20/129; 30/842/14.;

Ecel değişmez: 7/34; 10/49; 16/61; 23/43; 63/11.

Ecel-i kazâ, Ecel-i müsemmâ: 29/53.

Ecel ve ölüm muhakkaktır: 3/145; 6/2, 60; 11/110; 14/44; 22/47; 29/53; 35/45; 39/42; 40/67; 41/45; 71/4.

Ecrin katlanması: 24/38; 28/84; 42/20.

Egemenlik: Bknz. Hâkimiyet; bknz. Hüküm koyma.

Egemenlik: 12/40; 16/48; 25/2, 26; 35/13.

Eğitimciler: 29/45; 30/56; 33/69.

Eğlence söz: 31/6.

Eğlenceden ve ticâretten daha yararlı olan şey: 62/11.

Eğlenceleri din yapmak: 6/70; 7/51.

Eğlendirici âlet, yazı ve sözler: 31/6.

Ehl-i beyt: 33/30-33.

Ehl-i Kitap: 2/105, 109, 111; 3/64-66, 69-72, 75, 78, 98-99, 110-113, 199; 4/88, 123, 153, 158, 159, 171; 5/5, 15-19, 41, 47, 59, 65-77; 9/29; 29/46; 33/26; 57/29; 58/2;  59/2, 11; 98/1, 4-6.

Ehl-i Kitap İslâm’ı eğri gösterir: 3/99.

Ehl-i Kitap olanlar kâfir oldu: 5/17, 72, 73; 7/157, 158; 9/30.

Ehl-i Kitap ve kâfirleri dost edinmeyin: 5/51, 57.

Ehl-i Kitab’a dinde birlik çağrısı: 3/64; 29/46.

Ehl-i Kitab’a uymak kâfirliğe döndürür: 3/99, 100; 4/44.

Ehl-i Kitab’ın arzu ve isteklerine uymamak: 2/120, 145; 3/100, 105; 13/36-37; 42/15;

Ehl-i Kitab’ın cennete girmesi: 2/62; 5/69.

Ehl-i Kitab’ın îmânı, inkârı ve İslâm’a göre ameli: 2/62, 90-91, 111, 112, 3/113-116; 5/69; 7/157-158; 22/16-17.

Ehl-i Kitab’ın kestiği: 5/5.

Ehl-i Kitab’ın mescidlere girmesi: 9/28.

Ehl-i Kitab’ın sürgünü: 59/2-3-4.

Ehl-i Kitap’dan alınan söz ve onların durumu: 3/187; 4/154-155; 5/14; 7/169.

Ehl-i Kitap’dan iyiler ve kötüler: 3/75, 113-116.

Ekini (geliri) mahvedenler: 2/205.

Ekinlerin kuruması: 39/21.

Ekolojik denge: bk. Çevresel denge.

Elbise temizliği: 74/4.

El çırpmak: 8/35

Elçi (insanlara gönderilen görevli) melekler: 6/61; 7/36-37; 10/21; 11/69-83; 17/95; 19/17-21; 25/21-22; 29/31-34; 32/11; 35/1; 43/80; 77/1; 81/19-21.

Elest bezmi: 7/172-173.

Ellerin ve ayakların âhirette şehâdeti: 36/65; 41/20, 21.

Ellerinizin altındakiler: 16/71.

Elyesa (as): 6/86; 38/48.

Emânete ihânet: 3/161; 8/27; 33/72-73.

Emânete riâyet: 2/283; 3/75; 4/58; 8/27; 23/8; 33/72; 70/32.

Emâneti ehline vermek: 4/58

Emanetin göklere, yere ve dağlara arz edilmesi: 33/70.

Emel: 15/3.

Emir âlemi: 7/54.

Emr-i mârûf: bk. İyiliği emretmek.

Emzirme ve emzirme süresi: 2/233; 4/23; 22/2; 28/7, 12; 31/14; 46/15; 65/6.

En üstün din İslâm’dır: 9/29, 33; 24/25; 48/28; 61/9; 98/5.

Ensâr: 8/72, 74; 9/100, 117; 59/9; 63/7.

Erkek ve erkek hakları: 2/187, 228, 233; 4/34.

Erkekler âilenin reîsidir: 4/34.

Erkeklerin ve kadınların birbirleriyle alay etmemeleri: 49/11.

Esfel-i sâfilîn: 95/5.

Esir değişimi: 47/4.

Esiri fidye karşılığı Salıverme: 8/67; 9/5; 47/4.

Esirler: 2/85; 4/24; 8/67, 70, 71; 47/4; 76/8.

Esirleri öldürmek: 2/191; 8/71; 47/4.

Esirlerin köleleştirilmesi: 47/4.

Eski karı-kocanın tekrar evlenmeleri: 2/232.

Esmâ-i Hüsnâ: 2/163; 3/4; 5/16, 35; 6/14, 103; 7/180; 16/190; 17/110; 20/8; 57/3; 59/22-24; 62/1; 112/1-4.

Estetik ameliyat: 4/118.

Eşcinsellik ve cezâsı: 7/80-84; 15/60; 26/165-175; 27/54-57; 29/28-34.

Eşeğin yüzyıl sonra diriltilmesi: 2/259.

Eşek sesi: 31/19.

Eşini dövmek: 38/44.

Eşitlik / Eşitsizlik: 2/245, 247, 253; 4/95; 5/100; 6/50, 83, 165; 7/69; 13/16, 26; 16/76; 17/30; 28/82; 29/62; 30/37; 34/31, 39; 35/19, 22; 39/9, 40/58; 41/34; 42/12, 27; 43/32; 49/13; 56/3; 58/11.

Eşkiya: bk. Şakî.

Eşlerin anlaşmazlığı hâlinde hakem: 4/35.

Eşyânın dış yüzüne bakmak / sayıya bakmak: 5/100.

Eti yenen yenmeyen hayvanlar: 2/173; 5/3.

Euzü besmele: 16/98.

Evlât edinme: 28/9; 33/4; 5, 37.

Evlenilmesi haram olan akrabâ kadınlar: 2/221; 4/22-24.

Evlenilmesi helâl olan kadınlar: 5/5.

Evlenmek: 2/221, 228, 230, 232, 235; 4/3, 19, 22-26, 127; 5/5; 24/3, 32, 33, 60; 33/49, 50, 52, 53; 60/10.

Evlenmeye imkân bulamayanlar: 24/33.

Evler huzur / sükûn içindir: 16/80.

Evlere girme âdâbı: 24/27-29, 61.

Evleri kıble edinmek: 10/87.

Evliyâullah: 10/62-64.

Evren: bk. Kâinat.

Evrenin düzeninde bütünlük: 38/7.

Evrenin yaratılışı: 2/117; 21/30.

Evsân: 22/30. bk. Put-sanem.

Eyke halkı: 15/78-79; 26/176; 38/13-14; 50/14.

Eyyüb (as) : 4/163; 6/84; 21/83-84; 38/41-44.

Eyyüb ruhsatı: bk. Eşini dövmek

Ezan: 5/57, 58.

Ezan ve onunla alay edenler: 5/58; 62/9.

Ezilenler ve ezenler: 2/87; 4/75, 97-99; 28/4-5; 34/31-33.

Eziyet etmek: Bk. İncitmek

 

F

Fâcir: 80/42

Fahiş/e, fuhuş: 3/135, 4/15, 25; 7/28; 16/90; 29/45; 53/32.

Fâiz: 2/275, 276, 278, 279; 3/130; 4/161.

Fâiz malı artırmaz: 30/39.

Fâiz yiyenlerin kabirden kalkışları: 2/275.

Fakir: 2/236; 4/6, 135; 18/79.

Fakir: Bk. Zekât, Öşür.

Fakirlere yardım etmek: 2/177, 184, 215, 271, 273; 4/36; 5/89, 95; 9/60; 22/28, 36; 24/22, 32; 30/38; 51/19; 59/7-8; 70/24, 25; 90/14-16; 93/9-10.

Fakirlere yardım etmemek, onları doyurmamak: 47/38; 68/24; 69/34; 74/44; 89/18; 107/3.

Fakirleri kovmayınız: 6/52; 19/73.

Fakirlerin îman etmesi: 11/27.

Fakirlik: 2/268; 4/8; 6/151; 9/28; 17/29-31; 59/7, 8.

Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin: 6/151.

Fakirlik ve yoksulluğun farkı: 9/60.

Fakirlik ve zenginlik ile imtihan: 2/155, 156; 11/15, 16; 17/18; 89/15, 16.

Fal okları: 5/3, 90.

Falan kimse kurtardı demenin şirk olduğu: 39/8.

Falcılık, büyücülük ve sihirbazlık: 2/102; 5/3, 90; 113/1-4.

Fânîlik: 55/26.

Farklı diller: 30/22.

Farklı renkler: 35/28.

Farz kılınan bâzı hususlar: 2/178, 180, 183, 187, 197, 216, 236, 237, 246; 4/7, 11, 24, 77, 127; 9/60; 24/1; 28/85; 33/38; 66/2.

Farz namazlar: 11/114; 17/78.

Fâsık: 2/26, 27, 97, 99; 3/81; 4/31; 5/47, 49; 24/4; 32/20; 49/6, 11; 57/26 .

Fâsıkın haberi: 49/6.

Fasl günü: 44/40.

Fasl-ı hitap: 38/20.

Fâtiha okumak: 1/7.

Faydasız ilim: 62/5.

Faydasız meşgûliyetten yüz çevirmek: 23/3.

Fazîletli ve uygun davranmak: 2/219, 237; 16/126; 28/54.

Fecr: 2/187.

Felâh bulmak: 23/1.

Felâk / Nas: 5/67.

Felâket ânında duâ yapanlar: 6/63; 10/12, 22-23; 29/65-66; 30/33-34; 31/32.

Felek: 36/40.

Felsefe ilmi tahsîli: 2/102, 103.

Fenâ fi’llâh: 38/17.

Ferâiz: bk. Mîras.

Ferdi dâvet: 35/28.

Fesat: bk Terör; Bozgunculuk.

Fesâdın karada ve denizde belirmesi: 30/41.

Fesat çıkaranların cezâsı: 2/59; 5/33; 6/48-49; 7/59-64; 11/77-83; 15/58-77; 21/74; 26/105-122; 27/54-58; 29/33-35; 32/20; 46/20, 35; 51/46.

Fesat/fitne çıkarmak, karışıklık/yolsuzluk yapmak: 2/11-12, 27, 30, 60, 205; 3/118, 167; 5/32-33, 64; 7/56, 74, 85-86, 103, 127, 142; 8/73; 9/47; 10/40, 81, 91; 11/85, 116; 12/73; 13/25; 16/88; 17/4; 18/94; 26/183; 28/83; 29/30, 36; 30/41.

Fesat (karadadenizde): 30/41.

Fetih: 4/141; 5/52; 7/40, 89, 96; 8/19; 14/15; 48/1, 27, 29; 57/10; 61/13; 110/1.

Fetih günü: 32/29.

Fetihten önce savaşanlar: 57/10.

Fetret dönemi: 5/19; 6/131; 17/15; 28/47.

Fetvâ: 4/127, 176.

Fey ve ganîmetin paylaşılması: 59/6-9.

Feza’ nefhası: 36/49, 50.

Fısıldaşma: 4/114.

Fidye: 2/48, 85, 123, 184, 196, 229; 5/36; 6/70; 13/18; 37/107; 39/47; 47/4; 57/15; 70/11-14.

Fil hâdisesi: 105/1-5.

Firavun: 7/103, 104, 109, 113, 130, 137,141; 10/79, 87; 11/97; 14/6; 17/101-102; 20/24, 43, 60; 23/46; 26/11, 23, 41, 44, 53; 27/12; 28/3, 4, 6, 9, 32, 38; 29/39; 40/24, 26, 28, 37, 43, 46; 44/17, 31; 50/13; 51/38; 54/41; 69/9; 73/15-17; 79/17; 85/18; 89/10.

Firavun nasıl ilâhlaştı: 28/38; 79/24.

Firavun sisteminin sonu: 28/40.

Firavun ve onun yolundan gidenler: 2/49; 3/11; 8/52, 54; 10/75; 11/97-98; 17/101-103; 69/9; 73/15-16.

Firavun ve taraftarlarının ibretlik boğuluşu: 2/50; 10/90-92; 43/55-56.

Firavun’un Boğulması: 20/77-78; 26/66.

Firavun’un cesedi: 10/92; 20/78.

Firavun’un îman edenlere cezâ uygulaması: 7/120-127; 17/103; 20/70-74; 26/47-49.

Firavun’un îmânı: 10/90, 91.

Firavun’un karısı: 66/11.

Firavun’un kazıklar sâhibi olması: 38/13.

Firdevs cenneti. Bknz. Cennetin Kısımları

Firdevs cenneti: 18/107; 20/75; 23/11.

Firdevs cennetine vâris olanların vasıfları: 23/1-11.

Fitne / belâ ve imtihan: 2/102; 191, 217; 3/7; 4/91; 5/41, 71; 6/53; 7/27, 155; 8/25, 28, 39, 73; 9/47-49, 126; 10/85; 21/35, 111; 22/11; 24/63; 25/20; 27/47; 29/2, 3, 10; 33/14; 38/24, 34; 39/49; 44/17; 54/27; 57/14; 60/5; 64/15; 68/6; 72/17; 85/10.

Fitne ölümden beterdir: 2/217.

Fitneye engel olmak: 8/25.

Fitne yok oluncaya kadar savaşmak: 2/193; 8/39; 9/14, 123; 49/9.

Fosil bilimi: 29/20.

Fuhuş / Fâhişe: 3/135; 4/19, 22, 25; 6/151; 7/28, 33, 80; 12/24; 16/90; 17/32; 24/19, 21; 27/54; 29/28, 45; 33/30; 42/37; 53/32; 65/1.

Fuhuş:  bk. Fâhiş/e, Zinâ, Hayâsızlık.

Fuhuş yapanların cezâsı: 4/15-16; 24/2-9.

Furkan: 2/52; 3/4; 21/48; 25/1.

Fücur: 38/28; 71/27; 75/5; 80/42; 82/14; 83/7; 91/8.

 

G

Gâfil: 7/205; 10/92.

Gâfil kalp: 21/3.

Gaflet: 7/146; 36/6; 67/20.

Ganîmet/ler: 3/161; 4/94; 8/1, 6-10, 41, 69; 48/15, 19, 20 59/6-7, 69; 60/11.

Garânik olayı: 22/52; 53/19.

Gassak: 38/57.

Gasp (birinin malını zorla alma): 2/188; 4/29-31; 18/79.

Gayb: bk. İnsan idrâkini aşan bilgi sahası.

Gayb: 6/46; 10/20; 11/31; 12/102; 15/18; 16/77; 17/1; 31/34; 34/3; 39/68.

Gayb bilgileri: 67/5.

Gaybı Allah bilir: 72/26.

Gaybın anahtarları: 13/9.

Gaybın anahtarları Allah yanındadır: 6/59; 31/34.

Gaybın sırlarını Allah ve O’nun bildirdikleri bilir: 3/44; 11/49; 12/102; 25/6; 72/26-28; 81/22-25.

Gaybî konular: 23/100.

Gayr-i müslimler 4 grup: 60/9.

Gayy: 19/59.

Gayr-i müslimlerle ilişkiler: 2/190, 194, 251; 3/28; 4/88; 5/8; 8/58; 9/29; 16/91- 95; 22/39-40; 49/13; 60/8, 9, 11.

Gazap: 2/61; 3/134; 42/37.

Gebelik:  bk. Hâmile

Gebelik: 7/189; 13/8; 19/22; 22/2; 31/14; 35/11; 46/15; 51/2; 65/4, 6.

Gece dinlenmek ve istirahat içindir: 10/67; 17/12; 25/47; 27/86; 28/73; 30/23; 40/61; 78/9-10.

Gece Gündüz: 23/80; 24/42; 25/47, 62; 27/85; 28/72, 73; 39/5; 40/61; 41/37; 45/5.

Gece namazı: 17/79; 25/64; 32/16; 73/2, 4, 6, 20.

Gece namazı:  Bk. Teheccüd

Gecenin gündüze katılması: 35/13.

Geçici menfaat: 4/94; 7/169; 9/42; 24/33.

Geçim (maîşet): 7/10; 15/20; 20/124; 28/57-58; 43/32; 78/11.

Geçimsizlik (karıkoca arasında): 2/227; 4/35, 128-130.

Gemiler: 2/164; 10/22; 14/32; 16/14; 17/66; 22/65; 30/46; 31/31; 40/80; 43/12;

Gemilerin hareket etmesi: 45/12.

Gemilerin suları yara yara gitmesi: 35/13.

Gemiye binme duâsı: 11/41.

Genetik tahrif: 4/118.

Gerçeği araştırmak: 10/36.

Gerçekleri açıklamak: 68/8

Gerçekten Rabbim Allah diyenlerin ölüm ânı: 41/30-32.

Gezegenler: 21/30; 41/9-12.

Gezip görmek ve yararları: 3/137; 6/6, 11; 12/109; 16/36; 22/46; 29/20; 30/9, 42; 35/44; 40/21, 82; 47/10.

Gıybet: 4/148; 49/12; 104/1.

Giyinmek: 7/31, 32.

Gizli şirk: 7/190; 29/40.

Gizlinin gizlisi: 20/7.

Gizli konuşmalar: 58/9-10-11 (fısıldaşma)

Göç etmek. Bk. Hicret

Gök cisimlerinin durumları: bk. Kozmoğrafya.

Gök gürültüsü: 13/13.

Gökler ve yer: 25/59; 30/25-26; 53/31.

Gökler ve yer bitişik idi: 21/30.

Gökler ve yerde deliller: 45/3.

Gökler ve yerlerde olanlar: 31/20.

Gökler ve yer boşuna yaratılmadı: 44/38.

Gökler ve yerdekilerin  musahhar olması: 45/13.

Gökler ve yerin yaratılması: 30/8, 22; 64/3.

Göklere çıkmak: 55/33.

Göklerde ve yerde ululuk: 45/37.

Göklerin başlangıçta duman (gaz) hâlinde oluşu: 41/11.

Göklerin direksiz olması: 31/10.

Göklerin ve yerin altı günde yaratılışı: 7/54; 25/59; 32/4; 41/11-12.

Göklerin ve yerin hak ile yaratılması: 39/5; 45/22.

Göklerin ve yerin altı günde yaratılışı: Bk. Altı gün.

Göklerin ve yerin mülkü: 45/27.

Göklerin ve yerin tasarrufu Allâh’a aittir: 2/107; 5/40; 9/116; 24/42; 39/63; 42/49; 43/85; 45/27; 48/14; 57/2-5; 85/9.

Göklerin ve yerin tesbîhâtı: 13/11, 12, 13.

Göklerin ve yerin yaratılışı: 40/57; 42/29.

Göklerin yaratılışı: 6/101; 7/54; 10/3; 11/7; 13/2; 15/85; 16/3; 21/30, 32; 25/59; 31/10; 32/4; 41/11; 50/38; 51/47; 57/4; 65/12; 78/12; 79/28.

Göklerin yedi gök hâlinde yaratılışı: 2/29; 17/44; 23/17, 86; 41/12; 65/12; 67/3; 71/15; 78/12.

Gök taşı: 67/5.

Gök’ün yarılması: 73/18; 82/1.

Gök’ün yükseltilmesi: 55/7; 79/27-29.

Gökten su indirilmesi: 23/18; 27/60; 35/27; 39/21.

Gökyüzü âfetleri: 2/59; 7/162; 29/34.

Gölgelerin secdesi: 16/48.

Gölgenin uzayıp kısalması: 25/45.

Görenek: bk. Âdet

Görev istemek: 12/55.

Görevlendirme: 36/14.

Görgü kuralları: 33/53.

Görünmeyen ordular: 33/9.

Gösteriş için harcama yapmak: 4/38-40.

Göz değmesi: bk. Nazar değmesi

Göz kaş işareti ile alay: 49/11; 104/1-2.

Gözlerin hâin bakışını Allah bilir: 40/19.

Gözü haramdan korumak: 24/30-31.

Gurur (aldanma): 3/185; 4/120; 6/70; 28/78; 33/12; 40/4; 45/35; 57/14, 20; 67/20; 82/6.

Gusül abdesti / Gusletmek: 4/43; 5/6.

Gülmek: 9/82; 11/71; 23/110; 27/19; 43/47; 53/43, 60; 83/29, 34.

Günah: 2/81, 197, 203, 206, 217, 271, 276, 283, 286; 3/11; 4/31, 110, 112; 6/120; 25/68; 40/3, 55; 48/1, 5; 85/10.

Günahı başkasının üzerine atmak: 4/112.

Günahınız bizim üzerimizdedir demek: 29/12, 13.

Günahkâr ve inkârcıya itaat etmemek: 4/59, 8/28; 76/24.

Günahkârların âhiretteki pişmanlıkları: 23/99-100; 32/12; 78/40.

Günahkârların sonu ve helâki: 7/84; 27/69; 44/40-50; 45/31; 77/16-18.

Günahların hissedarları: 42/21.

Günahta yarış yapma: 5/62.

Günahtan korkanlara dört cennet: 55/46, 62.

Gündüz çalışmak içindir: 10/67; 17/12; 25/47; 27/86; 28/73; 30/23; 40/61; 78/11.

Güneş: 2/258; 6/78; 7/54; 10/5; 12/4; 13/2;14/33; 17/78; 18/17, 86, 90; 20/119, 130; 22/18; 25/45, 61; 27/24; 29/61; 31/29; 36/36; 50/39; 75/9; 91/1.

Güneş sistem olarak cereyan ediyor: 36/38.

Güneşin dürülmesi: 81/1-14.

Güneşin hareketi: 21/33; 36/38-40.

Güneşin vaktin bilinmesi için yaratılması: 6/96.

Güneşin yaratılışı: 25/61; 71/16; 78/13.

Güneş ve ay: 35/13; 39/5; 41/37; 71/16.

Güneş ve ay, hesap iledir: 55/5.

Güzel sabır: 12/18.

Güzel söz: 4/8; 14/22; 17/53; 39/18; 41/33; 47/21.

Güzellik Fitnesi: 12/33.

 

H

Haberi vâhid: 27/27; 28/25; 49/6.

Hâbil ve Kâbil: 5/27-32.

Hac mevsiminde ticaret yapmak: 2/198.

Hac ve Umre: 2/158, 189, 196-200, 203; 3/96, 97; 5/1-2, 94-96; 22/25-30.

Hacc-ı ekber: 9/3.

Haccın âdâbı: 5/1-2.

Haccın çeşitleri: 2/196.

Haccın şeâiri / sembolleri: 22/32.

Hacda Av yasağı: 5/95

Hacı: 9/19.

Hacılara su sağlamak (sikâye): 9/19.

Hacer: 2/158.

Hacr / kısıtlama ilkesi: 4/5.

Hadd: bk. Cezâlar.

Had / Hudud / Cezalar: 5/33, 38; 24/2, 4; 3-10; 49/9

Haddi aşmak: 5/87.

Hafaza melekleri: 6/61.

Hahamlar: 9/31, 34.

Hâin bakış: 40/19.

Hâinlik ve hâinlere taraf olmak: 4/105, 107, 109; 5/13; 12/52; 22/38; 40/19; 66/10.

Hak: 2/119, 213, 6/151; 7/159, 181; 10/35; 15/8; 17/81, 82; 23/71; 30/8; 39/2; 60/1; 83/1; 103/1-3.

Hak-bâtıl: 2/42; 7/118: 13/17; 17/81; 18/56; 22/62; 31/30; 34/49; 40/5; 42/24; 48/28; 61/9.

Hak din: 4/136, 152, 170; 9/29, 33; 10/105; 49/9.

Hak ile hükmetmek: 38/26.

Hakem ve hüküm: 4/35, 65, 105, 128; 5/43; 6/114.

Hâkimin karşı tarafı dinlemesi: 38/24.

Hâkimiyet: Bknz. Egemenlik

Hakka dâvet: 2/139, 258; 3/20, 61, 110; 4/107; 6/2, 25; 7/171; 17/53; 21/51-73; 26/69- 89; 29/46; 31/20; 40/35,

Hakk’al yakin: 2/260; 69/51.

Hakkı bâtılla karıştırmak ve gizlemek: 2/42; 40/4.

Hakkın bâtıldan ayrıldığı gün: 44/40.

Hakkını almak: 23/96.

Haksız isyan: 7/33.

Hak üçtür: 4/92.

Halîfe / ler: 2/30; 6/165; 7/69, 74, 142; 10/14; 73; 27/62;  35/39; 38/26; 57/7.

Halîfelik: 38/26.

Halîfe: bk. İnsanın halîfe olarak yaratılması.

Halkı ıslah etme görevi: 3/110, 114; 4/114; 11/116-117.

Halvet: 2/236, 237; 4/21; 33/49.

Hâmân (Firavun’un vezîri): 28/6, 38; 29/39; 40/23-24, 36.

Hamd âyetleri: 1/1-7; 2/30; 6/1, 45; 7/41; 10/10; 13/13; 14/39; 15/98-99; 16/75; 17/44, 52, 111; 18/1-4; 20/130; 23/28; 25/58; 27/15, 59, 93; 29/63; 30/18; 31/25; 32/15; 34/1; 35/1, 34; 37/180-182; 39/29, 74-75; 40/7, 55, 65; 42/5; 45/36-37; 50/39-40; 52/48-49; 64/1; 110/3.

Hamd dünyâ ve âhirette yalnız Allâh’a âittir: 34/1; 39/75.

Hamele-i arş: 40/7; 69/17.

Hâmileye hurma yararlı: 19/26.

Hanımların bey’atı: 60/12.

Hanif dîni esasları: 6/161.

Hanîf / lik: 2/135; 3/67, 95 ; 4/125; 6/79, 161; 10/105; 16/120-123; 22/31; 30/30; 98/5.

Hapis cezâsı: 5/33, 34.

Haram / lar: 3/93; 6/120, 151; 7/32; 10/59.

Haram aylar: 2/194, 217; 5/2; 9/1-5, 36-37.

Haram aylarda savaş: 2/194, 217; 5/2; 9/5, 36, 37.

Haram kadınlar: 4/22-24.

Haram yiyecek ve içecekler: 2/173, 219; 5/3, 90; 6/119, 121, 138, 145; 7/157; 16/67, 115; 22/30.

Harama bakmaktan korunmak: 24/30.

Haramlar ve haram kılma yetkisi: 2/85, 173, 275; 4/23-24, 160; 5/2-3, 26, 87; 6/119, 138-139, 143, 148; 7/32-33, 50, 157; 9/5, 37; 16/35, 115; 17/33; 24/3; 25/68; 66/1.

Haramların işlendiği ortamlardan uzak durmak: 18/13.

Harcamada orta yol: 17/29; 25/67.

Harem: 3/96, 97.

Haremin emin yer olması: 29/67.

Harp: bk. Savaş.

Hârûn (as): 2/248; 4/163; 6/84; 7/122, 142; 10/75; 19/28, 53; 20/29-35, 70, 92-94; 21/48; 23/45; 25/35-36; 26/13, 48; 28/34; 37/114-120.

Hârût ve Mârût: 2/102.

Hasbünallâhü ve ni’me‘l vekîl: 3/173.

Hasene: 2/200-202; 39/10.

Hasenat, seyyiâtı yok eder: 11/114.

Haset: 2/109; 4/32, 54; 5/27;  68/51; 113/1-5.

Haşr: 6/94, 134; 15/85; 16/84-89; 17/71; 18/48; 20/15; 21/104; 22/7; 29/5; 30/43; 34/3; 39/69; 40/59; 42/7; 46/3; 69/1-3; 77/1-7; 78/39.

Hatâ: 2/58, 81, 286; 4/92, 112; 12/29, 91, 97; 17/31; 20/73; 26/51, 82; 28/8;  29/12; 33/5; 69/9, 37; 71/25; 96/16.

Havâriler: 3/52-53; 5/109, 111-113; 57/27; 61/14.

Havf ve recâ: bk. Korku ve ümit

Havf ve recâ: 13/6; 15/49; 17/57; 30/24; 32/16; 39/9.

Havra, kilise, manastır: 22/40.

Hayâ: 7/22, 26; 16/90; 24/30; 28/25; 29/45;

Hayatta zorluklar: 90/1-4.

Hayber fethi: 48/1, 15, 18, 19, 20, 27.

Hayır ve şerrin kaynağı: 4/79.

Hayırda yarış: 2/148; 35/32; 57/21.

Hayız görme: 2/222, 228; 65/4.

Hayvan: 2/173; 6/121; 16/5; 36/71

Hayvan kesimi: 5/4; 6/121, 145; 22/36.

Hayvanların insanların hizmetinde olması: 36/71; 40/79.

Havvanın yaratılması: 39/6.

Hayâ: 28/24-25.

Hayâsızlık: 24/21; 29/45.

Hayâsızlık:  bk Fuhuş / Fâhişe.

Hayat, Allah ve Rasûlü’nün dâvetine uymaktır: 8/24.

Hayat bu dünyâdan ibârettir diyenler: 6/29; 44/35-40; 45/24-26.

Hayat imtihandır: 3/153; 11/7; 47/31.

Hayat mücâdelesi: 84/6; 90/4-5.

Hayâta saygı: 4/92, 93; 17/33; 25/68.

Hayber kalesinin fethi müjdesi: 48/1, 15, 19-20.

Hayır: 2/210, 215; 3/104.

Hayır (iyilik) Allâh’ın elindedir: 3/26.

Hayır ve şer Allah’dandır: 3/180; 10/11, 107; 16/53-54; 17/11; 48/11;

Hayır ve şerrin yaratılması ve yapılması: 4/79.

Hayır yolunda harcamak: 2/254.

Hayırda önde gidenler ve mükâfatları: 35/32; 56/10-26, 88-89.

Hayırda yarış: 2/148; 5/48; 23/57-61; 57/21.

Hayırlı işler yapmak: 23/61.

Hayırlı kimselerle birlikte olmak: 18/18.

Hayırlı ümmet: 2/143; 3/104, 110.

Hayız ve hükmü: 2/222.

Hayra (hakka, iyiliğe) dâvet: 3/104, 110.

Hayra (hakka, iyiliğe) engel olanların özellikleri: 50/24-26; 68/8-16.

Hayvanlar – bitkiler çift yaratılmıştır: 42/11.

Hayvan gibi, hattâ onlardan daha aşağı olan insanlar: 2/171; 7/176, 179; 8/22; 25/44; 95/5.

Hayvanlara benzeyenler: 7/179; 47/12.

Hayvanlarda ibret: 23/21.

Hayvanların emre boyun eğmesi: 36/71, 72, 73.

Hecâ harfleri: 36/1.

Hecâ harfleri: bk. Hurûfu mukattaa

Hedy: 2/196; 5/2, 95, 97; 48/25.

Hediye kabûlü: 3/161; 4/36.

Hediye vermek: 30/39.

Hediyeyi fazlasını beklemek için vermek fâizdir: 30/39.

Helâk: Bk. Kavimlerin helâkı. Bk. Memleketlerin helâk sebepleri

Helâk: 43/25; 46/27; 47/13.

Helâlharam: 4/2, 23; 5/3-5, 87, 103.

Helâlı haram kılmak: 66/1.

Helâl hayvanlar: 5/1.

Helâl kazanç: 11/88.

Helâl rızık: 2/168; 5/1, 3, 5, 88; 6/118, 119, 142, 145; 8/69; 16/114, 116.

Helâl / temiz yiyecekler: 2/168, 172, 187; 3/50, 93; 4/160; 5/4-5, 87-88, 96; 6/118, 119; 7/32, 157;  8/26, 69; 16/67, 114-116; 20/81; 22/30; 23/51; 35/12; 36/33-36, 71-73; 50/9; 80/24-29;

Helâller haram sayılmaz: 5/87-88.

Hendek gazvesi: 33/9-27.

Hendek savaşı: bk. Ahzap savaşı

Hendek savaşında münâfıklar: 33/13, 15-20.

Hepiniz İslâm’a girin: 2/208.

Her ülkeye, her millete bir peygamber gönderilmiştir: 16/36; 17/15; 28/59.

Her ümmetin bir eceli vardır: 7/34; 10/49; 15/4-5; 17/58.

Herkes âhirete ne hazırladığına baksın: 22/77; 59/18.

Herkes Allâh’a muhtaçtır: 35/15; 47/38.

Herkes kendi günahından sorumludur: 35/18.

Herkese kazandığının karşılığı eksiksiz verilir: 2/123, 281; 3/182; 4/111, 112, 123; 6/160; 9/115; 17/15, 34, 36; 30/41; 31/33; 33/15; 39/7; 42/15, 30; 45/15, 22; 46/19; 52/16, 21; 53/31; 62/7; 66/7; 74/38; 99/7-8.

Herkesin geçimi farklı takdir edilmiştir: 16/71; 43/32.

Herkesin yaptığı kendinedir: 2/134, 141; 28/55; 29/12-13; 35/18; 42/15; 109/1-6.

Her şey Allâh’ı tesbih eder: 59/1.

Her şey insanlar içindir: 13/2; 14/32, 33, 34; 16/12, 14; 22/36, 37, 65; 31/20, 29; 35/13; 39/5; 43/13; 45/12, 13.

Hesap: 21/1, 47; 37/24; 38/16, 53; 78/27; 84/8; 88/2-7, 8-11, 26; 99/6-8.

Hesap günü: 82/17-18.

Hesâba çekilme: 6/30; 21/1, 47; 37/24; 38/16, 53; 69/18; 78/27; 84/8, 14, 15; 88/26; 99/6, 8.

Hevâ ve heves: 6/56.

Hevâ ve hevese (nefsin arzu ve isteklerine) uymak: 2/78; 4/135; 5/48-49, 70, 77; 6/71, 119, 150; 7/175-176; 20/15-16; 23/71; 25/43-44; 28/49-50; 30/28-29, 35, 36; 45/18, 23; 47/14, 16; 53/2-5, 23; 54/2-4; 79/40-41.

Hevâ ve hevesini putlaştıranlar: 7/176; 25/43; 45/23, 27.

Hevâya uyma: 38/26; 42/15.

Heykeller: 34/13.

Heykel putlar etrâfında birleşenler: 29/25.

Heykel yapmak: 34/13.

Hıfz-korunma âyetleri: 2/238, 255; 5/44, 89; 6/61, 104, 107; 9/51; 10/107; 11/6, 57; 12/64, 65, 81; 13/11; 15/9, 17; 21/32, 82; 23/5;  70/29; 40/9; 24/30-31; 33/35; 35/2; 37/7; 39/38; 41/12; 70/34; 82/10; 83/33; 86/4.

Hıristiyanlar: 2/62, 111, 113. 116, 140; 3/55, 61, 67, 69-73, 75; 5/14, 15, 17, 18, 47, 69, 72, 73, 82-85: 9/30, 31, 34; 19/37; 22/17; 43/65.

Hıristiyanlar icat ettikleri ruhbanlığa uymadılar: 57/27.

Hıristiyanlar İsa’nın (as) Allâh’ın kulu olduğuna ölürken inanacaklar: 4/158-159.

Hıristiyanlar ve yahudiler dost olmaz: 2/120; 5/51.

Hıristiyanlığa dâvet edenler: 2/135.

Hıristiyanlıkta Allah inancı: 4/171; 5/17, 73.

Hırs ve çeşitleri: 2/96; 4/129; 9/128; 12/103; 16/37.

Hırsızlığın cezâsı: 5/38.

Hırsızlık: 2/188, 4/31; 5/38-39; 12/70-77, 81; 15/18; 60/12.

Hıyânet: bk. Hâinlik

Hıyânet: 3/161; 4/107; 5/113; 8/27, 58, 71; 66/10.

Hızır (as): 18/60-82; 21/34.

Hıcr halkı: 15/80-84.

Hicap âyeti: 33/53.

Hicret: 29/60; 30/60; 37/99; 39/10; 59/9; 60/10.

Hicret eden kadınlar: 60/10-11.

Hicretin şartları: 29/56; 39/10.

Hicret ve mükâfâtı: 2/207, 218; 3/195; 4/89, 97-100; 8/72-75; 9/20-22; 16/41, 110; 22/58; 29/26; 60/10.

Hidâyet: 10/99; 13/31; 22/16; 28/56; 32/13; 39/57; 40/28; 42/52; 43/40; 64/1.

Hidâyet-dalâlet: 2/2, 175, 272; 6/35, 125; 7/30, 178, 186; 10/108; 13/27, 33; 14/4; 16/36-37; 17/15, 97; 18/17; 19/75-76; 27/92-93; 28/50, 56, 85; 30/29; 34/24, 50; 35/8; 39/23, 37-38, 41; 40/33; 68/7.

Hidâyete karşılık dalâleti alanlar: 2/16.

Hiddetini yenmek: 29/46.

Hikmet: 2/151, 231, 251; 3/48, 79; 4/54; 5/110; 6/89; 12/22; 13/37; 16/125; 17/39 19/12; 31/12; 33/34; 36/2; 38/20; 43/63; 45/16; 54/5; 62/2.

Hikmetin açıklamasını yapan âyetler: 2/129, 151, 251, 269; 3/79, 80, 164; 4/113; 19/12; 26/83.

Hilâl: 2/189.

Hîle yapmak-tuzak kurmak: 3/54, 120; 7/123; 8/30, 62; 10/21; 11/55; 12/28, 33, 50; 13/42; 14/46; 16/45, 127; 17/35; 40/25, 37, 45; 71/22; 77/39; 83/1-3.

Hîlekâr: 13/42; 16/45-47.

Hitta: 2/57.

Homoseksüellik (Livâta) haramdır: 4/16; 7/80-82; 26/165-174; 27/54-55; 29/28-34.

Hoş görmek: 2/109; 4/4; 5/13; 15/85; 24/22; 43/89; 64/14.

Hoş görü ve tâviz: 17/75.

Hûd’un (as) kavmi Âd milleti: 22/42; 25/38; 26/123; 29/38; 38/12; 40/31; 41/13-16; 50/13; 51/41-43; 53/50; 54/18-21; 69/4, 6, 7.

Hûd’un (as) kavmi ile mücâdelesi: 7/65-72; 11/50-60; 26/123-140; 46/21-25.

Hudeybiye barışı ve neticesi: 48/1-28; 60/10.

Hudeybiye’de kadınlar anlaşma dışı: 60/10.

Hul’ : 2/229.

Hulle: 2/230.

Huneyn gazvesi: 9/25-26.

Huneyn ganimetleri: 9/58.

Hûri: 36/56; 37/47, 49; 44/54; 52/20; 55/70, 72; 56/22-24, 36-37.

Hurma meyvesi: 6/99, 141; 13/4; 16/11, 67; 17/91; 18/32; 19/23, 25, 26; 23/19; 26/148; 36/34; 50/10; 54/20; 55/11, 68; 69/7, 8; 80/29.

Husûmet (anlaşmazlık): 2/188; 4/29, 59.

Huşû’: 2/45; 3/17; 11/23; 17/106-109; 20/108; 21/90; 22/34, 54; 23/2; 33/35; 57/16; 59/21; 68/43; 70/44; 79/9; 88/2.

Hutame: 104/4-9.

Hutbelerden sonra okunan âyet: 16/90.

Hüdhüd kuşu: 27/20-29.

Hükmü Allâh’ın hükmünden daha güzel kimdir?: 5/50.

Hükümete itaat edip-etmemek: 4/59; 64/16.

Hüküm Allâh’ındır: 42/10, 21.

Hüküm günü: 78/17-20.

Hüküm ve mutlak hâkimiyet Allâh’a aittir: 3/79, 80; 12/40, 67; 13/41; 40/12; 95/8.

Hüküm ve şâhitlikte tarafsızlık: 4/135.

Hürriyet: 3/35.

Hüsnü hâtime: 27/19.

Hüsnü zan: 24/12.

Hüsrandan kurtulan insanlar: 103/1-3.

Hüvallâhüllezî: 59/22-24.

 

-Iİ

Islah adına bozgunculuk yapanlar: 2/11; 10/81; 26/151-152.

İbâdet: 1/5;  3/64; 36/22.

İbâdete şirk karıştırmak: 18/110.

İbâdeti menfaat için yapmak: 22/11.

İblîs: bk. Şeytan.

İblîs’in isyânı: bk. Şeytanın Âdem’e secde etmeyişi.

İbrâhim (as): 2/124-140, 258, 260; 3/33, 65-68, 84, 95, 97; 6/74-83; 11/74-76; 12/6, 38; 15/51; 16/120-123; 19/41; 33/7; 38/45; 42/13; 57/26; 60/4.

İbrâhîm ve kavmi: 9/70; 21/51-73; 22/43; 26/69-103; 29/16-35; 37/83-99; 43/26-28.

İbrâhim halîlullah (Allâh’ın dostu)dur: 4/125.

İbrâhîm’in âhiretteki konumu: 2/130; 29/27.

İbrâhîm’in ateşe atılması: 37/97, 98.

İbrâhîm’in babası ve ona duâdan men edilmesi: 6/74; 9/113-114; 19/41-49.

İbrâhîm’in duâsı: 2/126-129; 14/35-41;  26/83-87.

İbrâhîm’in hanîf dîni: 2/130-135; 6/161; 16/123; 22/78.

İbrâhîm’in hicreti: 37/99.

İbrâhim’in İsmâil’i kurban etmek istemesi: 37/102-107.

İbrâhîm’in karısı: 11/71.

İbrâhîm’in kavmini hakka dâvet etmesi: 21/51-73; 26/69- 89.

İbrâhîm’in melek misafirleri: 51/24-33.

İbrâhîm’in namaz ve zekâtla emredilmesi: 19/55; 21/73.

İbrâhîm’in putları kırması: 21/52-58; 37/93.

İbrâhîm’in rüyâsı: 37/101-113.

İbrâhîm’in târizli konuşması: 37/88, 89.

İbrâhîm’in tevhid mücâdelesi: 37/102.

İbrâhîm (as) ve kurbanlık koç: 37/167.

İbrâhîm (as) ve müstekbirler / kodamanlar: 37/95.

İbret almak: 8/57; 15/51; 17/41; 40/13.

İctihat: 3/159; 4/59, 83, 105, 115; 20/84; 21/78.

İçki  yasağı: 2/219; 4/43; 5/90-91; 16/67.

İçtimâî mes’ûliyet: 4/85.

İdâre edenler: 4/58.

İdâreciler: 37/27-29.

İdâreciler: bk. Yöneticiler.

İdârecinin işlerinde istişâre etmesi gerektiği: 27/29-34.

İddet beklemek: 2/228, 231-234, 240; 33/49; 65/1-8.

İddet çeşitleri: 33/49.

İdris (as): 19/56-57; 21/85-86.

İffetlilik: 4/6; 5/5; 23/5-6; 24/30-31, 33, 60; 25/68; 70/29.

İfk (Hz. Âişe’ye iftirâ olayı): 24/11-20.

Ifrit: 27/39.

İfsat etmek: 2/27, 60; 5/33, 64; 7/56, 74, 85; 26/151, 152; 47/22.

İftirâ etmek: 3/24, 94; 4/20, 48, 50, 112, 156; 5/103; 6/21, 93, 7/152; 10/69; 24/4, 5, 11, 15, 23-25; 49/11-16; 60/12.

İhânet: bk. Hainlik, hıyanet,

İhânet: 3/161; 12/52.

İhlâs: 29/10; 38/82, 86; 39/2, 11, 12, 14.

İhlâslı kullar: 37/40, 74, 160.

İhramlı iken av yasağı: 5/95.

İhramlı iken traş olmak: 2/196.

İhsan: 2/112; 5/93; 10/20; 16/30; 31/3, 4, 16, 22.

İhsanda bulunanlar ve mükâfatları: 3/134-136; 4/36, 114; 5/32; 16/90; 70/24-35; 89/17-20; 90/12-18; 92/17-21; 107/3.

İhtilâf: 4/59; 49/12; 68/11.

İhtiyar/lık: 16/70.

İki cennet: 55/46-62.

İki deniz: 55/19-20.

İki kalp: 33/4.

İki pınar: 55/66.

İki yüzlüler:  Bk. Münâfıklar.

İkindi namazı: 2/238; 11/114; 17/78; 50/39; 76/25; 103/1.

İkrah: 16/106.

İkrâr: 2/84; 3/81.

İktisat: Bk. Orta Yol; Denge

İktisâdî adâlet: 59/6-8.

Îlâ: 2/226, 227; 66/2.

İlâh/lar: 3/64; 21/36.

İlâhlara bağlılık yürüyüşü: 38/6.

İlâhlaşanlar: 7/176; 25/43; 45/23.

İletişim: 7/44;

İlham: 12/15; 16/68; 28/7.

İlim: (Hangi ilimler tahsil edilmeli): 88/17-20.

İlim adamının değeri: 3/7, 18; 4/162; 17/107; 22/54; 26/197; 29/43; 35/28; 39/9; 58/11.

İlim-araştırma, kitap-hikmet: 2/129, 151, 159, 174,  269; 4/113; 5/110; 6/119; 9/122; 16/43; 21/7; 33/34; 35/19, 22; 39/9; 80/3-4.

İlim talebi: 18/66.

İlk emir / oku: 96/1.

İlk ölüm / ikinci ölüm: 40/11.

İlk tebliğ: 34/46; 73/1; 74/2.

İlliyyûn: 83/1828.

İlme’l yakin: 2/260; 69/51; 102/5.

İlmi gizlemek: 3/187.

İlmin değeri ve ilme teşvik: 16/43; 20/114; 28/80; 35/28; 39/9; 58/11; 96/1-5.

İlticâ hakkı: 9/6.

İlticâcı kadınlar: 60/10.

İlyas (as): 6/85; 37/123-132.

İleri geçenler: 56/11.

İmam: 2/124; 17/71; 21/73; 25/74; 28/41; 32/24; 46/12.

Îman: 2/25, 257, 285; 4/65; 14/5; 17/83; 26/3, 103; 30/56, 58; 33/35; 42/36.

Îman edenler âhirette kâfirlere gülerler: 83/34.

Îman edenlere âhiret müjdesi: 13/23; 40/8; 52/21.

Îman edip iyi işler yapanlara Allâh’ın sözü: 5/9.

Îman gönlün süsüdür: 49/7.

Îman gücü: 16/99-100.

Îman (ilimsiz): 30/56.

Îman sâbit kalmaz: 33/22.

Îman sâlih ameli gerektirir: 4/124; 10/9; 16/97; 18/110; 20/75, 112.

Îman temizlik, küfür pisliktir: 3/179.

Îman ve amel: 46/13, 14.

Îman ve cihad: 61/11.

Îman ve ilim: 42/52.

Îman ve imtihan: 29/2.

Îman ve İslâm: 49/14.

Îman ve sâlih amel: 31/8; 32/19; 34/4; 35/7, 8;  42/22, 23, 26; 47/2, 12.

Îman ve takvâ: 47/36.

Îmanda sebatsızlık: 4/137.

Îmanda yakîn: 2/260.

Îmandan dönenlerin cezası: 2/217; 3/77, 86-91, 106, 177, 178; 4/88, 89, 115, 137; 16/106-107; 47/25-32.

Îmandan önce putları kırmak: 16/36

Îmandan sonra kâfirliğe dönmek: 2/108, 211; 3/100, 177; 9/66.

Îmandan yoksun amel: 3/91; 9/17.

Îmânı verip inkârı alanlar: 3/177.

Îmân-ı kâmil: 28/10.

Îmânın artması, kuvvetlenmesi: 3/173; 8/2; 9/124.

Îmânın şartları: 2/177; 4/136.

Îmanlarına şirk karıştıranlar: 12/106.

İmkânsız diye bir şey yok: 20/30.

İmrân âilesi: 3/33-37.

İmrân’ın kızı Meryem: 66/12.

İmtihan: Bk. Belâ ve musîbetler.

İmtihan: 2/157; 3/186; 5/94; 6/45; 18/7;  29/2, 3, 11; 32/13; 33/11, 22; 37/106; 38/24; 39/49; 44/17, 33; 47/31; 64/15; 67/2; 72/16-17; 76/2; 89/17-20.

İmtihan:  Bk. Fitne

İmtihan edilme gerçeği: 2/155; 5/48, 94; 6/165; 7/163, 168; 10/30; 11/7; 16/92; 18/7; 21/35; 47/4, 31; 67/21.

İnanç bağı: 9/116.

İnanç özgürlüğü: 2/256.

İnat: 11/88-91.

İnat ve kibir: 67/25; 74/53; 77/48.

İnananlar ve mükâfatları: 2/218; 29/44; 30/53; 37/52; 47/2; 51/20; 70/26.

İnananlara işkence edenler ve cezâları: 29/10-11; 85/4-10.

İnançlarında taassup içinde olanlar: 3/73.

İnanmayanların inkâr ettikleri şeyler: 27/4; 39/45; 41/44; 42/18; 53/27.

İncil: 3/3, 48, 65; 5/46, 47, 66, 68, 110; 7/157; 9/111; 19/30; 48/29; 57/27.

İncitmek: 33/57, 58, 69.

İncitmek: Bk. Eziyet etmek.

İnfak: 2/3, 195, 215, 254, 261, 267; 3/92, 134; 25/67; 42/38; 57/7-10.

İnfakta başkasını kendine tercih: 76/8.

İnkâr edenler: bk. Kâfirler

İnkâra sapanlar kurtulmazlar: 2/105; 5/110; 6/7; 7/45; 28/82; 48/26; 86/14-17; 90/19; 98/6.

İnkârcı / nankör: 80/17.

İnkârcı zengine itibar etmemek: 80/1-10.

İnkârcıları dost ve idâreci edinmek: 3/118; 4/137-139, 144; 5/52-53.

İnkârcıların cehennemdeki pişmanlıkları ve istekleri: 33/66; 41/29.

İnkârcıların içinde âciz kalıp oturanlar: 4/97, 100.

İnkârcıların kibri: 46/11.

İnkârcıların Kur’an okunurkenki hâli: 22/72.

İnkârcıların refahları sizi aldatmasın: 3/196, 197; 9/85.

İnkârcıların sefâsı ve âhiret cezâsı: 46/20; 47/12-16.

İnkârcıların yaptıkları işler ve harcamalarının değersizliği: 3/116, 117; 24/39, 40; 25/23.

İnkarcılarla tartışmamak: 73/10.

İnsan boş yere yaratılmamıştır: 23/115.

İnsan başıboş yaratılmamıştır: 75/30, 36.

İnsan haklarına tecâvüz: 26/183-184.

İnsan hırsına düşkündür: 70/19-21; 89/15-20.

İnsan ibâdet etmek için yaratılmıştır: 15/99; 51/56, 57; 67/2; 72/16-17.

İnsan idrâkini aşan bilgi sahası (Gayb): 2/33; 3/179;  6/50, 59; 7/187-188; 11/31, 123; 16/77; 18/26; 19/78; 25/6; 27/65; 31/34; 34/48; 35/38; 36/11; 49/18; 68/47; 72/10, 26; 81/24.

İnsan meleklerden üstün olabilir: 37/164.

İnsan öldürmek: bk. Adam öldürmek.

İnsan öldürmek: 4/92, 93. 17/33.

İnsan öldürmek, bütün insanları öldürmektir: 5/32.

İnsan şeytanı: 114/1-6.  

İnsan tartışmacıdır: 18/54.

İnsan topraktan yaratıldı: 30/20.

İnsan unutkandır: 20/115.

İnsan zayıf yaratılmıştır: 4/28; 35/15.

İnsana doğru yol gösterilmiştir: 76/3.

İnsana en yakın olan onu yaratandır: 50/16.

İnsana İsâbet eden iyilik ve kötülükler: 4/79; 41/46; 42/30.

İnsanda iyilik kötülük kâbiliyeti: 91/1-8.

İnsanı cehenneme düşüren kötülükler: 74/ 43-47.

İnsanın Allah tarafından eğitimi: 55/1-4.

İnsanın Allâh’ın emânetine tâlip olması: 33/72-73; 59/21.

İnsanın aceleci oluşu: 17/11; 21/37; 70/19-22.

İnsanın aczi: 5/30-31; 16/4.

İnsanın ana rahminde yaratılışı: 22/5; 23/12-14; 40/67; 76/1-2; 77/20-23.

İnsanın azgınlığı: 96/9-19.

İnsanın başıboşluğu ve özgürlüğü: 23/115; 75/36.

İnsanın bilemeyeceği şeyler: 13/8; 31/34.

İnsanın çamurdan yaratılması: 32/7; 38/71.

İnsanın çektiği, kendi yaptıkları yüzündendir: 30/41-42; 42/30, 34.

İnsanın gâyesi: 51/56.

İnsanın hak ve özgürlük sınırı: 23/115.

İnsanın halife olarak yaratılması: bk. Halîfe

İnsanın hizmetine yaratılan varlık ve imkânlar: 2/29; 13/2-4; 14/32-34; 16/5-14, 78, 80, 81; 17/70; 21/30-32; 22/36-37, 63-65; 26/132-134; 27/60-64; 86; 28/71-73; 29/60-63; 30/20-25, 50; 31/20, 29, 31; 34/24; 35/12-13, 27-28; 36/33-36; 39/6, 21; 40/61, 64, 79-80; 43/10-13; 45/12-13; 50/7-11; 55/1-12; 56/58-59, 63-65, 68-73; 67/15; 78/6-16; 79/30.

İnsanın ilk yaratılışı: 7/11; 15/26-30; 21/5; 23/12; 32/7-9; 38/71-74;  39/6; 40/67; 55/14-15; 71/14-18; 95/4-5.

İnsanın kendisinde ibretler vardır: 41/53; 45/4; 51/20-21; 86/5-7.

İnsanın mâhiyeti: 10/12; 11/9-11; 12/11; 17/11, 70, 83-84; 18/54; 21/37; 22/66; 30/33-36; 39/8, 49; 41/49-51; 42/48; 64/2-3; 70/19-22; 90/4; 100/6-8.

İnsanın mânevî ziyandan kurtulmasının şartları: 103/1-3.

İnsanın maymunlaşması: 2/65-66; 5/60; 7/166.

İnsanın nankörlüğü: 22/11; 30/36, 51; 42/48.

İnsanın sorumluluğu: 90/8-10.

İnsanın sorumluluğu gücünün yettiği kadardır: 2/286; 7/42; 23/62; 65/7.

İnsanın şerefli olması: Bknz. İnsanın üstünlüğü.

İnsanın topraktan yaratılışı: 22/5; 35/11.

İnsanın üstünlüğü: 2/34; 7/11, 172-173; 15/29-30; 17/61-62, 70; 64/3; 95/4-6.

İnsanın yaratılışı: 55/14; 76/1; 77/20; 86/1-8.

İnsanın yeryüzünün halîfesi olması: 2/30; 6/165; 10/14, 73; 24/55; 27/62; 35/39; 38/26.

İnsanlar Allâh’a muhtaçtır: 35/15.

İnsanlar bir tek ümmet idi: 2/213.

İnsanlar boşuna yaratılmamıştır: 23/115.

İnsanlar maddî-mânevî dereceleri bakımından fark-lıdır: 2/245, 247; 4/95; 5/100; 6/50, 83, 165; 7/69; 13/26; 16/76; 17/30; 34/31; 39/9, 22; 41/34; 43/32; 56/3; 58/11.

İnsanlar nasıl saptı: 10/18-19.

İnsanlar ne der: 11/12.

İnsanlara güzel söylemek: 2/83.

İnsanlara hayır ve şer tanıtılmıştır: 90/10; 91/7-10.

İnsanlara tapınılmaya nasıl başlandı: 71/23-24.

İnsanlardan bazıları âhirete inanmadıkları halde inandık derler: 2/8.

İnsanlardan korkup Allah’dan korkmayanlar: 4/108; 11/92.

İnsanları arkalarından çekiştirmek: 49/12; 104/1.

İnsanları bağışlamak: 2/263; 4/149; 16/126; 24/22; 42/37, 40, 43; 64/14.

İnsanları îmandan soğutmak için çalışanlar: 34/32-34.

İnsanların arasını düzeltmek: 2/182, 220, 224; 4/16, 35, 114, 128, 129; 11/117; 49/9, 10.

İnsanların faaliyetlerine göre dereceleri vardır: 6/132; 46/19; 76/1-2; 92/4.

İnsanların farklı imkânlara sâhip kılınmasının sebebi: 43/32.

İnsanların farklılıkları: 35/32.

İnsanların hayvana benzemesi: bk. Hayvanlar gibi olanlar.

İnsanların kabîlelere ve milletlere ayrılmalarının sebepleri: 49/13.

İnsanların renklerinin çeşitliliği: 30/22.

İnsanların rızıkları farklı farklı takdir edilmiştir: 28/82; 29/62; 30/37; 34/39; 42/12, 27.

İnsanların ve cinlerin birçoğu cehennemliktir: 7/179.

İnsanların ve cinlerin yaratılış gâyeleri: 51/16.

İnsanlarla ilişki kuralları: 33/53.

İnsanlığın soyu: 4/1.

İnsanoğlunun gafleti: 21/1-3.

İnşaallah demek: 18/23; 36/57;  68/18.

İntihar: 2/195; 4/29-30; 17/33.

İntikam almak: 2/194; 7/126, 136; 16/126; 22/60; 30/47; 32/22; 39/37; 42/37, 39, 41; 43/25, 41, 55; 44/16.

İrâde: 2/286.

İrâde ve seçme hürriyeti: 76/3.

İrem şehri: 89/7.

İrşad metodu: 2/83, 263; 3/159; 6/51-52; 16/125; 17/53-54; 20/42-44; 21/108-111; 26/15-51; 27/28, 36; 28/56; 41/33-36; 80/1-12.

İrtidat: 3/85; 5/54.

Îsâ (as): 2/253; 3/45-59; 4/156-159, 171-172; 5/17, 46, 72, 75; 9/30-31; 19/16-34; 23/50; 33/7; 43/57-65; 57/26-27; 61/6.

Îsâ Allâh’ın kelimesidir: 4/171.

Îsâ (as) Allâh’ın kuludur: 4/172; 5/16-17.

Îsâ Allâh’ın oğludur diyenler: 5/17; 21/26.

Îsâ çarmıha gerilmedi: 3/55; 4/157-159.

Îsâ (as), Peygamberimiz’in geleceğini müjdeledi: 61/6.

Îsâ’nın duâsı: 5/114, 118;

Îsâ’nın (as) doğumu: 3/44-47; 19/16-34.

Îsâ’nın (as) durumu Hz. Âdem gibidir: 3/59.

Îsâ’nın (as) dünyâ ve âhiretteki konumu: 3/45.

Îsâ’nın (as) namaz ve zekâtla emredilmesi: 19/31.

Îsâ’nın (as) duâsı: 5/114, 118.

Îsâ’nın (as) mûcizeleri: 3/49; 5/110.

Îsâ’nın yeryüzüne inmesi: 3/55.

İshak (as): 2/133, 136, 140; 3/84; 4/163; 6/84; 11/71; 12/6, 38; 14/39; 19/49; 21/72; 29/27; 37/112; 38/45.

İsimler. 2/31.

İslâm ahlâkı: 68/4.

İslâm aleyhine tartışanlar: 42/16.

İslâm Allâh’a tam teslim olmaktır: 2/112, 127, 128, 135, 140, 141, 208, 221; 3/19, 67, 68, 84, 85, 118; 4/125; 5/3; 30/30; 21/92; 22/78; 39/22; 41/33; 42/13; 61/9; 98/5.

İslâm Allâh’ın kabul ettiği dindir: 3/19, 85.

İslâm anayasası: 49/1; 59/7; 60/12.

İslâm bütün dinlerden üstündür: 9/33; 48/28; 61/9.

İslâm bütün peygamberlerin ortak dînidir: 2/127-128, 135, 140-141, 208, 3/19, 67-68, 84-85, 119; 4/125; 5/3; 21/92; 22/78; 30/30; 39/22; 41/33; 42/13; 98/5.

İslâm dâvetçileri özellikleri: 9/63.

İslâm dışı eğlence ve yazılar: 31/6.

İslâm dışı işler yapan ve onunla övülmeyi sevenler: 3/188.

İslâm kolaylık dînidir: 22/78.

İslâm mükemmeldir: 5/3.

İslâm’a aykırı ses, söz, resim, görüntüler: 31/6.

İslâm’a dâvet: bk. Dâvet Metodu

İslâm’a dâvet: 16/125.

İslâm’a davet / mektupla: 27/28

İslâm’a girin: 2/208.

İslâm’a kavuşan diğer dindekilerin durumu: 2/62; 3/110, 112-114; 5/83-87; 7/157, 158; 22/17.

İslâm’da eğitim metodu: 2/219.

İslâm’dan başka din Allâh katında kabul değildir: 3/85.

İslâm’ı hayâta hâkim kılacak fert ve toplumun vasıfları: 5/54.

İslâm’ı kabul, tâğûtu ret ve putları kırmakla başlar: 2/256; 16/35, 36.

İslâm’ı serbest yaşamak için hür yere göç: 4/100; 29/56; 39/10.

İslâm’ı söndürmek için çalışanlar: 8/36.

İslâm’ın anlamı: 8/24.

İslâm’ın asıl düşmanları münâfıklardır: 2/204-205; 63/1-8.

İslâm’ın iktisâdî ve ictimâî temelleri: 2/261.

İslâm ve teslîmiyet: 2/155, 156; 3/26; 6/162, 163; 13/22; 18/23, 24.

Islık çalmak: 8/35.

İsmâil (as): 2/125, 127, 133, 136, 140; 3/84; 4/163; 6/86; 14/39; 19/54-55; 21/85; 37/101; 38/48.

İsmâil’in (as) namaz kılmayı emretmesi: 19/55.

İsmâil’in (as) teslîmiyeti: 37/102, 103.

İsm-i A’zam: 2/255; 3/2; 20/111; 22/58.

İsraf ve müsrifler: 4/6; 6/141; 7/31; 17/26-29; 25/67.

İsrâ ve mîrac: 53/18.

İsrâfil: 6/73; 18/99-100; 20/108; 27/87; 30/25; 69/13.

İsrâil (Yakub): 19/58.

İsrâiliyat: 38/25.

İsrâiloğulları: 2/40, 47, 83, 122; 5/12; 7/134, 160; 10/93; 17/2, 4, 104; 45/16-17; 62/5-8.

İsrâiloğulları: bk. Mûsâ ve Hârun.

İsrâiloğulları’na Allâh’ın emirleri: 2/40-48.

İsrâiloğulları’na emredilen şeyler: 2/83.

İsrâiloğulları’na lânet: 2/88; 5/13, 80.

İsrâiloğulları’na verilen dokuz nimet: 2/49-61.

İsrâiloğulları’na verilen emirler: 2/83-84.

İsrailoğulları’na verilen nimetler: 2/49-61.

İsrâiloğulları’na zekât ve namaz farz idi: 2/83; 5/12.

İsrâiloğulları’ndan alınan söz ve onların âhiretteki durumu: 2/40, 83-86, 93; 5/12-13, 70; 7/134-135; 17/104.

İsrâiloğulları’nın ‘âhiret hayâtı sâdece bize âittir’ iddiâsı: 2/94-95.

İsrâiloğulları’nın bozgunculuğu: 17/4-7.

İsrâiloğulları’nın suçları: 2/61.

İstiâze:  16/98; 23/97-98.

İstidrâc: 4/141; 6/44; 7/182; 13/26; 68/44.

İstiğfâr âyetleri: 2/199; 3/16-17, 135, 159; 4/64, 106, 110; 5/74; 8/33; 9/80, 113-114; 11/3, 52, 61, 90; 12/29, 97-98; 18/55; 24/62; 27/46; 38/24; 40/7, 55; 41/6; 42/5; 47/19; 48/11; 51/17-18; 60/4, 12; 63/5-6; 71/10; 73/20; 110/1-3.

İstiğfara devam etmek: 11/52.

İstikâmet: 1/5; 2/177; 6/152, 153; 7/85; 11/85, 86; 17/34, 35; 26/181, 183; 30/38; 41/30; 46/13; 55/8, 9.

İstimnâ: 23/7.

İstiskâ namazı: 71/10.

İstişâre: 53/4.

İstişâre etmek îman edenlerin vasfıdır: 3/159; 42/36-38.

İstişâreyi bütün idârecilerin yapması gerektiği: 27/29-34.

İsyancılara itaat edilmez: 26/151-152.

İş ve ticâret ahlâkı: 4/29-31; 17/35; 26/181-182; 83/1-6.

İşçilere haklarını vermemek: 16/71.

İşlerde inşâallah demek: 18/23, 24.

İşrak namazı: bk. Kuşluk Namazı

İtaat: 3/31, 32, 100, 103; 4/13, 59; 33/35.

İtaat edilmeyecek olanlar: 18/28; 25/51-52; 28/50; 30/29; 33/1, 48; 68/8; 76/24-25.

İthamları reddetmek: 12/50.

Îtibâr ve şerefi Allah’dan başkasında arayanlar: 19/81; 63/8

İ’tikâf: 2/187.

İyi: 5/100.

İyi ahlâklı insanlar ve âhiretteki mükâfatları: 76/5-22.

İyi davranış ve Îman etmek: 3/57.

İyi geçinmek: 4/19.

İyi hareket edenlere mükâfat: 37/104, 105, 110.

İyi kadınlar, kötü kadınlar: 4/34.

İyiler için meleklerin duâsı: 40/7-9.

İyiler ve kötüler: 2/200-207; 82/13-14; 83/7-28; 92/5-12; 98/6-8.

İyilerle kötüleri Allah bir tutmaz: 45/21.

İyiliği başa kakmak: 2/262-264.

İyiliği emredip kötülüğü yasaklamak: 3/104, 110, 114; 5/79; 7/157, 199; 8/25; 9/67, 71, 112; 22/41; 31/17.

İyiliği karşılık beklemeden yapmak: 76/7-9; 92/19-21.

İyiliği teşhir kötülüğü gizleme: 4/149.

İyiliğin ve kötülüğün karşılığı: 6/160; 55/60.

İyilik ve kötülük: 4/36, 78, 79; 13/6, 22; 17/7; 27/89-90; 30/36; 41/34; 42/48.

İyilik yapmak: 16/30.

İyilik yapmanın güçlüğü: 90/11-12.

İyilikleri ağır basanların mükâfatı: 101/6-7.

İyilikleri az olanların cezâsı: 101/8-11.

İyiliklerin kötülükleri yok etmesi: 11/114.

İzin istemek: 24/27, 28, 58, 59, 62, 63.

İzzet: 3/26; 17/111; 35/10; 63/8.

İzzet, yükseklik ve şeref Allâh’ın katındadır: 4/139; 10/65; 35/10.

 

-K

Kaba davranışlardan sakınmak: 4/2-5.

Kabak: 37/146.

Kâbe: 2/125, 148, 149; 3/96, 97; 5/97; 8/35; 14/37; 22/26, 29, 33; 106/3.

Kâbe hizmetleri: 9/19.

Kâbe’nin ilk yapımı: 2/127.

Kabir azâbı: 9/101; 10/45; 14/27;  20/124; 23/100; 29/53; 40/46; 41/30; 47/27; 91/10.

Kabir hayâtı: Bk. Berzah

Kabir ve kabir hayatı: 6/98; 9/84; 14/27; 60/13; 80/21-22; 102/1-2.

Kabirden kalkma şekilleri: 2/275; 9/84; 19/15, 33; 22/7; 23/35; 30/19, 25; 36/51; 40/16; 54/7; 70/43; 82/4; 100/9; 102/2.

Kabirlerin alt üst olması: 82/1-5.

Kademi sıdk: 10/1, 2.

Kader: 6/59; 9/51; 16/37; 54/49-50; 57/22-23.

Kader değişkendir: 13/39.

Kadere îman: 4/136.

Kaderi gerekçe göstermek: 18/54.

Kadın: 3/61.

Kadın dövmek: 4/34.

Kadın fitnesi: 18/8.

Kadına gerçek değeri İslâm vermiştir: 6/137, 139-140; 16/57-59; 17/31; 43/17-18; 81/8-9.

Kadınlar kocalarına itaat etmezse verilecek cezâ: 4/34, 128.

Kadınlara gizli buluşma teklifinin yasak oluşu: 2/235.

Kadınlara hapis cezâsı: 4/15.

Kadınlara yaklaşma yasağı: 2/222.

Kadınlarda avret: 24/31.

Kadınları boşama: 65/2.

Kadınların dînî ve ahlâkî görevleri: 60/12.

Kadınların giyimi: 24/31; 33/59.

Kadınların durumu: 43/17-18.

Kadınların ihtiyaç için dışarı çıkması: 33/33.

Kadınların mahremleri (evlenmeleri haram olan kimseler): 4/23; 24/31; 33/55.

Kadınların örtünmesi: 24/31; 33/59.

Kadınların süslenmesi: 33/33.

Kadınların şâhitliği: 2/282.

Kadınların yabancı erkeklere görünmemesi: 33/33.

Kadınların yabancılarla konuşması: 33/32.

Kadir gecesi: 44/3-6; 97/1-5.

Kâfir/ler: 2/126, 159, 167, 170, 217, 221, 257, 267; 3/10, 11, 28, 90, 91, 100,156, 178; 4/141, 144, 150; 5/44; 11/16, 24; 19/69, 86; 21/1; 38/2, 3, 4, 27; 41/28.

Kâfir babaya duâ: 26/86.

Kâfir babaya istiğfar: 60/4.

Kâfirin zannı: 7/30.

Kâfirlere Allâh’ın mühleti: 3/178; 7/182, 183; 22/44.

Kâfirlere itaat edilmez: 3/100, 149; 18/28; 25/52; 28/86; 33/1-3, 48; 42/15; 76/23, 24; 96/19.

Kâfirlere uyarmak fayda vermez: 2/6-7; 36/10.

Kâfirler için istiğfar: 9/114.

Kâfirleri âciz bırakan sorular: 52/43.

Kâfirleri dîne girmeye zorlama yoktur: 2/256; 17/53, 54.

Kâfirleri dost ve idâreci edinmeyin: 3/118-120; 4/139, 144; 5/54, 57; 9/23; 18/102; 60/9.

Kâfirlerin âhiretteki pişmanlıkları: 33/64-68; 35/37; 40/11; 67/10-11.

Kâfirlerin alay etmesi: 83/29-30.

Kâfirlerin Allâh’ın aleyhinde olana yardımcı olduğu: 25/55.

Kâfirlerin amelleri: 14/18; 24/39, 40; 25/23.

Kâfirlerin amelleri tartılmayacak: 18/105.

Kâfirlerin bütün işlerini Allah boşa çıkarır: 3/117; 47/1, 8-9, 28, 32-35.

Kâfirlerin cehennem elbiseleri: 22/19.

Kâfirlerin cehenneme sürülüşü: 39/71-72.

Kâfirlerin dıştan toplu görünüp kendi içlerinde parça parça olması: 59/14.

Kâfirlerin dostu tâğûttur: 2/257.

Kâfirlerin îman edenlerle alay etmeleri, âhirette de îman edenlerin kâfirlere gülmeleri: 2/212; 83/29-34.

Kâfirlerin inatçı tavırları: 21/4.

Kâfirlerin iyi işleri boşa gidecektir: 24/39; 33/19.

Kâfirlerin kaş göz işareti yapması: 83/29-30.

Kâfirlerin kibir ve inatları: 38/2.

Kâfirlerin Kur’an karşısındaki tavırları: 22/72

Kâfirlerin özellikleri: 68/10-14.

Kâfirlerin yüzüstü kapaklanması: 47/8.

Kâfirlerle Oturup Kalkmak: 6/68.

Kâfirlerle tartışmak: 29/46.

Kâfirlerle tartışmaya girmemek: 73/10.

Kâhin: 15/18; 67/5; 69/41, 42; 72/2, 8, 9.

Kahramanlık: 2/249-251.

Kâinat ve insanın varlığı üzerinde tefekkürü teşvik: 41/53; 51/20-21.

Kâinâtın ve içindekilerin yaratılışı: 2/29; 6/101; 10/5-6; 21/30-34; 30/19; 32/7; 36/36, 38-40; 39/62-63; 40/62; 42/49; 43/12; 51/47-49; 54/49-50; 87/2-5; 92/3.

Kâinattaki düzen: 21/22; 55/2, 7; 67/3-4.

Kalem: 3/44; 31/27; 68/1; 96/4.

Kalbî hastalıklar: 24/50.

Kalbi selîm: 26/88; 37/84.

Kalbi temiz olanların mükâfâtı: 50/31-35.

Kalbin iki olması: 33/4.

Kalbin katılaşması: 39/22.

Kalbin mühürlenmesi: 40/35; 42/24.

Kalbin yumuşaması: 39/23.

Kalplerin gizledikleri: 40/19.

Kalplerin görevleri: 67/23.

Kalplerin katılaşması: 57/16.

Kalplerin mühürlenmesi: 30/59.

Kalplerinde hastalık bulunanlar: 74/31.

Kalem: 31/27; 68/1; 96/4.

Kalıcı iyilikler: 18/46; 19/76.

Kalp: 2/7, 8, 10, 74; 16/77; 26/193.

Kalp katılığı: 2/74; 15/3, 80; 22/53.

Kalp mühürlenmesi: 2/7.

Kalpler Allâh’ı zikretmekle huzur bulur: 13/28-29.

Kalplerin kör olması: 22/46.

Kalplerin ürpermesi: 57/16.

Kâlû belâ: 7/172, 173.

Kâmil insan: 3/42; 33/35.

Kameri aylar: 2/189, 194; 9/36.

Kamu hakkı: 42/39, 40.

Kamu hakkını korumak: 41/34.

Kamu hakları af dışı: 41/34.

Kamu malında yolsuzluk: 3/161.

Kan: 2/30, 84, 173; 5/3; 6/145; 7/133; 12/18; 16/66, 115.

Kan bedeli: 2/178; 4/92.

Kan bedeli:  Bk. Diyet

Kan dâvâsı:  9/36.

Kan dökmek: 2/84.

Kanaatkârlık: 22/36.

Kâr / kazanç: 4/29.

Karada ve denizde fesat: 30/41.

Kararlılık (azim): 3/186, 189; 20/115; 31/17; 42/43; 46/35; 47/21.

Karantina: 2/243-245.

Kardeşle işbirliği: 7/150.

Kardeşlik: 3/103; 49/10-13.

Kardeşlik bağı: 9/72.

Karı-koca ilişkileri: 4/128-129.

Karı-kocayı barıştırmak: 4/35.

Karıncalar: 27/18.

Karşı gruplara ayrılmanın âkıbeti: 6/65; 30/32.

Karşılık vermek: 16/126.

Kârun: 28/76-84; 29/39; 40/23.

Karz-ı hasen: bk. Borç vermek.

Kasıtlı olarak adam öldürme: 4/93; 5/32.

Katı davranılacak kimseler: 9/73, 123; 24/2.

Katı kalplilik: 3/159.

Kâtil/lerin cezâsı: 4/92, 93; 5/32; 18/28; 20/16; 25/68, 69; 28/50.

Kâtip: 2/79, 282, 283.

Kavimlerin başlarına gelen felâketler: 29/40.

Kavimlerin helâkı: 10/97; 11/69, 116; 15/8, 13; 17/58; 18/59, 94; 20/128; 21/11; 30/47.

Kavuşma günü: 40/15.

Kaylûle (öğle uykusu): 7/4; 24/58.

Kazâ ile adam öldürmenin cezâsı: 4/92.

Kazâ ve kader: 2/286; 3/145, 154; 4/79; 6/2, 35; 7/34; 10/49; 11/6; 15/4-5; 17/58; 27/74-75; 34/3; 35/11; 57/22-23; 59/3; 65/3; 71/3-4; 72/25-28.

Kebâir: 3/135; 4/31; 8/15; 53/32.

Kefâlet: 12/72; 68/40.

Kefâret ve oruç: 2/ 196; 4/92; 5/45, 89, 95; 58/4.

Kelâm ilmi: 2/258.

Kelime: 3/45.

Kelimei tevhid: 2/163; 9/40; 14/24; 37/35;

Kelimetu’llah: 3/45; 4/171.

Kendilerine korku olmayacak ve üzülmeyecek kimseler: 7/35.

Kendilerine tapanlar: 25/43; 28/63; 45/23.

Kendilerini Allâh’a adayan mü’minler: 9/111.

Kendini beğenmek: 4/36; 9/25; 11/10; 31/18; 53/32; 57/20, 23; 102/1.

Kendini doğru yolda sananlar: 7/30.

Kendinizi tehlikeye atmayın: 2/195.

Kendinizi temize çıkartmayın: 53/32.

Kerâmet: 3/37, 42; 10/62.

Kesb: 2/286.

Keşf-i sâk: 68/42

Keşişler: 5/63, 82; 9/34.

Kevser: 108/1.

Kıble ve değişmesi: 2/8, 10, 115, 142-150,170, 204; 10/87.

Kılıç âyeti: 9/5.

Kınamak/Kınanmak: 5/54; 12/32; 14/22; 17/29, 39; 23/6; 37/142; 51/54; 68/29-31; 75/2.

Kırk gün: 2/51; 7/142; 20/80.

Kısas: 2/178-179; 5/32, 43, 45; 16/126; 17/33

Kısıtlama ilkesi: 4/5.

Kıskançlık: 2/109; 4/54; 5/29; 38/76; 48/15; 113/5.

Kıskanmak: 15/88.

Kıssalarda ibret/örgüt: 54/17-18.

Kıssalarda tekrarlar: 11/61.

Kıssaların En Güzeli: 12/3.

Kıyâmet: 69/1; 75/5; 78/1-3;

Kıyâmet alâmetleri: 44/11; 47/18.

Kıyâmet bilgisi: 41/47; 43/61.

Kıyâmet günü: 14/48; 16/77.

Kıyâmet günü dağlar: 20/105; 27/88.

Kıyâmet günü emniyette olanlar: 27/89.

Kıyâmet günü hesâbın başlangıç sonrası: 81/7-14.

Kıyâmet günü üç sınıf olmak: 56/7-11.

Kıyâmet günü ümmetlerin diz çökmesi: 45/28.

Kıyâmet günü yakınların fayda veremeyeceği: 23/101; 35/18; 60/3; 80/34-37.

Kıyâmet gününe yemin: 75/1.

Kıyâmet kesinlikle gelecektir: 40/59.

Kıyâmet koparken yıldızlar dökülecekler: 77/8; 81/1-2; 82/1-2.

Kıyâmet kopması ile hesap günü arası: 81/1-6.

Kıyâmet saati: 7/187; 30/14; 31/14; 33/63; 34/3.

Kıyâmet saati yakın: 42/17, 18.

Kıyâmet ve günahlar: 3/30.

Kıyâmet ve hesap: bk. Âhiret gününde olacak olaylar.

Kıyâmet ve sonrası: 18/47-49; 20/105-112.

Kıyâmetin büyük alâmetleri: 18/97-98; 21/96-97; 27/82; 43/61; 47/18; 75/6-11.

Kıyâmetin dehşeti: 31/33; 77/6-9; 80/33-42.

Kıyâmetin Gerçekleşmesi: 25/25.

Kıyâmetin ne zaman kopacağı: 7/187; 33/63; 41/47; 79/42-45.

Kıyâmetin kopması: 56/1.

Kıyâmetin kopuş şekli: 14/48; 22/1; 52/9, 10; 56/1-7; 69/13-16; 73/14, 17, 18; 77/8-14; 78/18-20; 82/-4; 84/1-5;91/1-6;  99/1-5; 101/1-5.

Kıyâmetin kopacağı kesindir: 18/21; 20/15; 22/7; 36/49, 50.

Kıyâmetin kopuşu sırasında insanlar: 22/1-2.

Kıyâmetin vakti geldiğinde günahkârların durumu: 30/55-57.

Kıyâmetin yaklaşması: 40/18.

Kız babası erkek’e önerir: 28/27.

Kız çocuğu: 16/58; 43/17; 81/8, 9.

Kız çocuklarını öldürme: 6/137; 16/57- 59; 17/31; 81/8-9.

Kibir: Bk. Büyüklük taslamak, bk. Böbürlenmek

Kibir: 10/33, 75; 23/64, 70; 26/81, 83; 38/77; 40/27, 35, 56, 76, 83; 41/15, 38; 45/31; 67/25.

Kibir / ateş ilişkisi: 7/10.

Kibirlenmek: 2/37; 4/172-173; 16/23-29; 17/37; 28/42; 31/18; 32/15; 39/60, 72; 40/35, 76.

Kibrit taşı: 66/6.

Kilise: 22/40.

Kimse kimsenin günahını yüklenmez: 6/164; 17/15; 35/18; 39/7; 53/38.

Kin: 3/118; 5/2, 8, 14, 64, 91; 59/10; 60/4; 68/51; 108/3.

Kinâyeli söz: 2/223.

Kirâmen kâtibîn melekleri: 50/17-18; 82/10-12.

Kişi âhirette en yakınlarından dahi kaçacak: 80/34-37.

Kişi kazdığı kuyuya kendi düşer: 35/43.

Kitap. 2/2, 44, 78, 101, 121, 144, 146, 151; 3/1-3, 5, 81, 100, 164, 184, 187; 4/44; 6/91; 8/75; 10/37; 17/2; 32/23; 87/19.

Kitap: bk. Amel defteri.

Kitab’ın indirilmesi: 40/1, 2; 46/2.

Kitab’a inanmak ve Resûl’e uymak: 3/53.

Kitab’ın ortaya konması: 39/69.

Kitap taşıyan merkep: 62/5.

Kitab’ın tümüne inanmak: 2/85; 3/119.

Koğuculuk: bk. Gıybet.

Kolaylaştırma: 22/78.

Komşu: 4/36.

Konuşma âdâbı: 2/74; 17/53; 31/19; 49/2, 4.

Konuşmaya başlarken hamd ve salâvat: 27/59.

Konuşup görüşmek: 35/10; 58/9, 10.

Konuşurken sesini kısmak: 31/19.

Korkaklık: 4/72-73; 8/15, 16; 9/44, 49, 56-57.

Korku ve ümit: Bknz. Havf ve recâ

Korku ânında yapılanlar: bk. Felâket ânı.

Korku namazı: 4/101.

Korkunç ses: 36/49; 37/19.

Korunma âyetleri: bk. Hıfz âyetleri.

Kozmoloji: bk. Kâinat

Kozmoğrafya (gök cisimlerinin önemli olayları): 2/29, 189; 10/5; 17/12; 40; 21/33; 23/17; 36/37; 37/6; 67/5; 86/1, 3, 11.

Köle: 4/25.

Köle âzâdı / özgürleştirmek: 4/92; 5/89; 24/33; 58/3. 

Köle ve câriyelere iyilik etmek ve hürriyete kavuşturmak: 2/177; 4/36, 92; 16/71; 24/33; 90/12-13.

Köleliğin olmaması için tedbirler: 4/92; 5/89; 47/4; 58/3.

Kölelik: 2/221; 4/24, 25, 36; 5/89; 9/60; 16/71; 23/5; 24/33; 33/50; 47/4; 58/3; 70/30.

Kölenin cezâsı: 4/25.

Kör olanlar: bk. Dünyâda mânen kör olanlar.

Köre yüz ekşitmek: 80/2.

Körle gören bir olmaz: 6/50; 11/24, 25; 13/16; 35/19; 40/58.

Körler: 30/52, 53.

Kötü: 5/100.

Kötü ad takma: 49/11.

Kötü ahlâklar: 2/65, 66, 85; 3/137; 4/123; 5/100; 6/135; 10/27; 30/10.

Kötü gözle bakmak: 12/67-68; 68/51.

Kötü haber yaymak: 33/60.

Kötü işlerin süslü/câzip gözükmesi: 2/212; 6/122; 9/37; 10/12; 13/33; 35/8; 40/37; 47/14; 48/12.

Kötülük: 4/78, 123.

Kötü söz: 4/148; 14/26.

Kötü şeyleri terk: 74/5.

Kötü toplumun sonunun kötü oluşu: 21/77; 26/173; 27/58; 30/10.

Kötü zan: 49/12.

Kötülüğe engel olmak: 8/25.

Kötülüğe iyilikle muâmele: 24/22.  

Kötülüğü emredip iyilikten men edenler: 9/67.

Kötülüğü iyilikle gidermek: 17/53; 23/96; 41/34.

Kötülüğü ve iyiliği teşhir: 4/148-149.

Kötülüğün karşılığı denk bir cezâdır: 42/40.

Kötülüğün iyiliğe çevrilmesi: 25/70.

Kötülük insanın kendi nefsindendir: 4/79; 10/44; 41/46.

Kötülük sâhibine yakışır: 35/43.

Kötülükten sakınmak ve arınmak: 16/30; 35/18.

Kuba mescidi: 9/108.

Kudret: 2/286.

Kudret helvası: 2/57; 20/80.

Kudüs ve Mescid-i Aksâ: 17/4-7.

Kulak – göz – gönül: 17/36; 32/9.

Kulak hırsızlığı: 15/18.

Kulları ilâhlaştırmak: 18/102.

Kulluk: 2/21; 11/7; 25/77.

Kulluk ancak Allâh’adır: 1/4.

Kulun kesbi: 10/44.

Kumar ve kötülüğü: 2/188, 219; 4/29-31; 5/90-91.

Kunut duâsı: 3/126.

Kur’a çekmek: 3/44.

Kur’an: 4/170, 5/4; 16/64, 89, 103, 17/88, 105; 21/10; 27/1, 2; 41/41; 43/4; 69/41-51,

Kur’an anlamak ve uymak içindir: 38/29; 47/24.

Kur’an değiştirilemez: 6/115; 15/9.

Kur’an doğru yol rehberidir/nizâmıdır: 7/52; 17/9; 42/52; 45/20.

Kur’an kadir gecesinde inmeye başlamıştır: 44/2; 97/1.

Kur’an karanlıktan aydınlığa çıkarır: 14/1; 57/9.

Kur’an kesin ve gerçek bilgidir: 69/51.

Kur’an kıssaları: 43/6-8.

Kur’an mahlûk değil: 12/67; 21/2.

Kur’an (niçin) Arapça indirildi: 19/97; 41/44; 42/7.

Kur’an niçin parça parça indirildi: 25/31-32.

Kur’an okumak (güzel sesle): 34/10.

Kur’an okumak (ölülere): 53/38.

Kur’an okuma ve dinleme âdâbı: 7/204; 16/98; 20/113; 41/26.

Kur’an okunurken gürültü: 41/26.

Kur’an okurken eûzü-besmele çekmek: 16/98.

Kur’an öğretirken ücret: 6/90.

Kur’an öğüttür: 69/48; 74/54, 55, 56; 81/27, 28.

Kur’an rakipsizdir: 2/23, 24; 10/38; 11/13; 17/88.

Kur’an Ramazan ayında indirildi: 2/185.

Kur’an ‘sihirdir’ dediler: 34/43.

Kur’an şifâ ve rahmettir: 10/57; 17/82.

Kur’an üzerinde düşünmek: 4/82; 38/29; 47/24.

Kur’ân’a temas / el sürmek: 56/77.

Kur’ân’a sımsıkı sarılanlar: 7/170.

Kur’ân’a sihir diyenler: 46/7.

Kur’an’da misaller: 39/27.

Kur’an’da muhkem ve müteşâbih âyetler: 3/7.

Kur’an’daki delilleri gizleyenler lânetliktir: 2/159.

Kur’an’daki bir mûcize: 38/10.

Kur’an’da temsîlî anlatımlar: bk. Darbı meseller.

Kur’an’da tıp ilmi: 7/31.

Kur’ân’dan kolayına geleni okumak: 73/20.

Kur’an’dan uzaklaşan ve uzaklaştıranlar: 6/26-27.

Kur’an’dan yüz çevirmeyin: 8/20.

Kur’ân’ı ağır ağır, tertîl ile okumak: 17/106; 25/32; 73/4.

Kur’ân’ı dinlemedikleri halde dinledik diyenler: 8/21.

Kur’ân’ı dinlemek: 7/204; 39/23; 84/21.

Kur’ân’ı dinlemekten alıkoyanlar: 41/26.

Kur’ân’ı dinlemeye dayanamayanlar: 18/100-101.

Kur’ân’ı inkâr edenler: 2/41, 90.

Kur’ân’ı koruyan Allah’tır: 15/9.

Kur’ân’ı tecvidli okumak: 73/1-4.

Kur’ân’ı terkedip sapanlar: 25/27-30.

Kur’ân’ı uygulamada yasaklar koyarak kısım kısım yapanlar: 15/90-91.

Kur’ân’ın anlaşılması: 54/17.

Kur’ân’ın anlaşılmasını gürültülü ve eğlenceli seslerle önlemek: 41/26.

Kur’ân’ın Arapça olması: 13/37; 26/193, 198; 39/28; 41/3, 44; 42/7; 44/58; 46/12.

Kur’ân’ın azameti: 59/21.

Kur’ân’ın benzeri getirilemez: 2/23; 4/82; 10/38; 11/13; 13/31; 17/88; 31/27.

Kur’ân’ın bir kısmının değiştirilmesini isteyenler: 10/15.

Kur’ân’ın emâneti: 33/72; 35/32.

Kur’ân’ın en uzun âyeti: 2/282.

Kur’ân’ın ezberlenmesi: 29/49.

Kur’ân’ın îcâzı: 2/23; 10/38; 11/13; 12/25; 30/9; 31/1; 32/3; 36/42; 37/5.

Kur’ân’ın indirilmesi: 25/32; 41/2; 45/2.

Kur’ân’ın isimleri: (Ahsenu’lhadîs): 39/23; (Furkân): 2/185; 25/1; (Hadîs):56/81;(Kitab): 2/2, 159, 177; 3/3, 7; 4/105, 113, 123, 127, 130, 140; 5/15; 6/114, 155; 7/2, 196; 10/1; 11/1; 12/1; 13/1; 14/1; 15/1; 16/64, 89; 18/1; 26/2; 27/1; 28/2, 86; 29/47, 51; 31/2; 32/2; 38/29; 39/1, 2; 41/3, 41; 43/2; 44/2; 46/2, 12; 52/2; 56/78; (Nur): 64/8;(Rûh): 26/52; (Zikr): 15/6, 9; 16/44; 21/50; 36/69; 38/87.

Kur’ân’ın kadir gecesinde indirilmesi(ye başlanması): 44/2, 3.

Kur’ân’ın şifâ ve rahmet Olması: 17/82.

Kur’ân’ın özellikleri: 39/23.

Kur’ân’ın özeti sayılabilecek âyet: 2/177.

Kur’ân’ın Peygamberimiz’e indirilmesini kabullenemeyenler: 43/31.

Kur’ân’ın rahmet olması: 29/51.

Kur’ân’ın tertil ile okunması: 38/29.

Kur’âni mûcize / ler: 29/20, 22; 36/42, 80; 37/5; 40/83; 51/49; 52/42.

Kurban ve namaz: 108/2.

Kurban: 2/196; 3/183; 5/2, 27, 95-97; 6/162; 22/26-37; 108/2.

Kureyş kabîlesi: 106/1-4.

Kurtulan mü’minlerin özellikleri: 23/1-11; 70/23-35.

Kurtuluş (Mutluluk): 2/189; 22/77; 62/10; 92/7; 94/1.

Kurtuluş yurdu cennettir: 10/25-26.

Kurtuluşa erenler: 87/14; 91/9.

Kuşların Allâh’ı tesbîhi: 24/41.

Kuşların tesbîhi: 38/19.

Kuşluk Namazı: 38/18.

Kuvvetine güvenenlerin sonu: 28/78-81; 30/9; 40/2, 85; 47/13; 50/36.

Küçük günahların affı: 11/114; 53/32.

Küfür  / inkârcılık, kâfirlik: 2/6, 26, 88, 93, 108, 217; 3/52, 80, 90, 167, 176-177; 4/46, 137, 140, 155-156; 5/41, 61, 64, 68; 9/12, 22, 74, 97, 107; 14/28; 16/106; 24/40, 50; 30/44; 31/23; 35/39; 39/7-8; 49/7.

Küfre sapanları mü’minlerden daha doğru bulanlar: 4/51, 52.

Küfrü ve sistemini seçip tercih edenler: 9/23.

Küfür cimrilik kaynağıdır: 36/45.

Küfür ehlinden uzak olmak:18/16.

Küfür ehlinin sırdaş edinilmemesi: 3/118.

Küfür hâlindekilerin mutluluğu seraptır: 24/39-40.

Küfre koşanlar: 3/176.

Küfre rızâ: 10/88.

Küfürle itham etmek: 4/94.

Kürsî: 2/255; 23/86.

Kürtaj: 6/151.

 

-L

Lâf eğlencesi: 31/6.

Lâkap takmak: 49/11.

Lânet: 2/159; 3/87, 88; 5/13, 78.

Lânetlenmiş ağaç: 17/60.

Lânetleşme: Bk. Mülâane

Lânetleşme âyetleri: 3/61; 24/6-10.

Lât / Menat / Uzzâ putu: 4/117; 39/17; 41/37;  53/19, 62.

Ledünnî ilim: 18/61, 65.

Lehv’el hadis:  Bk. Lâf eğlencesi

Levh-i mahfûz: 6/59; 10/61; 11/6; 12/4; 13/39; 15/4; 17/58; 19/21; 20/44; 22/70; 34/3; 35/11; 36/12; 43/4; 54/53; 57/22; 80/13-16; 85/22.

Levh-i mahfuz: bk. Ana kitap.

Liân: Bk. Mülâane.

Libâsın (elbise) hayırlısı: 7/26.

Lider: 33/69.

Liderlerin bozulması: 17/16.

Liderlik: 54/24.

Liderlik: bk. Önderlik

Liderliğin önemi: 28/8.

Livâta: 26/165.

Lokman (as): 31/12-13, 16-17.

Lokman’ın (as) oğluna nasîhatleri: 31/13-19.

Lût Gölü: 15/73.

Lûtîliğin cezâsı: 7/80.

Lût’un (as) karısı: 7/83; 11/81; 15/60-75; 27/57; 29/32-33; 66/10.

Lût’un (as) kavmi ile mücâdelesi: 7/80-84; 11/77-83; 15/59-77; 21/74-75; 27/54-58; 26/160-175; 29/26, 28-35; 37/133-138;

Lût’un (as) kavmi: 11/70, 74; 22/42, 44; 26/160; 38/13; 54/33-40.

Lût (Sodom) halkının helâki: 51/31-37.

Lût kavminin yok oluşunda ibretler vardır: 29/34, 35; 37/135-138.

 

-M

Mâbetlerin dokunulmazlığı: 2/114; 22/40.

Mahrem olanlar: 4/23, 24.

Mahrem olmayanla yürümek: 28/25.

Mahşer yerinde olacaklar: 37/22, 23-27.

Mahşerde kör olanlar: 20/124-128.

Makamı İbrâhîm: 2/125.

Makâmı Mahmûd: 17/79

Makam ve mevki: 4/32, 6/123; 12/54-56; 26/83; 27/15-16; 38/35.

Mal: 3/180, 5/5, 29.  

Mal biriktirmek: 3/49; 9/34, 35; 104/2, 3.

Mal sevgisi: 3/14; 38/32, 33, 35.

Mal ve evlâdın Allâh’ı zikirden alıkoyması: 63/9.

Mal ve evlât bir imtihandır: 8/28; 18/46; 64/15.

Mal ve evlât çokluğu: 3/116.

Malını hayra verenler: 92/18.

Mâlik: (Cehennem Meleği): 43/77.

Mâlî yardımlaşma: 2/3, 177, 195, 215, 254, 261, 268, 270-274; 3/92, 134; 4/34, 39; 8/3; 9/54, 14/31; 16/75; 22/35; 25/67; 28/54; 32/16, 34/39; 35/29; 57/7, 10; 63/10; 64/16; 65/7.

Mallar: 2/155, 215; 3/186; 8/28.

Malları haram yoldan bâtılla yemeyin: 4/29-30.

Mallarını gösteriş için sarfedenler: 4/38.

Mallarını İslâm’ın aleyhine harcayanlar: 8/36; 17/27.

Manastırlar: 22/40.

Mârifetullah sırrı: 17/70.

Mâruf: 3/104.

Maskaralık etmek: 49/11.

Mâşâallah demek: 18/39.

Maymuna dönüşme: 2/65; 7/166.

Maymunlaşanlar ve domuzlaşanlar: 5/60.

Meâd: 28/85.

Mecûsîler: 22/17.

Medîne: 9/101, 120; 33/13-14; 59/9; 63/8.

Medîne yahûdilerinin cezâlandırılması: 59/2-4.

Medîne’ye hicret: 29/56.

Medyen ülkesi ve halkı: 7/85; 9/70; 11/84, 95; 20/40; 22/44; 26/176; 28/22-23, 45; 29/36.

Mehdi: 9/33.

Mehir: 2/236-237; 4/4, 20-21, 24-25; 5/5;28/27; 33/50; 60/10.

Mehirde üst sınır: 4/20.

Mehri düşüren boşama: 33/49.

Mehrin yarısını gerektiren boşama: 33/49.

Mekke: 2/203; 3/96; 6/92; 9/40; 14/35; 27/91; 28/57; 29/67; 42/7; 48/24-25.

Mekke fethi: 28/85; 48/21, 27; 60/1.

Mekke müşrikleri: 46/27.

Mekke müşriklerinin özellikleri: 107/1-7.

Mekke’nin fethi: 90/1-4; 110/1-3.

Mele’ (haddi aşan ve mü’minlere düşman) grubu: 7/66, 75, 90, 109, 127; 11/27, 38; 12/43; 23/24.

Mele-i a’lâ: 38/69.

Mele-i a’lâda hırsızlama: 37/8-10.

Melekler: 18/50; 21/19.

Melekler Allâh’ın kızlarıdır demeleri: 4/117; 6/100; 16/57; 21/26; 37/149, 153; 43/16; 52/39.

Melekler mü’minlerin dostlarıdır: 41/30-32.

Meleklere îman: 2/285.

Melekleri dünyâda görmek: 25/22.

Meleklerin âhirette mü’minlere duâsı: 40/7-9.

Meleklerin gücü: 79/1-5.

Meleklerin hamd ile tesbîhi: 39/75; 40/7, 42/5.

Meleklerin indirilmesi: 23/24.

Meleklerin kanatları: 35/1.

Meleklerin makamları: 37/164.

Meleklerin özellikleri: 39/75.

Meleklerin saf saf olması: 37/1-4,165.

Meleklerin salâtı: 33/43, 56.

Meleklerin yardımı: 3/123.

Melekût: 6/75; 7/185; 23/88; 36/83.

Mel’ûn ağaç: 17/6.

Memurluk görevi istemek: 12/55.

Memleketlerin helâk sebepleri: 6/123; 11/116-117; 17/16-17; 23/63-64; 28/58.

Menât: 53/19, 20.

Menfaat hırsı: 100/8.

Menfaat için ibâdet: 22/11.

Merhamet: 3/159; 6/12; 17/24; 19/13; 30/21; 36/47; 48/29; 90/17; 93/6-10.

Merve tepesi: 2/158.

Meryem: 3/36-37, 42-51; 4/171; 5/17,72,  110, 116; 9/31; 21/91.

Meryem’in doğuşu: 3/35-36.

Meryem’in iffeti ve ona iftirâ: 4/156-157; 19/20, 33.

Meryem’in Îsâ’yı (as) dünyâya getirmesi: 19/16-36.

Mescid-i Aksâ’nın ilk tahripleri: 17/4-7.

Mescid-i Dırâr: 9/107.

Mescid-i Haram: 2/144, 125, 149, 150, 158, 191, 196, 217; 5/2, 96-97; 8/34-35; 9/7, 19, 28; 17/1; 22/25-26, 29. 33; 48/27; 105/1.

Mescid-i Kuba: 9/107-108.

Mescidi onarmak: 9/18.

Mescidler Allâh’ındır: 72/18.

Mescidleri kimler îmâr eder: 9/17-19.

Mesih:  4/157, 172; 5/72; 9/30.

Mesken dokunulmazlığı: 24/28.

Mes’ûliyetin şahsîliği: 4/112; 6/164; 10/41; 17/15; 29/12; 35/18; 39/7; 42/15; 53/38.

Meş’ar-i Haram: 2/198.

Meşrû müdâfaa: 42/39, 41.

Mevbık: 18/52.

‘Mevkiim bilgim sebebiyle verildi’ demek: 39/49-52.

Meyvelerin zekâtını vermek: 6/141.

Mezar taşları ile övünenler: 102/1-2.

Mısır: 10/87; 12/2k0, 21, 82, 94, 99; 20/87; 28/4; 43/51.

Mısır azîzinin karısı: 12/21, 30-32, 51.

Mi’râc: 17/1; 53/1-18.

Mihrab: 3/37.

Mîkâil: 2/98; 79/1-5.

Millet: 2/120.

Millet-i İbrâhim: 2/130.

Milletlerarası antlaşmalar: 4/90-92; 9/1-13; 16/92.

Minâ: 2/203.

Mirac: 17/1; 53/1-18.

Mîras alamayanlar: 4/33; 8/75.

Mirascı lehine vasiyet: 2/180.

Mîras ve taksîmi: 2/180, 181, 182, 233, 240; 4/7-12, 19, 33, 176; 5/106-108; 8/72, 75.

Mîrasta payı olmayan Akrabâyı mîras taksîminde rızıklandırmak: 4/8.

Mîrasta akrabâya öncelik: 33/6.

Misâfir ağırlama: 3/198; 51/27.

Misafirlik âdâbı: 33/53.

Miskal: 4/40; 10/61; 21/47; 31/16; 34/3; 99/7, 8.

Misliyle karşılık vermek: 16/126; 22/60; 42/40, 41.

Mîzan: 2/254; 21/47; 23/102; 42/17; 55/7; 101/6; 102/6-10.

Mubah: 5/4.

Mûcize: 2/174; 5/112; 7/109; 40/78.

Muhâcirler: 2/217, 218; 3/195; 4/97; 8/72, 74; 9/100, 117; 16/41, 110; 22/58; 24/22;  33/6; 59/8; 63/7.

Muhâcirlerin Ensâra mirasçılığı: 8/72, 75; 33/6.

Muhammed (as):  Bk. Peygamber/imiz.

Muhammed (sav) Allâh’ın Resulü’dür: 3/144; 33/40; 48/29.

Muhammed (sav) bütün insanlara gönderilmiştir: 21/107; 34/28.

Muhammed (as) son peygamber: 33/40.

Muhâyee: 26/154.

Muhkem: 3/7.

Muhsan: 4/24, 25; 21/91; 24/4.

Mukaddes arz: 5/21.

Mukaddes kitaplar: 2/78, 113, 121, 159; 3/73, 113; 29/46.

Mukattaa harfi: 38/1; 41/1.

Murâbıt: 3/200.

Murdar ölmüş hayvan eti: 5/3; 6/121.

Mûsâ (as): 2/51, 53; 3/84; 6/84, 91, 154; 10/75; 11/96, 110; 17/2, 101; 19/51-53; 23/45;  25/35; 27/7; 28/3; 29/39; 32/23; 33/7, 69; 41/45; 42/13.

Mûsâ’nın duâsı: 7/155-156.

Mûsâ’nın Firavun’a bedduâsı ve sonucu: 10/88-92.

Mûsâ’nın mûcizeleri: 7/107-108, 117, 118; 23/45; 27/12; 40/23.

Mûsâ’nın Rabbini görmek istemesi: 2/55; 7/143.

Mûsâ’nın Rab ile konuşması: 7/143; 28/30.

Mûsâ’nın sahifeleri: 53/36; 87/19.

Mûsâ’nın tevbesi: 7/143.

Mûsâ ve dokuz mûcize: 17/101.

Mûsâ ve Hârun, Firavun ve İsrâiloğulları: 2/54-93, 246, 248; 4/153, 164; 5/20-26; 7/103-157, 159-172; 10/75-93; 14/5-8; 20/25-35, 90-91; 23/44-49; 26/10-61; 27/7-14; 28/3-42, 76; 37/114-122; 40/23-45, 53; 43/46-56; 44/17-37; 51/38-42; 61/5; 79/15-26.

Mûsâ ve Hızır: 18/60-82.

Mûsâ ve Kızıldeniz: 20/77.

Mûsâ ve Tûr Dağı: 2/51; 7/142.

Mûsâ’ya (as) namazın vahyi: 10/87.

Mûsâ’yı incitenler: 33/69.

Musîbetler: 4/123, 141; 5/48.

Musîbetler imtihandır: 2/214, 155-157.

Musîbetler kendi yaptıklarınızdan dolayıdır: 42/30; 57/22; 64/11.

Musiki: 31/6;

Mut’a nikâhının (geçici nikâh) haram oluşu: 4/24.

Mûtedil topluluk: 5/66.

Mutlu insanlar: 20/3.

Mübâhale: bk. Lânetleşme

Mücâdelede ortak doğrular: 29/46.

Mücâdelede yumuşaklık: 29/46.

Müdârâ: bk. Durumu idâre etmek.

Müellefe-i kulûb: 9/60.

Mühlet tanımak: 16/61; 25/6.

Müjdeli mü’minler: 9/112.

Mükellefiyetin şahsîliği: 4/84.

Mülk: 67/1.

Mülk Allâh’ındır: 24/42; 25/26; 36/83; 42/4, 49; 43/85.

Mülkiyet hakkına saygı: 2/188.

Mülkiyete saldırı: 4/161.

Mülâane: 24/6-9.

Mülk ve idâresi elinde olan ve koruyan kimdir?: 23/88.

Mülk ve mülk edinme: 2/29; 8/1, 41; 9/111; 10/55; 24/29.

Mülkiyet hakkına saygı: 2/188; 4/161.

Mülteci kadınlar: 60/10.

Mü’min/ler: 2/212, 221.

‘Mü’min değilsin’ demek: 4/94.

Mü’min erkeklerin harama göz dikmemeleri ve ırz-larını korumaları: 24/30.

Mü’min-kâfir karşılaştırması: 2/26, 257; 11/24; 16/75-76; 32/18.

Mü’minler: 2/257, 285; 3/179; 6/122; 9/71, 119; 11/17; 112; 25/63-68; 28/61; 32/18; 33/58; 39/11-14; 57/12, 16, 19; 87/14-15.

Mü’minler Allah ve Resûlü’nün hükümlerine aykırı bir hükmü seçmez: 33/36.

Mü’minler Allâh’ın halîfesidir: 6/165; 35/39; 38/26.

Müminler arasında savaş: 2/193; 8/39;

Mü’minler birbirinin dostudur, iyiliği emreder: 9/71.

Mü’minler kardeştir: 9/71; 49/10.

Mü’minler sîmâlarından tanınır: 48/29.

Mü’minlerde olması gereken vasıflar: 5/54.

Mü’minlerden başkalarını dost ve idâreci edinenler: 4/138, 139, 144.

Mü’minlerden başkasının yoluna uyanlar: 4/115.

Mü’minlere kâfirlerin eziyeti: 60/2.

Mü’minleri geri kafalı görme: 2/13.

Mü’minlerin anneleri: 33/6, 53.

Mü’minlerin âhirette yolları aydınlıktır: 57/12; 66/8.

Mü’minlerin dînî ve ahlâkî vasıfları: 4/36; 23/1-11.

Mü’minlerin dostu: 5/55.

Mü’minlerin fâsıklardan üstünlüğü: 32/15-22.

Mü’minlerin görevi itaattir: 24/51-52; 33/22.

Mü’minlerin korunması: 48/25.

Mü’minlerin kâfirlere ve birbirlerine karşı tutumları: 5/54; 9/71; 48/29; 60/1.

Mü’minlerin ve ilim adamlarının değeri: 58/11.

Mü’minlerin özellikleri:  bk. Müminlerin vasıfları

Mü’minlerin vasıfları: 8/72-75; 39/9.

Mü’minlerle alay edenler ve onlarla uğraşanlar: 2/14; 39/56; 49/11.

Mü’minin nûru: 57/12.

Mü’tefike (Sodom): 9/70; 53/53; 69/9.

Mü’minlerde bulunması gereken özellikler: 8/2-4; 13/19-24; 23/1-11; 42/36-39; 70/23-35.

Mü’minlerin cennete konuluşu: 39/73-75.

Münâfıklar: 2/8-20, 204-206; 3/167; 4/61, 64, 69, 88, 138, 145; 8/49; 24/47, 48, 49, 63; 33/73; 47/16, 20, 29.

Münâfıklar Allâh’ın indirdiklerinin bâzısına itaat eder: 47/25.

Münâfıklar Allâh’ın kızdığı şeye uyarlar: 47/28.

Münâfıklar fâsıktır: 9/67.

Münâfıklar fitne çıkarır: 9/47, 48.

Münâfıklar mü’minleri değil, inkârcıları dost edinirler: 4/89, 138, 139; 59/11.

Münâfıklar ve kâfirler Allâh’ın emrini yasaklar: 9/67-68; 47/1, 34.

Münâfıklar yalancıdır: 58/14-18.

Münâfıklar yönetime gelince ekonomiyi ve nesli bozar, fesat çıkarırlar: 2/204-205.

Münâfıklarla cihad: 66/9.

Münâfıklara Allâh’ın mühleti: 2/15; 18/58, 59.

Münâfıklara ve kâfirlere itaat edilmez: 33/1-3, 48.

Münâfıkların cenâze namazı kılınmaz: 9/84.

Münâfıkların gizli görüşmeleri: 58/7-8.

Münâfıkların itaatleri sahtedir: 4/80-81; 24/53-54; 47/21.

Münâfıkların müslümanlara hîlelerinin cezâsı: 9/101; 57/13-15; 63/6; 66/9.

Münâfıkların namaz kılışları: 4/142; 9/54.

Münâfıkların nur talepleri: 57/13.

Münâfıkların özellikleri: 4/139, 140; 9/61-70; 58/14-16; 63/1, 2.

Münâfıkların tabiatı: 59/11-17.

Münâfıkların tutumları: 9/55-59, 67; 63/1-5.

Münâfıkların zayıf müslümanlara karşı insafsızlıkları: 63/7-8.

Münâfıklık (nifak): 9/77, 97, 101; 29/11.

Münâfıklık alâmetlerinden bâzıları: 2/9-12, 15, 17, 19-20, 264, 266; 4/66, 83, 142, 143; 5/41, 62, 63; 9/42, 54, 56, 59, 67, 69, 74-76, 74-78, 107; 11/5; 24/19; 28/60; 47/22, 25, 26; 48/11, 15; 49/14, 16-17; 59/11-13, 16; 63/1, 4, 7.

Münker: 3/104; 5/78; 24/21.

Mürted: bk. Dinden dönenler.

Mürşid-i kâmil’in vasıfları: 11/88.

Müsâmaha:  43/88-89.

Müsle yapmak: 16/126.

Müslüman ismi: 22/78.

Müslümanlar: 28/52, 53; 41/33; 48/29.

Müslüman olarak ölmek: 2/132; 3/102, 193; 7/126; 12/101; 27/18, 89-90.

Müslüman şahsiyeti: 5/54.

Müslümanı kâfirlikle suçlama: 4/94.

Müslümanız diye yemin ederler sonra mü’minlere engel olurlar: 58/16, 20.

Müslümanlarla suçlular bir değildir: 68/34-35.

Müstad’af ve müstekbir: bk. Ezilenler ve ezenler.

Müstekar: 36/38.

Müstekbirler: 37/95.

Müste’men: 9/6; 28/15.

Müşrik anne – baba: 60/9.

Müşrik/ler: 2/96, 105, 170, 217; 3/12, 13; 29/63; 30/33, 34, 42; 33/73.

Müşrik ölülere dua edilmez: 9/80, 113, 114.

Müşrik Velid b. Muğire: 74/11.

Müşrikler bozguna uğrayacak: 38/11.

Müşrikler kadınlara değer vermezler: 6/139; 16/58, 59; 43/17; 52/39; 53/21-22.

Müşrikler mü’minlere karşı ahit ve sorumluluk gözetmezler: 9/8, 10.

Müşrikler putları şefaatçi kabul ederler: 10/18; 13/14; 16/55; 19/81-82; 39/3, 43-44.

Müşrikler, Allah’dan başkasını tanrı edindiler: 2/165; 3/151; 4/117; 5/76; 6/1, 107, 136, 150; 7/191; 10/18, 66; 11/109; 14/30; 15/95-96; 16/73; 19/81; 22/11-13, 71, 74; 25/3, 55; 36/74-75; 37/11; 38/5-7; 39/15, 45, 67; 40/10-12; 42/9; 52/43.

Müşrikler Allâh’ı nasıl kabul ederlerdi: 10/31; 23/84-89

Müşrikler Allâh’ın yaratıcılığına inanır: 43/9.

Müşriklerden yüz çevirmek: 43/89.

Müşriklere Allâh’ın mühleti: 18/58, 59; 29/53; 68/44, 45; 70/42; 73/11.

Müşriklere susturucu sorular: 68/37-41.

Müşriklere yumuşak / tâvizkâr davranmak: 68/9.

Müşriklerin Allâh’ın gücünü itiraf etmeleri: 23/84-89.

Müşriklerin avantajlarının yok olmasına karşı savunma psikolojisi: 19/81; 46/11.

Müşriklerin direnişi: 76/23-26.

Müşriklerin harem bölgesine girişleri yasak: 9/28.

Müşriklerin Kâbe tavâfı: 8/35.

Müşriklerin kız çocuklarını öldürmeleri: 6/137, 140; 16/57-59; 43/17-18; 81/8-9.

Müşriklerin korkudan titremesi: 42/22.

Müşriklerin öldürülmesi: 4/47, 71, 88; 9/5.  

Müşriklerin özellikleri: 90/5-6; 107/1-7.

Müşriklerin Peygamberimiz’den gerçekleşmesi imkânsız istekleri: 17/90-93.

Müşriklerin Peygamberimiz’e karşı tavrı: 72/19-22.

Müşriklerin puta tapması: 23/84.

Müşriklerin tuzak ve desiseleri: 43/79.

Müşriklerin yüzlerinin simsiyah olması: 39/60.

Müşriklerle evlenmek: 2/221; 60/10..

Müşriklerle selâmlaşma: 58/8.

Müşriklerle uzlaşmak: 68/9.

Müşriklik: 4/36, 46, 116; 5/76; 6/110, 151; 16/74; 17/23, 39; 22/31; 29/10-11, 68; 30/28, 29, 31-32; 31/13; 34/41; 43/20-21, 57-59; 45/23; 46/5.

Müşriklikten sakınmak: 26/213; 28/88; 30/31; 39/65-66; 40/66; 41/37; 51/51.

Müt’a nikahı: 4/24.

Mütekâbiliyet ilkesi: 60/10.

Müteşâbih: 3/7.

Mütevâzı olmak: Bk. Alçak gönüllü olmak

Mütref (Şımarık) : 23/64; 34/34; 43/23.

Müttakiler: 19/85.

Muttakîlere verilenler ve âhiretteki yerleri: 13/35; 15/45-46; 19/63; 26/90; 28/83; 38/49; 39/33-34, 73; 43/35; 44/41-42, 51-57; 47/15; 52/17-20; 78/31, 36; 92/17.

Muttakîlerin vasıfları: 2/4, 46, 66, 177; 3/114; 6/92; 8/2; 10/26; 13/20; 15/45; 22/32-35; 23/8; 27/1-3; 28/83; 31/4; 39/9, 33-34; 76/7-8.

Müzdelife: 2/198.

Müzik’in mubah olması: 31/6.

 

-N

Nafaka (Sadaka): 2/241, 270; 9/54, 121. Evli Kadının Nafakası: 2/233.

Nahle vâdisi: 46/29

Naîm cennetleri: 56/11.

Namaz: 2/43, 45, 83, 110, 115, 177, 186, 238-239, 277; 4/77, 103; 5/6, 12, 6/72, 92 162; 7/170; 8/3; 9/5, 11, 18, 71; 13/22; 19/14; 20/132; 21/73; 22/35, 41, 78; 23/2, 9; 24/37, 56; 25/64; 27/3, 29/45; 30/31; 31/17; 33/33; 35/18, 29; 42/38; 70/22-23, 34; 73/20; 87/15; 108/2.

Namaz kılarken dönülmesi gereken yön: 2/150.

Namaz kötülükleri önler: 29/45.

Namaz vakitleri: 4/103; 11/114; 17/78-79; 20/130; 30/17-18; 33/42; 50/39-40; 73/20; 76/25-26.

Namaza engel olanlar: 5/91; 96/10.

Namazda huşû’ ve sarhoşluk: 4/43; 23/2.

Namazı eğlenceye alanlar: 5/58.

Namazı kılın, zekât-sadaka verin: 2/43, 110, 277; 4/162; 5/12, 55; 8/3; 9/5, 11, 18, 71; 13/22; 14/31; 22/35, 41, 78; 24/37, 56; 27/3; 31/4; 33/33; 58/13; 73/20.

Namazı kılınmayanlar: 9/83-84.

Namazı kısaltmak: 4/101.

Namazı kusurlu ve riyâ ile kılanlar: 107/4-6.

Namazı muhâfaza: 23/9.

Namazı üşene üşene kılanlar: 4/142; 9/54.

Namazı ziyan edenler: 19/59.

Namazın kazâsı: 19/59, 60; 74/40-43.

Namazın kötülükten alıkoyması: 29/45.

Namazın vakitleri: 4/103; 11/114; 17/78; 20/130; 30/17; 50/39, 40; 76/25. 

Namazın diğer peygamberlere de vahyedildiği: 10/87; 11/87; 19/31, 55.

Namazın geçmesinden gaflette olanlar: 19/59; 107/5.

Namazın kısaltılması: 4/101.

Namazla ve sabırla yardım istemek: 2/153.

Namazlarını şehvete dalıp terkedenler: 19/59.

Nâmuslu kadınlara iftirâ etmek ve cezâsı: 24/4-6, 10-17.

Nâmuslu, doğru dürüst hareket etmek (İstikâmet): 2/177; 3/75, 76; 6/152; 7/85; 8/27; 11/85, 86; 17/34, 35; 26/181, 183; 30/38; 55/8-9.

Nankörlük: 34/17.

Nankörlükten sakınmak: 2/152; 14/7; 16/112; 27/40; 76/3.

Nasrâni/ler: 2/62; 5/14, 51, 69; 22/17.

Nasrâniler: Bk. Hıristiyanlar

Nasûh tevbesi: 9/118; 66/8.

Nazar değmesi: 12/67; 18/39; 68/51.

Nebî. 2/61; 7/157; 19/51, 54; 22/52

Necâşi: 5/82.

Necran heyeti: 3/61.

Nedb: 2/283.

Nefis: 4/1; 5/29.

Nefis kötülüğü emreder: 12/53.

Nefis müdâfaası: 5/27.

Nefis terbiyesi: 79/40-41; 91/9-10.

Nefis tezkiyesi: 91/9-10.

Nefisle cihad: 29/69.

Nefisle mücâdele: 29/6, 69; 79/40-41.

Nefisle mücâdele: Bknz. Heva ve Heves.

Nefis ve ruh: 39/42.

Nefsin temizlenmesi: 41/7.

Nefs ve çeşitleri: 12/53; 75/2; 89/27-28; 91/7-10.

Nefs-i emmâre: 12/53; 75/2.

Nefs-i levvâme: 75/2.

Nefs-i mutmainne, râdıye, merdıyye: 75/2; 89/27-30.

Nefsin cimriliğinden korunmak: 59/9; 64/16; 70/17-25; 92/5-7.

Nefsini kirleten ziyan etmiştir: 91/10.

Nefsinikalbini kontrol: 21/1.

Nefsini temizleyen kurtulmuştur: 91/9.

Nemrut: 2/258.

Nesebi belirsiz çocuklar: 33/5.

Nesh: 2/106, 115, 143, 149; 16/101.

Nesi’: 9/37.

Nesli bozup mahvedenler: 2/205.

Neslin korunması: 4/29.

Nezâfet: bk. Temizlik.

Nezir: Bk. Adak.

Nikâh: 2/221, 235; 4/3, 24-25, 127; 5/5; 16/72; 24/32-33; 33/37, 49, 50.

Nikâhlanmak /fahişe ile: 24/3.

Nimet: 2/47, 150, 211.

Nimeti inkâr: 10/12, 22, 23; 11/9, 10; 16/53-55; 17/67, 83; 29/65; 30/33, 34, 51; 31/32; 39/8, 49-51; 41/49-51.

Nimetin gizlenmesi: 12/5.

Noter (Kâtibi adl): 2/282.

Nöbet tutmak: 3/200.

Nuh (as): 3/33; 4/163; 7/59-64; 10/71-73; 11/25-47; 21/76; 29/14-15; 71/1-28.

Nûh’un duâsı: 23/29.

Nûh’un (as) gemisi: 11/37-44, 48; 36/41.

Nûh’un (as) kavmi ile mücâdelesi ve azap: 9/70; 23/23-30; 25/37; 26/105-122; 40/5; 50/12; 51/46; 53/52; 54/9-16.

Nûh’un nesli: 37/77.

Nûh’un (as) oğlu için kabul olunmayan duâsı: 11/45-47.

Nûh (as)’un uzun ömrü: 29/14.

Nûh’un (as) karısı: 66/10.

Nusaybin cinleri: 46/29

Nur: 5/15.

Nur Allah’dandır: 24/40; 25/45-49; 28/71-73; 30/46; 31/20; 32/27; 36/33-35, 39-40, 71-73; 64, 79-80; 39/5;  43/10-13; 45/12-13; 80/24-32.

Nur âyeti: 24/35.

Nur saçan bir kandil: 33/46,

Nur üstüne nur: 24/35.

Nur-Zulmet: 2/257; 5/16; 6/1; 13/16; 14/1; 33/43; 35/20; 57/9; 65/11.

Nutfe: 22/5; 23/13; 25/54; 32/8; 35/11; 36/77.

Nübüvvetin gerekliliği: bk. Peygamberliğin gerekliliği

Nüşuz: 4/34, 128.

 

-O

Oğulluk: 4/23; 33/4, 5.

Okumaya ve yazmaya Allâh’ın adı ile başlamak: 27/30; 96/1.

‘Ol’ emri: 36/82.

Ondokuz melek: 74/29-30.

On emir-vasiyet: 2/83; 6/151-153; 17/22-39; 60/12.

On gece: 89/2.

Ordu disiplini: 27/17, 20.

Ordu hazırlamak: 8/60.

Organ nakli: 5/32.

Organların şâhitliği: 36/65.

Orta yol: 5/66; 9/42; 25/67; 31/19, 32; 35/32.

Orta yol: Bk. Dengeli ..

Oruç: 2/183-185, 187, 196; 9/112; 33/35; 66/5.

Oruç için fidye: 2/184.

Oyun olsun diye yaratılmadık: 6/73; 15/16; 21/16; 44/38; 67/2-5.

Oyun ve eğlencelerini din gibi yapanlar: 7/51.

 

Öc almak: bk. İntikam almak.

Ödünç vermek: 2/282; 5/12; 57/11, 18.

Öfke, kin, nefret: 3/119, 134; 9/15, 120; 22/15; 33/25; 40/35; 42/37; 43/17, 55; 48/29; 60/4; 68/48.

Öğle namazı: 11/114; 17/78; 30/17; 50/39; 76/25.

Öğrencilerin hocalarına hizmet etmesi: 18/60.

Öksüz/yetim: 2/220; 4/2-6, 9; 6/152.

Ölçü ve tartıda hile: 83/1-3.

Ölçüyü adâletle tutun: 55/9.

Ölçü ve tartıyı tam yapmak: 6/152; 7/85; 11/84-86; 17/35; 26/181, 182; 55/8-9; 83/1-3.

Ölçüye göre takdir: 25/2.

Öldükten sonra dirilmek: 2/28, 73, 259, 260; 3/106, 107; 6/30, 36, 94; 7/57; 11/7; 16/38, 39; 17/50-52, 97-99, 104; 18/21, 52, 61, 100; 19/66-72; 20/102-104; 22/5, 66; 27/64; 29/19-20, 63; 30/56; 41/39; 44/34; 57/17; 69/18; 80/22.

Öldükten sonra tekrar Dünyâya dönüş yoktur: 7/53; 23/99-100.

Öldürmek: 2/178;  hata ile: 4/92. İhramda: 5/95; kasten: 4/92; kendini: 4/29; 66.

Ölen kişinin ve yanındakilerin âcizliği: 56/82-87.

Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarmak: 30/19.

Ölü eti: 2/173; 5/3; 49/12.

Ölüm: 2/243, 245, 258; 3/143, 185; 4/78; 6/60-62, 93; 19/39; 21/34-35; 38/88; 39/30, 42; 62/8; 67/2.

Ölüm ânındaki ve sonrasındaki pişmanlık: 4/18, 159; 6/27, 28; 8/33-37; 10/51, 90; 21/97; 23/99-101; 25/27-29; 26/201; 47/27; 68/42-43; 69/25-35; 77/34-40; 78/40; 89/24.

Ölüm ânında yapılan îman: 6/158; 10/90-91; 40/84-85.

Ölüm meleği: 6/61; 7/37; 8/50; 32/11; 75/26; 79/1.

Ölüm öncesi pişmanlık: 2/48; 4/18, 78; 7/153; 17/25; 18/42; 20/82; 23/99-100; 25/27, 70, 71. Ayrıca bk. Cehennemde pişmanlık

Ölüm sarhoşluğu: 50/19.

Ölüm ve hayat imtihan için verilmiştir: 11/7; 18/7; 21/35; 67/2.

Ölüm-uyku ve diriliş benzerliği: 39/42.

Ölümü her canlı tadacaktır: 3/185; 21/34-35; 23/15-16; 29/57; 55/26-27.

Ölümü istemek: 3/143; 12/101; 19/23; 62/6.

Ölümün iki kez olması: 40/11.

Ölülere Kur’an tilâveti: 53/39.

Ölülerin diriltilmesi: 36/12.

Ömrün düşkün hâli: 16/70.

Ömrün uzun – kısa olması: 35/11.

Öncekilerin masalları: 6/25; 8/31; 16/24; 25/5.

Önceki milletlerin sünnetleri: 3/137; 4/26; 8/38; 15/13; 17/77; 18/55; 35/43.

Önder: Bk. İmam

Önderler: bk. Din dışı dünyâlık liderler.

Önderlikte sabır ve inanç: 32/24.

Öne geçenler: 56/10.

Örnek insanlar: 60/4-8.

Örtünme (Tesettür): 24/30-31, 60; 33/32-33, 53-55, 59.

Örtünmek (Elbise giymek): 7/26-27, 31-32.

Örümcek: 29/41.

Öşür: 6/141.

Övmek: 4/49, 50.

Özel Görüşme: 58/12.

Özel mülkiyet: 28/78.

Özgürlük: 2/114, 256; 10/99.

Özrün savaşa etkisi: 4/95.

 

-P

Parmak uçları: 75/4.

Perde arkasından konuşmak: 33/53.

Peşin hükümden sakınmak: 4/94; 49/6.

Peygamber:  Bk. Muhammed (as).

Peygamber âlemlere rahmettir: 21/107.

Peygamber (sav): 3/144, 164; 4/5961, 80, 83, 115170; 5/41, 83, 104; 7/157; 9/1, 73, 117; 33/1, 6, 13, 38, 45, 53; 60/12; 66/8-9.

Peygamber apaçık bir uyarıcı ve müjdeleyicidir: 22/49; 25/56; 34/28; 48/8.

Peygamber bir zorba değildir: 50/45; 88/21-22.

Peygamber en güzel örnektir: 33/21; 59/7.

Peygamber en üstün ahlâka sâhiptir: 3/159; 68/4.

Peygamber ıslahatçıdır: 11/88.

Peygamber ile konuşma âdâbı: 49/2, 3.

Peygamber ile tartışan kadın: 58/1.

Peygamber keyfine göre konuşmaz: 53/3-4.

Peygamber mü’minlere öz canlarından daha yakındır: 33/6.

Peygamber sevgisi: 9/24; 33/6.

Peygamber tebliğ görevini adâletle yapmıştır: 21/109.

Peygamber ve âmâ: 80/1-11.

Peygamber ve hanımları: 33/6, 28-36, 50-52, 59; 66/1-5.

Peygamber’den mûcize talebi:  13/38.

Peygamber’e aykırı hareket eden ve itaat etmek istemeyenler: 4/115, 59/11.

Peygamber’e bey’at: 48/10.

Peygamber’e ilk inananlar: 6/53.

Peygamber’e helâl kılınan hanımlar: 33/50.

Peygamber’e isyan: 4/115.

Peygamber’e itaat: 59/7.

Peygamber’e karşı müşriklerin tavrı: 58/8.

Peygamber’e Mekke’de tuzak: 8/30.

Peygamber’e salât ve selâm: 33/56.

Peygamber’e saygı: 24/62, 63; 49/1-5.

Peygamber’e şiir öğretmedik: 36/69.

Peygambere teselli: 39/18.

Peygamber’i hakem kabul etmek: 4/65.

Peygamber’i ismiyle çağırmak: 24/63.

Peygamber’i ve Allâh’ı sevmek ve itaat etmek: 3/31-32; 4/59, 64, 80, 115; 8/24; 24/56, 63; 47/33; 59/7.

Peygamber’in ayı ikiye bölme mûcizesi: 54/1.

Peygamber’in bilmesi: 46/9.

Peygamber’in cinlerle görüşmesi: 72/1, 2.

Peygamber’in evine girmek: 33/54.

Peygamber’in gece namazı: Bk. Teheccüd namazı.

Peygamber’in görevi sâdece tebliğdir: 5/67, 99; 29/18; 35/23-24; 38/65, 70.

Peygamber’in günahkâr olması / Bağışlanması: 47/19; 48/2.

Peygamber’in hanımları ile evlenmek: 33/53.

Peygamber’in hanımları mü’minlerin annesidir: 33/6.

Peygamber’in hem tebliğci hem açıklayıcı olması: 14/44; 16/44.

Peygamber’in hicreti: 47/13.

Peygamber’in hükümlerine itaatin lüzûmu: 59/7.

Peygamber’in îmanda sebâtı: 6/56-58.

Peygamber’in İncil’deki adı Ahmed’dir: 61/6.

Peygamber’in Kur’an’dan yüz çevirenlerden şikâyeti: 25/30-33.

Peygamber’in Mi’râç mûcizesi: 17/1; 53/1-18.

Peygamber’in mü’minlere şefkati: 15/88; 26/215.

Peygamber’in müminlere yakın olması: 33/6.

Peygamber’in münâfıkları tanıması: 47/30.

Peygamber’in (sav) Peygamberliği: 2/119, 252; 3/144, 159; 4/105-106; 5/67, 99; 6/19, 48; 7/158; 11/2; 13/7; 16/89; 18/110; 21/107; 22/49; 25/56; 27/91-93; 34/28; 35/24; 36/3-6, 69; 42/7; 48/8-9; 94/1-8.

Peygamber’in risâlet ve teblîği: 33/45-48.

Peygamber’in sıfatları: 2/253; 5/67; 21/107; 68/1-3; 87/6; 88/21, 22.

Peygamber’in sorumluluğu: 24/54.

Peygamber’in sözü vahiydir: 53/3-5.

Peygamber’in sünnetine uymak: Bk. Sünnete uymak.

Peygamber’in tevâzu görevi: 6/52.

Peygamber’in ümmetine düşkünlüğü: 9/128; 18/6; 26/3-4.

Peygamber’in yakın akrabâlarını dîne dâveti: 26/214.

Peygamber’in yetim olması: 93/5.

Peygamber’in yetki sınırı: 6/50, 66, 104, 106; 10/49, 108; 11/12; 16/35, 82; 25/56; 29/50; 42/48; 46/9.

Peygamber’in yoksullarla oturması: 6/52; 11/29.

Peygamber’in Zeynep ile evlenmesi: 33/37.

Peygamber’imize ithamlar: 23/70.

Peygamber’imize mecnun, şâir isnâdı: 37/36.

Peygamber’imizi hazmedememeleri: 74/52, 53.

Peygamber’imizin ahlâkı: 68/4.

Peygamber’imizin aramızda olma durumu: 8/33

Peygamber’imizin şahsiyeti: 2/146; 4/41; 7/157, 158; 8/20, 46; 9/58, 59, 61-63, 128; 10/94, 95; 15/6-8; 17/47, 48; 18/6; 22/42, 43; 26/215, 216; 29/48; 33/6, 36, 71; 41/6; 42/15; 47/33; 48/10, 17; 52/31, 48; 57/28.

Peygamber’imizin unutması: 87/6-7.

Peygamber’imizin uyarılması: 80/1-10.

Peygamber’imizin ümmiliği: 29/48.

Peygamber’imizin huzûrunda edep/saygı: 49/2.

Peygamber’imizin odaları: 49/4.

Peygamber’imizin rüyâsı: 48/27.

Peygamber’imizin şâhit, müjdeci, uyarıcı olması: 48/8.

Peygamberler. 2/136, 146, 174, 252, 253; 3/21, 31, 81.

Peygamberler Allâh’ın hazînesine sâhip değildir: 11/31.

Peygamberler arasındaki farklar: 2/136, 253, 285; 17/55.

Peygamberler arasında ayırım yapmamak: 2/253.

Peygamberler aynı soydan gelmektedir: 3/33-34; 6/83-90.

Peygamberler beşerdir, melek değildir: 11/31; 14/11; 17/90-94; 18/110; 25/20, 22; 41/6.

Peygamberler de mes’ûldür: 7/6.

Peygamberler gaybı bilmez: 11/31.

Peygamberler her ülkeye, her millete gönderilmiştir: 16/36; 28/59.

Peygamberler melek değildir: 11/31.

Peygamberler sâdece beşerdir: 14/11.

Peygamberler ücret istemez: 12/104; 25/57; 26/109, 127, 145, 164, 180; 34/47; 42/23.

Peygamberlerden söz alınması: 33/7.

Peygamberlere Allâh’ın yardımı: 37/171.

Peygamberlere itirazlar: 43/53, 57.

Peygamberleri yurt dışı etme: 8/30; 17/76.

Peygamberlerin bir kısmı hakkında Kur’an’da bilgi verilmemiştir: 4/164; 40/78.

Peygamberler’in erkek olması: 3/42; 12/109; 16/43; 21/7.

Peygamberlerin fazîleti: 2/253.

Peygamber’lerin gelecek Peygamber’i haber vermesi: 3/81.

Peygamberlerin güvenilir olması: 26/107, 109.

Peygamberlerin imtihan edilmesi: 38/35, 41.

Peygamberlerin mîrâsı: 19/6.

Peygamberlerin şâhitliği: 16/84; 28/75.

Peygamberlerini yalanlayan kavimler: 22/42-45.

Peygamberlerle alay etmek: 13/32; 43/7.

Peygamberliğin gerekliliği: 17/15.

Peygamberliğin gerekliliği: bk. Nübüvvetin gerekliliği

Peygamberlik dâvâsında bulunanlar: 6/93, 94.

Pişmanlık: 3/156.

Pişmanlık getiren dostluk: 25/28-29.

Put: 2/163, 165.

Puta tapmak: 29/17; 40/66.

Put ilâhlara bağlılık yürüyüşleri: 38/6.

Put isimleri: 53/19-20; 71/23.

Putlar: 18/102; 21/52; 28/74; 40/43.

Putlar için pay ayırma ve masraf: 16/56.

Putlar nasıl ortaya çıktı: 71/21-24.

Putlar yüzünden mü’minlere düşmanlık: 16/27.

Putlara kurban takdim etmek: 5/103.

Putlara sövmek: 6/108.

Putlara tapanlar: 4/51, 116; 5/60; 6/71, 93; 7/37, 138, 139, 190-198; 10/18; 12/106-108; 16/56, 73-74, 86; 17/56-57; 18/102; 19/81-82; 22/12-13, 73; 25/3, 55; 29/25, 68; 35/13-14, 40; 36/74-75; 46/4, 5, 6; 53/19.

Putlara yalvaran ve onlardan güç alanlar: 46/5.

Putları şefaatçi sayanlar: 10/18.

Putların şefaatçiliği: 39/43.

Putperestler: 29/53.

Putperestlerin yok edilmemesi: 29/53.

Putperestlik: bk. Puta tapanlar

 

-R

Rab: 1/3; 3/3; 4/1; 7/54; 22/1; 40/7; 113/1; 114/1.

Rabbâni: 5/44, 63.

Rabbim Allah diyenlere eziyet: 22/40; 46/14.

Rabbimiz Allah’tır deyip dürüst olanlar: 6/102; 41/30; 46/13.

Rabbimiz ancak Allah’tır: 6/102; 41/30.

Rabbin gelmesi: 89/21-22.

Rab/ler: 3/80; 9/31.

Rahîm: 1/ 2; 7/156; 15/49.

Rahimlerde olanı bilir: 31/34.

Râhipler: bk. Ruhbanlar.

Rahmân: 1/ 2; 7/156; 13/30.

Rahmân’ın kulları: 25/63, 73.

Rahmet: 6/133, 157; 7/156, 203; 30/21; 40/7.

Ramazan ayı: 2/185.

Rasûlullah örnektir: 33/21.

Rasûlullâh’ın hüküm vermesi: 33/36.

Recm: 4/16; 5/41; 11/91; 26/116; 36/18; 44/20. Recm (zinâda) : 24/2.

Reenkarnasyon yoktur: 2/167; 7/53; 21/93; 23/99-100; 26/102; 32/12; 39/58, 70-74; 99/1-8.

Refahın yaygınlaştırılması: 59/7-8.

Rehin: 2/283; 28/26, 29; 52/21; 74/38.

Renklerin farklı olması: 35/28.

Res halkı: 25/38; 50/12.

Resim yapmak: 34/13.

Resul: 3/164; 7/157; 12/109; 19/51; 51/52.

ResulNebi: 7/157; 19/41; 22/52.

Reyhan: 55/12; 56/89.

Rıdvan: 3/15; 48/18.

Rızâ: 2/207.

Rızık: 2/22, 57, 60, 172, 254; 3/27, 37, 169; 4/39; 6/140; 7/32, 50; 8/3, 26, 74; 10/31;  13/26; 16/114; 17/30; 24/26; 27/64; 28/54, 82; 29/17, 60, 62; 30/23, 28, 37; 32/16; 33/31; 34/4, 15, 24, 36, 39; 35/3, 29; 36/47; 39/52; 40/13; 42/12, 19, 27; 45/5; 51/22, 57-58; 56/88-89; 62/11; 63/10; 65/3, 7; 67/21; 89/16.

Rızıkları farklı kılan Allah’tır: 16/71.

Rızkı veren Allah’tır: 30/37; 34/36-39; 39/52; 42/12; 67/21.

Rızkın genişleyip daralması: 28/82; 29/62; 30/37; 34/39; 42/12, 27.

Ribâ: bk. Fâiz.

Riyâ: 2/264, 271; 3/188; 4/38, 108; 63/1; 107/6.

Roman, hikâye satın almak: 31/6.

Rûh: 2/87, 154; 4/171; 15/29; 17/85; 19/17; 32/9; 40/15; 42/52.

Ruh üflenmesi: 32/9.

Rûhun ölümsüzlüğü: 3/169.

Ruhbanlar: 5/82; 9/31, 34; 57/27.

Ruhbanlık: 3/64; 5/44, 82; 9/31.

Rûhu’l- emîn (Cebrâil): 26/193.

Rûh’ul kuds: 2/87, 253; 5/110; 16/102.

Rûhu’l-Kudüs: bk. Cebrâil.

Rumlar yenildi: 30/2-4.

Rükû: 2/43, 125; 3/43; 5/55; 9/112; 22/26, 77; 38/24; 48/29; 77/48.

Rükû ve secdede tesbih: 56/96; 87/1.

Rüşd: 2/186, 256; 4/6; 7/146; 11/78, 87, 97; 18/10, 24, 66; 21/51; 40/29, 38; 49/7; 72/2, 10, 14, 21.

Rüşvet: 2/188.

Rüyâ: 12/5, 43, 100; 17/60; 37/105; 48/27.

Rüyâ üç türlüdür: 12/4.

Rü’yetu’llah: 6/103; 7/143; 10/26; 50/35; 75/23; 83/15.

Rüzgâr: 21/81; 27/63; 30/46, 48, 51; 34/12; 45/5; 51/1; 77/1.

Rüzgârın aşılayıcı olması: 15/22.

Rüzgârlar: 25/48.

Rüzgârlar ve bulutlar: 35/9.

Rüzgâr ve görünmeyen ordular: 33/9.

 

-S

Saat: 7/187; 25/11.

Sabah namazı: 11/114; 17/78; 24/58; 30/17; 50/39; 76/25.

Sabır ve sebat: 2/250; 6/34; 22/35; 46/35; 90/17.

Sabır: 2/45, 153, 155-157, 177; 3/17, 200; 16/126; 20/130; 28/54, 80; 29/59; 30/60; 31/17; 33/7, 35; 40/55, 77; 41/35; 42/43; 50/39; 73/10; 103/3.

Sabırsızlık: 28/10.

Sâbiîler: 2/62; 5/69; 22/17.

Sabrın karşılığı: 2/153, 155, 157; 3/146-147; 13/24; 25/75; 39/10.

Sadaka: 2/83; 177, 196, 215, 261-268, 271, 273; 3/17; 4/36, 114; 33/35; 70/24-25; 74/44; 89/17-20; 90/12-17; 92/17-21; 107/2-3.

Sadaka verenlerle alay etmek: 9/79.

Sadaka vermek: 36/47.

Sadakalarınızı boşa çıkarmayın: 2/264.

Sadâkat: 19/54.

Safâ tepesi: 2/158.

Sağdakiler: 56/8, 27, 90, 91; 90/18.

Sağın adamları (defterleri sağdan verilenler): 35/32; 56/8, 27-40, 90-91; 69/18-24; 74/39-40; 84/6-9; 90/17-18.

Sağırlar: 30/52.

Salâtü selâm: 27/59.

Salât ve salâvat: 33/56.

Sâlih amel: 2/25, 62; 16/97; 18/46; 19/96; 20/75, 82, 112; 24/55; 25/70; 29/7, 9; 30/15,45; 31/8; 32/12; 35/10; 41/8; 45/15.

Sâlih amel işleyenler: 45/21, 30.

Sâlih amel tevhîdi yükseltir: 35/10

Salih evlât istemek: 37/100.

Sâlih (as) kavmi Semûd kavmi: 11/95; 17/59; 22/42; 25/38; 27/45; 29/38; 41/13, 17-19; 51/43-45; 53/51; 69/4-5; 91/11-14.

Sâlih’in (as) kavmi ile mücâdelesi: 7/73-79; 11/61-68; 26/141-159; 27/45-53.

Sâmirî: 7/148-150; 20/85, 87-89, 95-97.

Sanem: 6/74; 7/138; 14/35; 26/71. bk. put.

Sapanlar zarar vermez: 5/105

Sapıkları arkadaş edinenler: 25/28-29.

Sapıklık: 29/19.

Sapıklık içinde olanlar: 3/164.

Sapıtanlar: 4/136; 14/3; 23/74; 34/8.

Saptırıcı liderlere iki kat cezâ: 7/38.

Saptırıcı önderler: 38/59.

Sarhoşluk: 2/219; 4/43

Sarhoşken namaz: 4/43.

Sarp yokuş: 90/11-16.

Satranç: 5/90; 21/52.

Savaş: bk. Cihad.

Savaş: 2/190-194, 216, 217, 244, 243, 245, 246, 249 – 251; 3/195; 4/71-78, 84; 8/39, 40; 9/5, 12, 29, 41; 33/20, 25-26; 49/9.

Savaş âletleri hazırlamak: 8/60.

Savaş disiplini: 61/4.

Savaş emri: 9/12, 123.

Savaş esirleri: 8/67-68, 70-71.

Savaş ganimetleri: 8/41.

Savaş hukuku: 2/190.

Savaş konusunda gevşeklik gösterenler: 47/20.

Savaş mûcizeleri: 2/248; 8/9-14, 17, 42-44; 9/25-27.

Savaş tâlimleri: 4/89-91; 8/60, 74-75; 9/122; 48/17.

Savaş usulleri: 4/71, 77-84, 94, 104; 5/33-34; 8/15-18, 57-71; 16/92-94.

Savaş ve barış: 8/61.

Savaşa gitmek istemeyen zenginler: 4/95; 9/38-40, 86-87, 93.

Savaşa her zaman hazır olmak: 4/71; 8/60; 9/46; 21/80.

Savaşa katılmamak: 9/91, 92; 48/17.

Savaşa izin verilmesi: 9/36; 22/39-40; 47/4.

Savaşa teşvik: 8/65-67.

Savaşın hedefi: 8/39.

Savaşın hikmetleri: 8/5-8, 42-44; 9/13-15; 47/4, 31.

Savaşın sebepleri: 8/39.

Savaşta ağaçların kesilmesi: 59/5, 6.

Savaşta Allâh’a güvenmek: 3/173-175; 8/49; 9/25-26.

Savaşta Allâh’ın yardımı: 8/9-12, 43-46; 9/26; 33/9, 25-27.

Savaşta aşırı gitmemek: 2/190, 192-193; 8/39.

Savaşta barış: 2/208-209; 4/90-91, 114; 8/1, 61; 16/91; 47/35; 49/9.

Savaşta barış teklifi: 47/35.

Savaşta başarı: 8/45.

Savaşta bozguncular: 4/72, 73, 88-91; 9/38-57, 81-84, 86-89, 91, 96; 33/13-21.

Savaşta cemaatle namaz: 2/239; 4/102.

Savaşta esirler: 47/4.

Savaşta hâinlik cezâsı idamdır: 33/26.

Savaşta ilim tahsîli: 9/122.

Savaşta İslâm’a dâvet: 47/4.

Savaşta kâfirlerin öldürülmesi: 47/4.

Savaşta kenetlenme: 61/4.

Savaşta meleklerin yardıma geldiği: 3/121-126, 165; 8/9.

Savaşta misilleme: 16/126.

Savaşta münâfıkların tutumu: 3/154-156, 166-168; 4/72-73, 77-78, 91, 141; 8/49; 9/42-53, 65-66, 81-83, 86-87, 90, 93-95; 24/54; 33/9-20, 24; 47/20-21; 48/11-12, 15-16.

Savaşta namaz: 4/101-103.

Savaşta özür: 4/95; 9/38-40.

Savaşta sebat ve sabır: 4/104; 8/15-16, 45.

Savaşta selâm verene: “Sen mü’min değilsin.” denmez: 4/94.

Savaşta tarafsızlara dokunmamak: 4/90-91.

Savaşta zafer: 3/111, 121-123; 8/19, 42; 33/26-27.

Savaşta zikir: 8/44.

Savaştan geri kalmalarına izin verilenler: 9/91-92, 122; 24/61; 48/17.

Savaştan kaçmak: 8/15-16, 66.

Sebat etmek: 2/249; 8/12, 45-46; 41/34, 35.

Sebe halkı: 34/15-19; 27/22.

Sebe melikesi / kraliçesi: 27/29, 34, 42-43.

Secde: 2/34; 3/43; 25/64; 27/24, 25, 26; 38/24.

Secde âyetleri: 7/206; 13/15; 16/49; 17/109; 19/58; 22/18; 25/60; 27/25; 32/15; 38/24; 41/37; 53/62; 84/21; 96/19.

Secde iki kısımdır: 13/15.

Secdeye çağırılıp gelmeyen ve kendini akıllı zannedenler: 68/42-43.

Seferberlik: 4/71; 9/41.

Seferde namaz: 4/101.

Sefer duâsı: 11/41; 23/29.

Sefih: 2/142.

Sefihlere mal verilmez: 4/5.

Seherde duâ: 12/98.

Seher vakti: 12/98; 51/18; 54/34.

Sekar nedir: 74/26.

Sekînet: 2/248; 9/26, 40; 48/4, 18.

Selâm: 5/15; 6/127; 7/46; 10/10; 11/69; 13/24; 19/62; 25/63; 33/44; 58/8.

Selâm olsun: 19/33.

Selâm verene daha güzeli ile karşılık vermek: 4/86.

Selâm vermek ve giriş izni istemek: 24/27-29, 58-59, 61.

Selâmet âyetleri: 4/94; 5/16; 6/54; 7/46; 10/10; 11/48; 13/24; 14/23; 15/45-46, 52; 16/32; 19/15, 33, 47, 62; 20/47; 21/69; 25/63, 75; 27/59; 28/55; 33/44; 36/58; 37/79, 109, 120, 130, 181-182; 39/73; 43/89; 51/25; 56/25-26, 91; 59/20-24 97/1-5.

Selim kalp: bk. Kalb-i selim.

Selman (ra): 12/100; 33/9.

Selsebil: 76/18.

Semâvi dinlerde namaz: 3/13; 20/14; 31/17.

Semâvi dinlerde ortak nitelikler: 3/64.

Semâya çıkma yolları: 38/10.

Semûd kavmi: 54/23-25; bk. Salih’in (a.s.) kavmi.

Serbestçe İslâm’ı yaşamak için göç: 4/100; 29/56; 39/10.

Sermâye: 12/19, 62, 65, 88.

Servet hırsına kapılanların sonu: 104/2-9.

Servet yalnızca zenginler arasında dolaşmamalıdır: 59/7.

Servete aşırı düşkünlük: 3/14; 9/24, 35, 58-59, 67, 75-76; 48/15; 49/14, 16-17; 63/9; 89/20; 96/6-8.

Serveti biriktirip saklamak: 9/34-35; 64/15-18; 104/1-4.

Servetin tek elde toplanması: 38/24.

Sevâbı başkasına bağışlamak: 53/39.

Sevâbın katlanması: 24/38; 28/84, 42/20.

Sevap ve azap ebedîdir: 2/80-81; 3/24; 6/11, 128; 11/106-108; 31/9; 33/65; 41/28; 43/74.

Sevgi: 3/119; 5/54; 19/96; 20/39.

Sevilen şeylerden sadaka vermek: 3/92.

Sevinmek: 30/36.

Sevmek: 4/69; 5/82.

Seyahat: 3/137; 4/101; 9/112; 22/46; 27/69; 30/42; 34/18, 35/44; 40/82; 47/10.

Seyahat: bk. Yeryüzünü gezip dolaşmak.

Seyahat mubahtır: 6/11; 9/2, 112.

Sıkıntılarla imtihan: 2/214.

Sınıf farklılığı geçersizdir: 33/36.

Sırat köprüsü: 19/71, 72.

Sırât-ı müstakîm: 1/6; 2/142, 213; 3/51, 101; 4/68, 175; 5/16; 6/39, 87, 126, 161; 7/16; 10/25; 11/56; 15/41; 16/16, 121; 19/36; 22/54; 23/73; 24/46; 36/4, 61; 42/52; 43/43, 61, 64; 48/2, 20; 67/22.

Sırdaş: 3/118; 9/16, 83.

Sır saklama: 66/3.

Sır söylemek: 66/3.

Sır verme: 66/3.

Siccin: 83/8.

Sidre-i müntehâ: 17/1; 53/14, 16.

Sigara ve benzerlerinin hükmü: 2/95; 4/29-30

Sihir ve onu satın alanlar: 2/102; 113/4.

Sihirbazcılık: 10/81.

Sihirbazların Mûsâ ve Allâh’a îman etmeleri: 7/106-125.

Silahlanma ve cihâda hazırlık: 3/200; 4/95, 102; 8/60; 9/46; 16/81; 21/80.

Silm: 2/208

Sînâ dağı: 19/52; 23/20; 27/8; 95/2.

Sinek: 22/73.

Sivrisinek: 2/26.

Sofra-yemek (Îsâ (as) için): 5/112-115.

Sohbet (yatsıdan sonra): 23/66, 67.

Soldakiler: 56/41.

Solun adamları (defterleri soldan verilenler): 35/32; 56/9, 41-57, 92-94; 69/25-37; 84/10-15; 90/19-20.

Son inen âyet/ler: 2/281; 5/3; 9/128.

Son nefeste tevbe etmek kabul edilmez: 3/90; 4/18.

Son pişmanlık: 4/73; 6/27; 18/42; 19/23; 25/27, 28; 33/66; 40/85;  69/27; 78/40; 89/24.

Soru sormak: 5/101; 10/94; 21/7.

Sorumluluk: Bk. Mesuliyet.

Sorumluluk ferdîdir: 2/134; 10/41; 35/18.

Sorumluluk ferdîdir: Bk. Sorumluluk şahsidir.  

Sorumluluğumuz gücümüzün yettiği kadardır: 2/286; 5/105; 65/7.

Sorumlu tutmak (bildirim sonrası): 20/134.

Sorumluluk şahsidir / kişiseldir: 17/15.

Sorumluluk Şahsidir / ferdidir: Bk. Şahsi Mesuliyet ya da Sorumluluk Ferdidir.

Sorumluluk yoktur: 24/61; 48/17.

Sorup öğrenmek: 2/70; 21/7.

Sosyal adâlet: 69/34.

Sosyal dayanışma: 9/60.

Sosyal denge: 43/32.

Sosyal yardım: 3/92; 107/1.

Sözleşme: 5/119; 9/1.

Söz söylediğiniz zaman adâletli olun: 6/152.

Söz vermek: 60/12; 61/2.

Sözlerinden dönenlerin durumu: 2/27, 63-64; 3/77; 13/25.

Sözü yerine getirmek ve kötülükten sakınmak: 3/76; 7/102; 16/91; 17/34; 61/2-3.

Sözün en güzeline uymak: 39/18.

Sözün en güzelini Allah indirmiştir: 39/23.

Sözün/ün/de durmak: 2/177; 3/76; 5/1; 8/56; 9/4, 7; 16/91; 17/34; 23/8; 33/15; 48/10; 70/32.

Sözünden caymak: 9/77; 20/87.

Su: 25/48, 50, 53, 54.

Su engeli: 27/61.

Su kullanımı / nöbetleşe: bk. Muhâyee.

Su-i zan: 12/84; 49/12.

Suç: 8/13; 28/78;

Suçların şahsiliği: 6/164.

Sulh: 4/114, 128; 8/1, 61-62.

Sûr’a üfürüldüğü gün olacak olaylar: 6/73; 18/99; 20/102; 23/101; 27/87; 36/51; 39/68; 50/20; 69/13-16; 78/18-20.

Sûr’a üfürülmesi: 20/102; 36/51, 53; 37/19; 39/68; 50/41-42.

Susmak (ayak takımına karşı) : 19/26.

Susma orucu: 3/41; 19/10, 26.

Süleyman (as): 2/102; 4/163; 6/84; 21/81; 27/15-44; 34/12-14; 38/30-40.

Süleyman (as) ne güzel kuldu: 38/30.

Süleyman (as) ve Sebe melîkesi: 27/15-44.

Süleyman’ın (as) duâsı: 27/19.

Süleyman’ın (as) hükümdarlığı: 34/12-13.

Sündüs: 18/31; 44/53, 76/21.

Sünnet: 16/44.

Sünnete uymak Allâh’ın emridir: 2/151; 3/31, 164; 4/14, 65, 80, 115, 136; 7/157-158; 9/128-129; 18/110; 21/107; 24/51-52, 63; 33/21, 45-46; 34/28.

Sünnetullah: 33/62; 35/43; 38/12; 39/63; 48/23.

Sürgün cezâsı: 5/33, 34; 20/97.

Sürgün etmemek: 2/84-85; 60/8.

Süslenmek: 24/60.

Süs ve ziynet: 7/32; 16/14; 43/18.

Süslü gösterilenler: 3/14.

Süt anne ve süt kardeş ile evlenmek haramdır: 4/23.

Süt anneler: 2/233; 4/23.

Süt kardeşliği: 4/23.

Sütten kesme müddeti: 2/233; 31/14; 46/15.

Sütün meydana gelmesi: 16/66; 23/21.

 

Şâhitlik: 2/289; 4/41, 135; 5/106; 24/5; 25/72; 43/86; 70/33.

Şahitliği gizlemek: 2/283.

Şâhitlikte dürüstlük ve adâlet: 2/142, 146, 282-283; 4/135; 5/8, 106, 108; 9/17;  12/81; 25/72; 57/19; 65/2; 70/33.

Şahitli namaz: 17/78.

Şahsî mes’ûliyet: 5/105; 6/31, 104, 164; 10/108; 16/25; 17/15; 27/74; 34/25, 50; 35/18; 39/7; 53/38; 74/38; 81/14.

Şâirler ve şiir: 26/221-227; 36/69.

Şakî: 87/11-13; 92/15-16

Şarap: 2/219; 5/90-91; 12/41; 47/15.

Şarkı – Türkü:  Bk. Lâf Eğlencesi.

Şefaat Allâh’ındır: 39/44.

Şefaat etmek: 2/48, 123, 254, 255; 6/51, 94; 7/53; 10/3, 18; 19/87; 20/74, 109; 21/28; 34/23; 40/18; 43/86; 74/48; 78/38; 93/5.

Şehidler diridir: 2/154; 3/143, 169, 170; 4/69; 22/58; 47/4.

Şehir hayâtı: 12/109.

Şehirlerin anası: 6/92.

Şehvet duygusunun süslenmesi: 3/14.

Şehvetlerine uyanların sonu: 3/14; 4/27; 19/59.

Şer istemek ve şerre duâ: 10/11; 17/11.

Şer, kulun hak etmesiyle gelir: 4/79.

Şerefli kimdir: 49/13.

Şeriat: 5/48; 22/67; 42/13; 45/18.

Şeriat, tarîkat, hakîkat: 18/82.

Şeytan: 3/175; 38/41; 43/36, 38.

Şeytan aldatıcıdır: 35/5.

Şeytan apaçık düşmandır: 7/27; 17/53; 35/5-6; 36/59-62; 47/25.

Şeytan cin(ler)dendir: 7/10; 18/50.

Şeytan kötülüğü ve çirkin şeyleri emreder: 2/168-169, 268; 24/21.

Şeytana imtihan için fırsat verildi: 34/21.

Şeytana tapanlar ve sonucu: 4/117; 14/22; 19/44.

Şeytana tapmayın: 36/60.

Şeytandan Allâh’a sığınmak: 7/200; 16/98; 23/ 97-98.

Şeytân-ı insi, şeytân-ı cinni: 114/1-6.

Şeytanı dost edinenler: 16/100; 22/4.

Şeytanın Âdem’i (as) aldatması: 7/18-25.

Şeytanın Âdem’e (as) secde etmeyişi: 2/34; 7/11-13; 15/31-35; 17/61-63; 18/50; 20/116; 38/71-78.

Şeytanın adımları: 2/169; 24/21.

Şeytanın aklını ilâhlaştırması: 2/34; 7/12-13.

Şeytanın aldatması: 7/27.

Şeytanın Allâh’ın huzûrundan kovuluşu: 2/34; 7/11-18; 15/34; 17/63.

Şeytanın dâvetine uymamak: 6/71.

Şeytanın dostları: 2/257; 4/76, 119-120; 6/121; 7/27, 202; 16/100; 17/27; 19/68; 25/29; 43/36-38; 58/10, 19.

Şeytanın dostlarına itaat şirktir: 6/121.

Şeytanın gayb haberlerini çalmaya çalışması: 15/17; 37/7, 11; 67/5; 72/8-10.

Şeytanın gizli kışkırtmaları: 23/97.

Şeytanın hîle ve düşmanlıkları: 5/90-91

Şeytanın kovulması: 2/34; 4/117-119; 7/11, 12, 18; 15/28-36; 38/71-85.

Şeytanın insanı saptırarak intikam almak istemesi ve sonucu: 4/117-121; 7/22.

Şeytanın mele-i âlâ’da hırsızlaması: 37/8-10.

Şeytanın musallat olması: 43/36, 62.

Şeytanın saptıramadığı kimseler: 7/201; 15/39-40; 16/99; 17/65; 34/20.

Şeytanın saptırması: 36/62-64.

Şeytanın yolundan gitmeyiniz: 2/168, 208; 6/142; 24/21.

Şeytanın, günahları süslü göstermesi: 6/43; 8/48; 15/39-43; 27/24; 29/38; 59/16-17.

Şeytanın hâkimiyeti: 15/42.

Şeytanın zararlarında dört safha / aşama: 17/62.

Şeytanın zorlayıcı gücü yok: 34/21.

Şeytanlar: 19/83.

Şeytanlara gökten şihâb (yıldız) atılması: 15/16-18; 37/5-9; 67/5.

Şeytanların inmesi: 26/221.

Şeytanların gizli kışkırtmaları: 23/97.

Şeytanlarla haşrolmak: 19/68.

Şifâ âyetleri: 9/14; 10/57; 16/69; 17/82; 26/80; 41/44.

Şihablar / Akan Yıldızlar: 15/17, 18; 37/10; 67/5; 72/8, 9;

Şiir: 26/224; 36/69.

Şiir: Bk. Şâirler

Şimşek: 30/24.

Şîrâ yıldızı: 53/49.

Şirk: 4/36, 48, 116; 6/22; 12/106; 14/36, 52; 18/26, 110; 23/84, 92; 25/68; 31/13: 42/6.

Şirk, amelleri bâtıl yapar: 39/65.

Şirk, Allâh’ın ahkâmına karşı ahkâm koymaktır: 30/42.

Şirk dışı bütün günahlar af kapsamında: 39/53.

Şirk en büyük zulümdür: 6/82; 12/106; 31/12-13.

Şirkin günah derecesi ve tarifi: 4/48-51.

Şirkin türleri: 30/32.

Şirkte ana-babaya itaat yoktur: 29/8.

Şuayb (as) ve Medyen halkı: 7/85-93; 11/84-95; 26/176-191; 29/36, 37.

Şuayb’ın (as) namazı: 11/87.

Şûrâ: 3/158, 159; 42/38.

Şuursuz taklit: 2/170-171.

Şükür: 34/13; 45/12.

Şükür secdesi: 12/100.

Şükür ve nankörlük: 14/7, 34-34; 22/11-13.

Şükür, önemi ve şükretmeyenler: 1/ 2; 2/52, 56, 152, 172, 185, 243; 3/123, 144-145, 190; 4/147; 5/6, 89; 6/53; 7/10, 58, 144, 189; 8/26; 10/22, 60; 12/38; 14/5, 7, 37; 16/14, 78, 114, 121; 17/3; 21/80; 22/36; 23/78; 25/62; 27/19, 40, 73; 29/17; 31/12, 14, 31; 32/9; 34/13, 15, 19; 35/12; 36/35, 73; 39/7, 66; 40/61; 46/15; 54/35; 56/70; 67/23.

Şüphe etmemek: 10/94.

 

-T

Taaddüd-i zevcat: 4/2, 3, 129; 33/50.

Taahhüt: 5/1; 6/152.

Tabii âfetler: 6/65.

Tabii görünen özelliklerini değiştirenler: 4/118-121.

Tâbût: 2/246; 20/39.

Tâğût: 2/256-257; 4/51, 60, 76; 5/60; 16/36; 39/17.

Tâğût, kâfirlerin dostudur: 2/257.

Tâğût uğrunda savaşanlar: 4/76.

Tâğûta kulluktan kaçınanlara müjde: 39/17.

Tâğûta tapan/kulluk edenler: 5/60; 39/17-19.

Tâğûtlaşan insan: 96/6.

Tâğûtta mahkeme olmak: 4/59-65.

Tâğûtu reddetmek îmandandır: 2/256; 16/36.

Tahrif: 2/75; 3/70, 71, 78; 4/44, 46.

Tahyir âyeti: 33/28.

Takıyye: 3/28; 6/68; 29/56.

Taklit: 2/170. 37/69-71.

Taklitçilik (dînî inançlarda): 2/170; 5/104; 7/28, 38; 9/30-31; 10/36, 78; 21/53; 31/21; 43/22, 23.

Takvâ: 2/189, 237; 3/133; 4/1; 5/2, 8, 44; 7/26; 12/57; 25/72-76; 28/55; 33/35; 47/17; 49/3, 13; 96/12.

Takvâ elbisesi: 7/26.

Takvâ kelimesi: 48/26.

Takvâ sâhipleri: 2/2-5, 177; 3/133-136; 44/51; 49/13; 51/15-19.

Takvânın değeri: 49/13.

Takvim (ay, yıl, mevsim): 2/189, 194, 217; 5/2, 97; 6/96; 9/5, 36; 10/5; 16/12; 17/12; 32/5; 70/4.

Talâk: bk. Boşama.

Tâlût: 2/247, 249.

Tarîkat ve Şerîat: 18/82.

Târizli söz: 2/223; 21/63.

Târizli uyarı: 12/70.

Tartışmak: 3/65.

Tartışmada metod / edep: 34/24.

Tartışmada inatlaşanlar: 22/68.

Taş devri: 7/74; 15/82; 26/149.

Taş yağmuru: 7/83; 8/32; 26/171.

Tatlı dil: 17/28.

Tatlı su / Acı su: 25/53; 27/61.

Tavaf: 2/158; 22/29.

Tazmînat: 5/45.

Takiye: 62/2.

Teberrüc (açılıp saçılma): 33/33.

Tebliğ etmek: 10/41; 11/12, 28; 33/39; 36/17.

Tebliğ metodu: bk. İrşad metodu.

Tebliğ metodu: 42/48; 43/89.

Tebliğde eşit davranmak: 21/109.

Tebliğde yöntem: 12/37.

Tebliğde yumuşak davranmak: 3/159; 16/125; 20/44.

Tebük seferi: 9/38-129.

Tecessüs: 49/12.

Tecvid ilmi: 73/1-4.

Tedbir almak: 12/67.

Tedebbür: 38/28.

Tedric: 2/183, 219.

Tefe’ül: 7/131.

Tefekkür: 2/219, 266; 3/191; 6/50; 7/176, 184; 10/24; 13/3; 16/11, 44, 69; 30/8, 21; 34/46; 39/42; 45/13; 59/21.

Tefrika: 3/104-106; 42/36.

Teftiş: bk. Denetim

Tegâbün günü: 64/10.

Teheccüd namazı: 3/200; 17/79; 32/16; 73/1-4, 6, 20.

Tehlikeye atılmamak: 2/195.

Tehlîl-Tevhid âyetleri: 2/163, 255; 3/1-6, 18, 62; 4/87; 5/73; 6/102, 106; 7/158; 9/31, 129; 11/14; 13/30; 16/2; 20/7-8, 13-14; 28/88; 35/3; 37/35; 38/65; 39/6; 40/1-3, 62, 65; 44/7-8; 47/19; 59/22-24; 64/13; 73/9.

Tekbir: 2/185.

Tek bir ümmet: 23/52; 26/176; 42/8.

Teklifte genişlik (vüs’at) ve kolaylık: 2/286; 7/42; 23/62; 65/7.

Teknik-teknoloji (geçmiş ümmetlerde): 7/74; 11/37-40; 15/82; 18/93-98; 23/27-28; 26/149; 27/16-17, 26-27, 39-44; 34/10-13; 54/13-15.

Tekrar diriliş: 43/11.

Temel haklar: bk. Beş temel hak.

Temenni ve ümniye: 22/52.

Temiz kalp (kalbi selîm): 26/89; 37/84.

Temiz rızık: 20/81.

Temizi pisle değişmemek: 4/2.

Temizlik (MaddîMânevî): 5/6, 100; 8/11, 37; 9/108; 48/27; 56/79; 74/4.

Tenâsuh: bk. Reenkarnasyon

Tepki görmeyen fenâlık: 7/164.

Terâzi: bk. Ölçü, tartı.

Terör: bk. Fesat.

Terör ve isyan çıkaranların cezâsı: 5/33.

Tertîl üzere okumak: 25/32; 73/4.

Tesbih âyetleri: 2/30, 32, 116; 3/41, 191; 4/117; 5/116; 6/100; 7/143; 9/31; 10/10, 18, 68; 16/1, 57; 17/1, 43-44, 93, 108; 19/35; 20/130; 21/20, 22, 26, 33, 87; 23/91; 24/16, 36, 41; 25/18, 58; 27/8; 28/68; 30/17, 40; 32/15; 33/41; 34/41; 36/36, 83; 37/159, 166, 180-182; 39/4, 67, 75; 40/7, 55; 41/38; 42/5; 43/13-14, 82; 48/9; 50/39-40; 52/43, 48-49; 56/74; 57/1; 59/1, 20-24; 61/1; 62/1; 64/1; 68/28-29; 69/51-52; 76/26; 87/1-2; 110/1-3.

Tesettür (giyinme): 7/26, 31-32; 16/5, 81.

Tesettür (örtünme): 20/121; 24/31, 60; 33/53, 59.

Teslîmiyet: 2/131; 4/65; 27/44; 28/53; 33/35.

Teslis: 5/17, 73.

Teşrik günleri: 2/203.

Tevâzu: 25/63; 31/18.

Tevbe: 25/70; 30/57; 47/34; 66/8.

Tevbe edip nefislerini düzeltenler: 2/160, 3/89; 4/16-17, 146; 5/39; 6/48, 54; 16/119; 19/60; 20/82; 24/5, 31; 25/70-71; 28/67; 66/8.

Tevbede üç şart: 42/25.

Tevbenin kabul edilmemesi: 40/85.

Tevekkül âyetleri: 3/122, 159-160; 4/81; 5/11, 23; 7/89; 8/2, 49, 61; 9/51, 129; 10/71, 84-85; 11/56, 88, 123; 12/67; 13/30; 14/11-12; 16/9, 42; 25/58; 26/217; 27/79; 29/ 59, 61, 62; 33/3, 48; 39/36, 38; 40/44; 42/36; 58/10; 60/4; 64/13; 65/2-3; 73/9.

Tevessül: 5/35.

Tevhid ve tevhid inancı: 1/ 5; 2/163, 255; 3/2, 6, 18, 62, 64, 67; 4/78, 171; 5/73; 6/19, 46, 102, 106; 7/59, 65, 73, 85, 158; 9/31, 129; 11/14, 50, 61, 84; 13/30; 14/52; 16/2, 22, 51; 18/110; 20/8, 14, 98; 21/22, 25, 108; 22/34; 23/32, 91, 116; 27/26, 60-64; 28/70-72, 88; 35/3; 38/65; 39/6; 40/62, 65; 41/6; 43/26, 84; 44/8; 47/19; 51/51; 52/43; 59/22, 23; 64/13; 73/9.

Tevhid için önce putları yıkmak: 16/36.

Tevhid inancı: 38/7.

Tevhîde sarılmak: 39/29.

Tevrat: 3/3, 48, 50, 65, 93; 5/43-46, 66, 68, 110; 7/157; 9/111; 48/29; 61/6; 62/5.

Tevriye: 12/78.

Teyemmüm: 4/43; 5/6.

Tezekkür: 7/179.

Tezkiye: 2/129; 3/77; 4/49; 9/103.

Ticâret / alış-veriş: 2/198, 275, 282; 4/29-31; 5/1; 24/37; 62/9-10; 83/1-3.

Ticâret ahlâkında bozukluk: 7/85; 11/84-86; 83/1-3.

Ticâret Allâh’ı zikirden alıkoymamalı: 24/37.

Tilâvet secdesi: 32/15.

Toplantı âdâbı: 24/62.

Toplantılarda oturma âdâbı: 58/11-12.

Toplulukların ömrü vardır: 15/4.

Toplum: Bk. Ümmet.

Toplumsal yaşayışın değişmesi: 8/53; 13/11.

Tûbâ: 13/29.

Tubba’ kavmi: 44/37; 50/14.

Tûfan: 7/64, 133; 11/37; 23/26, 27; 29/14; 37/75-82; 54/9-16; 69/11, 12.

Tûr dağı: 2/63; 4/154; 19/52; 28/29, 44, 46; 52/1; 95/2.

Tuvâ vâdisi: 20/12; 28/30; 79/16.

 

-U

Uğur-uğursuzluk: 7/131; 27/47; 36/18, 19; 41/16; 54/19.

Uhdûd’un adamları: 85/4, 8.

Uhrevî adâlet: 3/25; 4/109, 113-114; 10/54; 16/111; 21/47.

Uhrevî cezâ ve azap: 5/36-37; 18/29; 32/20; 37/62-73; 38/55-64; 44/43-49; 70/11-18.

Uhrevî mes’ûliyet: 2/284; 29/4, 13; 33/8; 102/8.

Uhrevî muhâsebe: 3/30; 14/51; 17/13-14, 71-72; 18/47-49.

Uhrevî mükâfat: 18/30-31, 107-108; 19/60-63; 20/75-76; 22/23; 25/75-76; 37/41-49; 38/49-54; 43/68-73; 44/51-57; 52/17-28; 55/46-78; 76/11-22.

Uhrevî mükâfatlar her türlü takdîrin üstündedir: 32/17.

Uhud gazvesi: 3/121-122, 140-144, 155, 159, 165, 166, 168, 172.

Uhud şehitleri: 3/169.

Uluslararası ilişkiler / ilkeler: 5/51; 60/7, 10.

Ulü’l Azm peygamberler: 33/7; 46/35.

Ulü’l elbâb’ın özellikleri: 13/19.

Ulü’l-emre itaat: 4/59, 83.

Umre: 2/158, 196.

Umretü’l kazâ: 2/196.

Urvetü’l vüskâ:  31/22.

Uyarıcı gelmeden helâk gerçekleşmez: 26/208.

Uyku; 2/255; 51/17.

Uyku ve ölüm benzerliği: 6/60; 25/47; 39/42.

Uyumak: 30/23.

Uzay: 2/29; 23/18; 35/41; 55/17; 65/12.

Uzun emel/ler: 15/3.

Uzun ömür: 29/14.

Uzuvlar: bk. Âzâların şehâdeti.

Uzzâ putu: 4/117; 39/3; 53/19-20.

 

Ücretle işçi kirâlama: 28/25-27.

Üç avret vakti: 24/58.

Üç sınıf insan: bk. Sağın/solun adamları, hayırda önde gidenler.

Üç talâkla boşanan kadın / nafaka ve süknâ hakkı: 65/1.

Üç tip insan: 29/39.

Üfürükçülük: 113/4.

Ülkelerin helâk olma sebepleri: 17/16.

Ülker yıldızı: 53/1.

Ümit ve korku: bk. Havf ve Recâ.

Ümit ve korku: 14/6.

Ümit ve ümitsizlik: 12/87; 15/55, 56; 30/36; 39/53.

Ümit veren âyet/ler: 39/53; 93/5.

Ümitsizlik: 60/13.

Ümitsizlik zamanındaki îman: 6/158; 32/11-12; 40/84-85.

Ümmetler: 2/213; 7/34; 10/19, 47, 49.

Ümmetleri Allâh’ın değiştirmesi: 5/54; 6/133; 7/129; 8/53; 9/38-39; 11/57; 13/11; 24/55; 47/38; 56/61; 70/40-41; 76/28.

Ümmetlerin helâki: bk. Ecel.

Ümmetlerin süresi: 23/43.

Ümmetlerin süresi: Bk. Toplulukların ömrü

Ümmetlerin takdir edilmiş ömürleri ve ecelleri vardır: 7/34; 10/49; 11/94-95; 15/4-5; 18/58-59.

Ümmî: 3/75; 7/157; 62/2.

Ümmü veled: 4/3.

Üstün iyilik (birr): 2/44, 177, 189; 3/92; 5/2; 58/9.

Üstünlük ve itibar: bk. İzzet

Üstünlük (maddî derece bakımından): 4/95, 96; 6/123, 165; 16/75, 76; 17/21; 33/67, 68; 34/31-33.

Üşenerek namaz kılmak: 4/142; 9/54.

Üvey anne ile evlenilemeyeceği: 4/22.

Üzeyr: 2/259; 9/30.

Üzüm: 2/266; 13/4; 16/11, 67; 17/91; 18/32; 36/34; 80/28.

Üzüntüden ağlamak: 12/84.

 

-V

Va’dvaîd: 22/47.

Vadi’n-Nahle: 46/29

Vahdâniyet (Allâh’ın her hususta bir oluşu): 2/163, 255; 3/2, 6, 18; 4/87, 171; 6/102; 9/31.

Vahiy: 2/4; 4/113, 163; 6/7, 91, 93; 12/109; 13/38; 17/2; 31/27; 40/15, 70; 42/3, 51.

Vahyin ilk gelişi ve bir ara kesilmesi: 19/64; 73/1; 74/1; 93/3; 96/1-5.

Vahyin kesilmesi: 93/1-3.

Vahyin korunması: 37/7; 87/6.

Vakıf: 3/72-74, 92.

Varlıkların çift yaratılması: 78/8-11.

Varoluş gâyemiz: 51/56.

Vâsıtaya binme duâsı: 43/13-14.

Vasîlik: 4/6.

Vasiyet: 2/180-182, 240; 4/9, 11, 12; 5/106-108.

Vasiyet hazırlanırken iki kişinin şâhit olması: 5/106.

Vasiyette arabulma: 2/182.

Vatanseverlik (âhiret yurdu için): 38/46.

Vazife talep etmenin cevâzı: 12/55.

Vebâl: 2/181, 233; 4/2, 24; 5/95; 64/5; 65/9.

Velâyet (arkadaşlık/dostluk): 5/51; 8/72; 18/44.

Velâyet (velilik makamı): 10/62.

Veli: bk. Dost

Veli: 7/196.

Veli / edinmek: 42/6, 9, 44, 46.

Vergiler: 8/41; 9/29; 58/13.

Verilen söz sorumluluğu gerektirir: 17/34; 33/15.

Verilen sözü hatırlatma: 2/93; 5/7.

Vesîle: 5/35.

Vesvese: 114/1-6.

Vesvese kaynağı şeytandır: 114/1-6.

Vicdan hürriyeti: 2/256; 9/6; 50/45; 109/6.

Vücut âzâlarının kıyâmette şâhitlik edeceği: 24/24; 36/65; 41/20-22.

Vücut organları sorumludur: 17/36; 36/65.

 

-Y

Yağma: 3/153.

Yağmur: 15/22; 16/10; 25/50; 27/58, 60, 63; 30/24, 48, 49; 42/28; 43/11.

Yağmur duâsı: 2/60;

Yağmur indirilmesi: 31/34.

Yağmurdan önce esen ve bulutları toplayan rüzgârlar: 7/57; 25/48; 27/63.

Yağmurla Allah ölü toprağa can verir: 16/65; 30/50, 35/9; 41/39; 43/11; 45/5; 50/11; 80/25-32.

Yahûdi: Bk. İsrâiloğulları.

Yahûdi efsâneleri: 38/25.

Yahûdi hahamlarının kendi yazdıklarını ‘Allah katındandır’ diyerek bedel karşılığında satmaları: 2/79.

Yahûdi ve hıristiyanları dost tutmamak: 5/51.

Yahûdi ve Hıristiyan senden memnun olmaz: 2/120.

Yahûdiler bozguncudur: 5/64.

Yahûdiler lânetlenmişlerdir: 5/64, 78.

Yahûdiler: 2/62, 111, 113, 120, 135, 140; 3/67; 4/46, 160; 5/18, 41, 44, 51, 64, 69, 82; 9/30; 16/118; 22/17. Ayrıca bk. İsrâiloğulları.

Yahûdilere helâl ve haram olan yiyecekler: 3/93; 4/160; 6/146; 16/118.

Yahûdilere kıyâmete kadar azap: 7/167.

Yahûdiliğe dâvet edenler: 2/135.

Yahûdi ve Hıristiyanları dost edinmek: 5/51.

Yahyâ (as): 3/39; 6/85; 19/7, 12-15; 21/90.

Yahyâ’nın (as) ana-babasına davranışı: 19/14.

Yakın azap: 32/21.

Yakın gök: 37/6.

Yakîn: 15/99; 102/5-7.

Yakînde üç mertebe: 56/95.

Yaklaşılması yasaklanan şeyler: 2/35, 187, 222; 4/43; 6/151, 152; 9/28; 17/32, 34.

Yâkub (as): 2/132-133, 136, 140; 3/84, 93; 4/163; 6/84; 11/71; 12/38; 19/6, 49, 58; 29/27; 38/45.

Yâkub’un (as) sabrı: 12/18, 84, 86-87.

Yâkuboğulları: 19/6.

Yalan: 9/77; 58/14

Yalan söylemek: 2/10; 3/61; 21/63; 22/30; 24/8; 33/70; 61/2, 3.

Yalancı şâhitlik: 2/283; 4/135; 25/72.

Yalan şâhitlik etmezler: 25/72.

Yalan uydurmak: 61/7.

Yalanlayanlara itaat etme: 68/8.

Yalnız Allâh’a secde edin: 41/37.

Yalnız dünyâ hayâtı haktır diyenler: 6/29; 10/7; 23/37; 44/35-36; 45/24-25.

Yalnızlığa terk etmek: 9/106.

Yalvarmak: 6/63, 64; 7/55, 205, 206; 11/23; 21/89, 90; 22/34, 35, 54; 23/1, 2; 31/18, 19.

Yanlış gelenek ve âdetler: 33/37.

Yanlışlıkla adam öldürmenin cezâsı: 4/92.

Yapılan antlaşmayı bozmak: 2/100.

Yapmadığını söylemek: 2/44; 61/2-3.

Yapmayacağı şeyi söylemek: 61/2.

Yaratma: 2/30, 117; 36; 6/1, 101; 7/11; 10/3; 23/14, 17; 29/19; 31/25; 36/81; 51/47.

Yaratanların en güzeli: 37/125.

Yaratılış: 19/67.

Yaratılış aşamaları: 22/5.

Yaratılışın gâyesi: 51/56.

Yardıma mânî olanlar: 107/1-7.

Yardımlaşma: 2/177, 245,  268;  5/2; 8/74; 9/71; 107/7.

Yardımlaşma: Bk. İnfak

Yasak Ağaç: 2/37; 20/115.

Yasak meyve: 7/20.

Yatsı namazı: 11/114; 17/78; 24/58; 76/25.

Yazıcı melekler: Bk. Kirâmen kâtibin melekleri.

Yazmaya ve okumaya Allâh’ın adı ile başlamak: 27/30; 96/1.

Ye’cûc Me’cûc: 18/94, 99;  21/96.

Yed-i Beyzâ: 7/108; 17/101

Yedi kat gök (semâ): 2/29; 17/1; 20/4; 41/12; 67/3; 71/15; 78/12, 13.

Yedi yol: 23/17.

Yemeği yaslanarak yemek: 12/31.

Yemin: 2/224, 225; 5/89, 106; 16/92, 94; 66/2; 68/10.

Yemin etmek: 66/1.

Yemin kefâreti: 5/89; 24/22; 66/2.

Yemini bozmak: 16/91-92.

Yeminler iyiliğe mânî ise hükmü: 2/225-226.

Yeniden diriltme: 36/53, 79, 81; 37/16, 17.

Yeniden dirilmeyi ummamak: 25/40.

Yenilmesi yasak olan/ hayvan/ lar: 5/3; 6/145.

Yerdeki hayvanların en kötüsü: 8/22.

Yerdeki kıtalar: 13/4.

Yerin yuvarlak olması: 79/30.

Yer ve gök: 50/6; 51/47, 48.

Yeryüzü: 21/44.

Yeryüzünde gezip dolaşmak: 40/21.

Yeryüzünde gezip dolaşmak: bk. Seyahat.

Yeryüzünün elips şeklinde oluşu ve dönmesi: 37/5; 55/17; 79/30; 91/6.

Yeryüzünün yaratılışı: 7/54; 10/3; 11/7; 13/3; 15/19, 85; 16/3; 21/30; 25/59; 32/4; 41/9-12; 50/38; 57/4; 64/3; 78/6-8.

Yeryüzünün yaşamaya elverişli olması: 43/10.

Yerle göğün yaratılışı: 41/9-12.

Yerin orduları: 48/4, 7.

Yesrib: bk. Medîne.

Yetim hakkı ve yetime yardım: 2/83, 177, 215, 220; 4/2, 3, 6, 8-10, 36, 127; 17/34; 18/82; 59/7; 89/17-18; 90/14-16; 93/9; 107/2.

Yetim kadınlarla evlenme: 4/127.

Yıldırım: 13/13; 30/23;

Yıldızlara yemin edilmesi: 81/15-18.

Yıldızların kıyâmet koparken döküleceği: 77/8; 81/1-2; 82/1-2.

Yıldızların uzayda dönerek yüzmesi: 36/38-40.

Yıldızların yaratıcısı: 6/97; 7/54; 16/12; 22/18; 37/6; 56/75.

Yiyecekler: 3/93; 5/3; 6/119.

Yok olma: bk. Helâk olma.

Yoksula iyi davranmak: 2/83, 177.

Yoksulluktan dolayı çocukları öldürmek: 6/151; 17/31.

Yoksulu doyurmak: 2/184, 215; 4/8, 36; 5/89, 95; 9/60; 17/26; 24/22; 30/38; 51/19; 58/4; 76/8-10;

Yoksulu doyurmamak: 68/24; 69/34; 74/43-45; 89/18; 107/3.

Yolcu/lar: 2/16, 177, 184, 215, 283; 4/36, 43; 5/6, 96;  8/41; 9/60; 10/22; 17/26; 30/38; 59/7.

Yolcu namazı: 4/101.

Yol kesme: 5/33.

Yönetici/ler: 2/204-206; 4/34.

Yönetici seçmek: 17/16.

Yöneticiler: bk. İdareciler.

Yöneticilerin nitelikleri: 2/246-248

Yöneticilik (İslâmi olmayan düzende): 12/76.

Yönetim ilkeleri: 27/20, 21, 22, 27, 28, 31, 32, 42.

Yumuşak söz: 20/44; 49/2.

Yunus (as): 4/163; 6/86; 10/98; 21/87-88; 37/139-148; 68/48-50.

Yunus (as) ve kabak ağacı: 37/146.

Yunus’un (as) balık karnında duâsı: 21/87; 37/143.

Yunus’un (as) toplumunu terk etmesi: 37/139-141.

Yurt savunması: 2/246; 38/46.

Yûsuf (as): 6/84; 12/3-104; 40/34.

Yûsuf (as), babası ve kardeşleri: 5/48; 12/ 4-18, 58-101.

Yûsuf’un (as) iffeti: 12/23-29, 32-34, 51.

Yûsuf’un kokusu: 12/94.

Yûsuf’un (as) rüyâ tâbiri: 12/36-37, 41, 43-49.

Yûsuf’un (as) âilesinin Mısır’a gelmesi: 12/99-100.

Yûsuf’un (as) zinâya karşı korunması: 12/24.

Yüce gökler: 20/3.

Yükümlülük: 2/228; 6/115; 7/52, 179; 22/78; 39/41.

 

-Z

Zafer: 2/89, 137; 3/154; 4/141; 5/23; 8/19, 43; 30/60; 33/26; 37/171-173; 48/3, 24; 58/21; 110/1-3.

Zafer Allâh’ın yardım ettiği kimselerindir: 3/160; 5/56; 9/14-15; 30/2-5.

Zafer Allâh’dandır: 3/125-126, 165.

Zafer İslâm’ındır: 21/44; 24/55; 48/28.

Zafer mü’minlerindir: 3/123, 139, 147-148; 13/41; 21/105; 24/55; 30/60; 48/20-24; 63/8.

Zâhirbâtın: 18/80.

Zâhir ilmi: 18/61.

Zâhir ilmi – Bâtın ilmi: 18/61.

Zakkum ağacı: 17/60; 37/62-67;38/58; 44/43-46; 56/52-56.

Zâlim / zâlimler: 5/44; 24/50.

Zâlime yardımcı olmak: 28/17.

Zâlim ve müşrik yöneticilerin âkıbeti: 7/90-92; 8/54; 10/90-91; 28/76, 78, 81; 89/6-12; 105/1-5.

Zâlim imâmete ehil değil: 2/124.

Zâlimlere Allâh’ın mühleti: 14/42; 16/61.

Zâlimlere mes’ûliyetten kurtulmak için öğüt verilir: 7/164, 165.

Zâlimlere meyletmenin cezâsı: 2/165-167; 4/97; 11/113; 14/21-22; 34/31-33.

Zâlimlere şefaatçi yoktur: 40/18.

Zâlime zâlimin musallat edilişi: 6/129.

Zâlimlerin başları eğik olması: 42/45.

Zâlimlerin helâki ve zulmün iki çeşidi: 6/45-47; 18/59.

Zâlimlerin toplanması, cehennem yoluna götürülmesi: 37/22, 23.

Zamanı boşa harcamamak: 94/4-8.

Zan: 6/116; 10/36; 41/23; 49/12; 53/28.

Zandan kaçınınız: 17/36.

Zarar ve ziyandan kurtulmanın şartları: 103/1-3.

Zarûret: 6/145; 16/106.

Zarûret -ruhsat ve azîmet: 2/172; 5/3; 6/119; 16/115.

Zebânîler: 44/47; 66/6-7; 74/31; 96/18.

Zebûr: 4/163; 17/55; 21/105.

Zekât: 2/43, 110, 177, 277; 4/77, 162; 5/55; 7/156; 9/5, 11, 71; 19/31, 55; 21/73; 23/4; 24/37, 56; 27/3; 30/39; 31/4; 33/33; 41/7; 58/13; 73/20; 98/5.

Zekât ve sadaka verin: 2/267, 273; 9/60; 23/4; 57/18; 63/10; 64/16; 70/24-25.

Zekât veren Allâh’ın rahmetine kavuşur: 7/156; 30/39.

Zekât verilecek kimseler: 9/60.

Zekât vermeyenler: 41/7; 107/7.

Zekât, fakirlerin hakkıdır: 51/19; 70/24-25.

Zekât vermeyenlerin cezâsı: 4/77; 9/5, 11; 67; 41/7.

Zekâtı malın iyisinden vermek: 2/267.

Zekâtın verileceği yerler: 9/60.

Zekât-sadaka verin, namaz kılın: bk. Namaz kılın, zekâtsadaka verin.

Zekeriyyâ (as): 3/37-41; 6/85; 19/1-11; 21/89-90.

Zelle: 47/19.

Zelzele: 6/65; 17/68; 67/16; 99/1-2

Zencefil: 76/17.

Zenginlerin malında yoksulların hakkı vardır: 51/19; 70/24-25.

Zenginliği ile şımaran adam: 18/32-44; 28/76-82.

Zenginlik üstünlük sebebi olamaz: 28/78-82; 80/1-10.

Zenginlik ve rahmet Allâh’ın elindedir: 3/73.

Zeyd ve Zeyneb (r.anhâ) hakkındaki âyet: 33/37, 40.

Zeytin ve yağı: 23/20.  

Zıhar ve kefâreti: 33/4; 58/2-4.

Zıhar ve tebenni: 33/4.

Zırh: 21/80; 34/10, 11

Zikir: 2/152; 3/190-191; 8/44 (savaşta). ; 13/28; 20/124; 21/10, 50; 22/135; 24/37; 25/29; 33/35, 41; 62/9, 10.

Zikir âdâbı: 7/205.

Zikir ehli: 21/7.

Zikir halkaları: 8/49.

Zikir ve mükâfâtı: 3/190-195; 7/205; 13/28; 22/35; 33/21, 35, 41-44; 39/23; 62/10.

Zikir ve tesbih: 33/41-42.

Zikir yapmayanın cezâsı: 43/36-37; 72/17.

Zikrin gizli olması: 7/205.

Zimmet sözleşmesi: 16/91.

Zimmi: 5/42; 9/29; 48/16.

Zinâ: 3/23; 24/2; 25/68.

Zinâ iftirâsı ve cezâsı: 24/4-6, 9, 23-26.

Zinâ isnâdı: 24/4, 23.

Zinâdan korunmak: 6/151; 17/32; 24/30-31; 25/68; 60/12.

Zinânın ispâtı: 4/15-16; 24/2-9.

Zinâ yapanların cezâsı: 24/2-9.

Zinâya zorlamak: 24/33.

Ziraat: 2/267; 6/95, 99, 141; 7/58; 12/47, 49, 63, 65; 13/4; 16/11; 18/32; 26/148; 32/27; 56/63-65.

Ziyâfet: 2/177; 9/60;15/51;  33/53.

Ziynetlerini açığa çıkarmak: 24/31.

Zorda kalanlara zarûret hâlinde haram yeme izni: 2/173; 5/3; 6/119, 145; 16/115.

Zorda kalınca dindar olmak: 10/22; 29/65; 31/32; 40/65-66.

Zulüm: 6/46; 10/17; 11/113; 16/60; 22/10; 25/19; 29/68; 40/31; 41/46; 42/40; 43/65.

Zulüm üç türlüdür: 35/32.

Zulme baş (boyun) eğmemek: 26/227; 42/39-41.

Zulme uğrayana yardım: 42/39.

Zulmedenler ve yandaşlarının sonları: 22/48, 53; 37/22-23.

Zulmedenlerin devrilmesi: 26/227.

Zulmet-nur: bk. NurZulmet.

Zulmün şirk olduğu: 6/81-82; 12/106; 31/13.

Zulüm ve zalimler: 2/51, 124,150, 258; 4/168-169; 5/45; 6/21, 129, 135; 7/44; 9/109; 11/18, 100-102; 12/23; 31/13.

Zünnûn: 21/87-88.

Zühd: 2/207; 22/34; 61/10-13.

Zülkarneyn: 18/83-101.

Zülkarneyn Seddi: 18/98.

Zülkifl (as): 21/85; 38/48.