6- En’am

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 165 âyettir. En’âm, kurbanlık hayvan cinsleridir.Araplar’ın bu hayvanlara karşı yanlış inanç ve gelenekleri 136,138,139 ve 142. âyetlerde kınanmış ve sûreye En’âm (hayvanlar) adı verilmiştir. İbn Abbas’a (ra.) göre sûrenin 91, 93, 151, ve 153. âyetleri Medine döneminde inmiştir. Diğer bir rivâyette 20, 21, 114 ve 141. âyetleri de Medine döneminde nâzil olmuştur.[1] (F. Furkan)

6/1-3  KAİNATIN  YARATICISI

6/4-6  HAKKI  İNKAR  EDENLER

6/7-11  MÜŞRİKLERİN  BAHANELERİ

6/12-18  KIYAMET  VE  AHİRET

6/19-20  PEYGAMBERLİĞİN  DELİLLERİ

6/21-24  ZALİM  KİMDİR?

6/25-32  MÜŞRİKLERİN DUYACAKLARI PİŞMANLIK  VE  HASRET

6/33-39  HZ. PEYGAMBERİN TESELLİ VE İKAZ EDİLMESİ (33-36), MÜŞRİKLERİN  İNATLA  MUCİZE  TALEBİ (37-39)

6/40-41  KİME  YALVARIRSINIZ?

6/42-45  ÖNCEKİ  ÜMMETLERİN  HELAK  EDİLMELERİ

6/46-49  NİMETLER  VE  PEYGAMBER  GÖNDERİLMESİNİN  HİKMETİ

6/50-55  MÜŞRİKLERİN  HZ.  PEYGAMBERDEN  FAKİRLERİ  YANINDAN  KOVMASINI  İSTEMELERİ

6/56-62  MÜŞRİKLERİN  AZABI  ACELE  İSTEMELERİ  (56-58),  GAYBIN  ANAHTARLARI (59-62)

6/63-67  MÜŞRİKLERİN AZAPLARLA  UYARILMALARI

6/68-70  ZALİMLERDEN  UZAK  DURMAK

6/71-73  ALLAH  YOLUNDAN  AYRILMAMAK

6/74-83  İBRAHİM (A.S.)’IN  KAVMİ İLE MÜCADELESİ

6/84-90  PEYGAMBERLERİN  YOLUNA  TABİ  OLMAK

6/91-94  ALLAH’I  GEREĞİ  GİBİ  TANIMAK

6/95-99  ALLAH’IN  VARLIĞININ  KEVNİ  DELİLLERİ

6/100-103  ALLAH’A  ÇOCUK  İSNAD  EDENLERİN  REDDİ (100-102),  RÜ’YETULLAH (103)

6/104-107  HAKKI  GÖRMEK

6/108-113  BAŞKALARININ  TANRILARINA  SÖVMEMEK (108),  İMAN  ETMEK  İÇİN  MUCİZE  İSTEYENLER  (109-113)

6/114-117  ALLAH’IN  KİTABI  VARKEN  BAŞKA  HAKEM  ARAMAMAK

6/118-121  HAYVAN  KESİLİRKEN  ALLAH’IN  ADINI  ANMAK

6/122  İMANIN  NURU  VE  KÜFRÜN  KARANLIĞI

6/123-124  GEÇMİŞ  ÜMMETLERİN  DURUMLARI

6/125-127  HAK  DİN  İSLAM’DIR

6/128-135  HAŞR  VE  HESAB,  İLAHİ  ADALET

6/136-140  MÜŞRİKLERİN  BAZI  BATIL  ADETLERİ

6/141-150  ALLAH’IN  BAHŞETTİĞİ  NİMETLER

6/151-157  İLAHİ  DİNLERİN  ESASI  OLAN  ON  HÜKÜM (151-153),  SEMAVİ  KİTAPLAR  VE  KUR’AN (154-157)

6/158  KIYAMET  ALAMETLERİ

6/159-160  EHL-İ  KİTABIN  VE  MÜSLÜMANLARIN  FIRKALARA  AYRILMASI (159),  İYİLİĞİN  VE  KÖTÜLÜĞÜN  KARŞILIĞI (160)

6/161-164  DOSDOĞRU  DİN

6/165  ÜSTÜNLÜKLER  İMTİHAN  İÇİNDİR