Emirler ve Yasaklar

ÖNSÖZ

Bu mütevazı çalışma tefsirim.com izleyicileri için hazırlanmıştır. Uzun süredir, ‘ef’al-i mükellefîn’ dediğimiz farzlar, vâcipler, sünnet, müstehap, mekruh, haram’larla ilgili kısa-öz bir çalışma arayışı içindeydim.   

 Bir vesile ile Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ hocamızın ‘İlâhi Emirler’ ve ‘İlâhi Yasaklar’ isimli kitaplarının olduğunu öğrendim. Hemen edinip, bir solukta okudum. Bu çalışmamızdaki alt başlıklar ve büyük oranda âyet mealleri bu iki kitaptan alınmıştır. Çok kısa olarak alt başlık, ilgili âyet meâli, tamamlayıcı diğer âyetler belirtilmiş olup, açıklama gerektiren bâzı alt başlıklara çok kısa açıklamalar yapılmıştır.   

 Toplam 339 emir ve 308 yasak ele alınmış olup, alt başlıklar hazırlanırken, ilgili âyet ile birebir örtüşen başlıklar ‘tırnak içine’ alınmıştır. Bu emir ve yasakların bir kısmı direkt emir / direkt yasak olup, bir kısım emir ve yasaklar çıkarsama yolu ile belirlenmiştir. Bu alt başlıklar çok büyük oranda yukarıda adı geçen kitaptan alınmıştır.

Bir mum yakabilmek ve duâ alabilmek umuduyla…

30 Mart 2020

Mehmed SELMAN   

________________________________________________________________________

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

1.1.ÎMAN İLE İLGİLİ EMİRLER

1.2.İBÂDETLERLE İLGİLİ EMİRLER

1.3.BELİRLİ ZAMANLI İBÂDETLER

      1.3.1.NAMAZ İLE İLGİLİ EMİRLER

      1.3.2.XEKÂT İLE İLGİLİ EMİRLER

      1.3.3.ORUÇ İBÂDETİ İLE İLGİLİ EMİRLER

      1.3.4.HAC VE UMRE İLE İLGİLİ EMİRLER

      1.3.5.KURBAN İBÂDETİ İLE İLGİLİ EMİRLER

1.4.ALLÂH’A KARŞI GÖREVLERLE İLGİLİ EMİRLER

1.5.PEYGAMBERİMİZE KARŞI GÖREVLERLE İLGİLİ EMİRLER

1.6.KURÂN’A KARŞI GÖREVLERLE İLGİLİ EMİRLER

1.7.ÂHİRETE HAZIRLIKLA İLGİLİ EMİRLER

1.8.İLİM VE ÖĞRENİMLE İLGİLİ EMİRLER

1.9.İSLÂM’I TEBLİĞ İLE İLGİLİ EMİRLER

1.10.AİLE HAYÂTI İLE İLGİLİ EMİRLER

        1.10.1.EVLENME İLE İLGİLİ EMİRLER

        1.10.2.ÂİLE İÇİ GÖREVLERLE İLGİLİ EMİRLER

        1.10.3.ÂİLE İÇİ SORUNLARLA İLGİLİ EMİRLER

        1.10.4.BOŞANMA İLE İLGİLİ EMİRLER

1.11.SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA İLE İLGİLİ EMİRLER

1.12.SOSYAL İLİŞKİLER İLE İLGİLİ EMİRLER

1.13.YEMEK, İÇMEKGİYİM VE TENİZLİK İLE İLGİLİ EMİRLER

1.14.ÇALIŞMA, İŞ VE TİCÂRET HAYÂTI İLE İLGİLİ EMİRLER

1.15.TANIKLIK, YARGILAMA, ADÂLET VE CEZÂLAR İLE İLGİLİ EMİRLER

1.16.YÖNETİM VE KAMU İŞLERİ İLE İLGİLİ EMİRLER

1.17.BARIŞ VE SAVAŞ İLE İLGİLİ EMİRLER

İKİNCİ BÖLÜM 

2.İLÂHİ YASAKLAR

2.1.ŞİRK, İNKÂR VE NİFAK İLE İLGİLİ YASAKLAR

     2.1.1.ŞİRK İLE İLGİLİ YASAKLAR

     2.1.2.İNKÂR İLE İLGİLİ YASAKLAR

     2.1.3.YALANLAMA İLE İLGİLİ YASAKLAR

     2.1.4.İFTİRA İLE İLGİLİ YASAKLAR

     2.1.5.ALAY / İSTİHZA İLE İLGİLİ YASAKLAR

     2.1.6.KİBİR İLE İLGİLİ YASAKLAR

     2.1.7.YÜZ ÇEVİRME İLE İLGİLİ YASAKLAR

     2.1.8.ÂYETLERE TAVIR ALMA İLE İLGİLİ YASAKLAR

     2.1.9.NİFAK İLE İLGİLİ YASAKLAR

     2.1.10.ŞÜPHE İLE İLGİLİ YASAKLAR

2.2.İBÂDETLERLE İLGİLİ YASAKLAR

2.3.KAZANÇ, YEME VE İÇME İLE İLGİLİ YASAKLAR

2.4.ZAN, SÖZ VE KONUŞMA İLE İLGİLİ YASAKLAR

      2.4.1.ZAN İLE İLGİLİ YASAKLAR

       2.4.2.SÖZ VE KONUŞMA İLE İLGİLİ YASAKLAR

2.5.EYLEMLERLE İLGİLİ YASAKLAR

2.6.ÂİLE HAYÂTI İLE İLGİLİ YASAKLAR

2.7.SOSYAL İLİŞKİLERLE İLGİLİ YASAKLAR

     2.7.1.MÜMİN – KÂFİR HER İNSANA YÖNELİK YASAKLAR

     2.7.2.MÜMİNLERE YÖNELİK SOSYAL İLİŞKİLERLE İLGİLİ YASAKLAR

     2.7.3.KÂFİRLERE YÖNELİK SOSYAL İLİŞKİLERLE İLGİLİ YASAKLAR

              2.7.3.1.İTAAT İLE İLGİLİ YASAKLAR

              2.7.3.2.İTTİBÂ İLE İLGİLİ YASAKLAR

              2.7.3.3.KÂFİRLER İÇİN ÜZÜLME İLE İLGİLİ YASAKLAR

              2.7.3.4.DOST EDİNME İLE İLGİLİ YASAKLAR

              2.7.3.5.KÂFİRLERDEN YÜZ ÇEVİRME İLE İLGİLİ YASAKLAR

    2.7.4.SAVAŞLA İLGİLİ YASAKLAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3.BÜYÜK GÜNAHLAR

   3.1.DİNDEN ÇIKARAN BÜYÜK GÜNAHLAR

   3.2.KUL HAKKINI İÇEREN BÜYÜK GÜNAHLAR

   3.3.DİĞER BÜYÜK GÜNAHLAR

________________________________________________________________________

1.İLAHİ EMİRLER (Kur’an’dan 339 emir)

 1.1.ÎMAN İLE İLGİLİ EMİRLER (12 Emir)

 ‘Allâh’a îman edin.’ (Tevbe 9/86) (Bakara 2/186) Allâh’ın varlığına, birliğine, eşi benzeri ve ortağı olmadığına, kemâl ve selâl sıfatlarıyla vasıflanmış; âcizlik, zulüm, gaflet, cehâlet ve benzeri sıfatlardan münezzeh ve tek mâbud olduğuna, kaynaklarda belirtilen esmâ-i hüsnâsı ile birlikte îman etmektir. (İ. KARAGÖZ, 1/47)

 ‘Peygambere / Allâh’ın Resûlüne îman edin’ (Hadid 57/28) (Fâtır 35/24; Nahl 16/36)

‘Kur’ân’a / Allâh’ın indirdiğine îman edin’ / ’Önceki Kitaplara îman edin.’  (Bakara 2/41) (Bakara 91, 177, 285; Nisâ 4/136; Teğâbün 64/8 )

 Meleklere îman edin. (Bakara 2/285)

 Âhiret Gününe îman edin: ‘Asıl iyilik Allâh’a, Âhiret gününe, meleklere, Kitap ve Peygamberlere îman edenlerin… (iyiliğidir).’ (Bakara 2/177) (Nisâ 4/136; Müslim, Îman, 1,5: Ebû Dâvud, Sünen 15İsrâfil’in sûra üfleyip Kıyâmet kopunca bütün varlıkların öleceğine, ikinci sur üflemesiyle insanların kabirlerinden kalkıp dirileceğine, mahşerde toplanacaklarına, burada hesaba çekileceklerine, müminlerin cennete, kâfirlerin cehenneme gideceklerine îman etmektir. İ. KARAGÖZ, 1/56)

 Mümin olun: ‘Ben, müminlerden olmakla emredildim.’ (Yûnus 10/104)

Müslüman olun: ‘Bana Müslümanlardan olmam emredildi.’ (Yûnus 10/72) (Âl-i İmran 3/85; Neml 27/91)

 ‘O’na (Allâh’a) teslim olun’ ‘O’na (Rabbinize) teslim olun.’ (Zümer 39/54) (Hac 22/34) Allâh’ın dînine emir ve yasaklarını, hüküm ve ilkelerini itirazsız kabul edin. (İ. KARAGÖZ, 1/59)

‘İslâm’a girin’ ‘Ey îman edenler! Hepiniz topluca İslâm’a girin.’ (Bakara 2/208)

 Müslüman olduğunuzu söyleyin: ‘(Ey müminler!) Deyin ki, şâhit olun, biz müslümanlarız.’ (Âl-i İmran 3/64)

‘Allâh’ın indirdiği Kitaba îman ettim deyin’ (Şûra 42/15) (Bakara 2/136)

 ‘Özünü’/ Dîne çevir’/in. (Rum 30/30) (Yûnus 10/105)

 1.2.İBÂDETLERLE İLGİLİ EMİRLER

 ‘Allâh’a ibâdet edin.’ (Nisâ 4/36) (Bakar 2/21; Beyyine 98/5; İsrâ 17/23)

 1.3.BELİRLİ ZAMANLI İBÂDETLER

 1.3.1.NAMAZ İLE İLGİLİ EMİRLER (21 Emir)

 ‘Namazı dosdoğru kılın.’ (Nisâ 4/103) (Ahzab 33/33; Lokman 31/17; Müzzemmil 73/2)

 ‘Namazları ve orta namazı / ikindi namazını koruyun.’ (Bakara 2/238)

 ‘Namazı âilenize emredin ve siz de ona devam edin.’ (Tâhâ 20/132)

 ‘Allâh’ın zikrine / (Cuma namazına) koşun.’ (Cuma 62/9)

 Yolculukta dört rekâtlı farz namazları iki rekât kılın: Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur.’ (Nisâ 4/101)

 Savaşta iken de namaz kılın: ‘(Ey Peygamberim!) İçlerinde bulunup müminlere namaz kıldırdığınız zaman onlardan bir bölük seninle berâber namaz dursun ve silahlarını da yanlarına alsınlar.’ (Nisâ 4/102)

 Abdest alın: ‘Ey îman edenler! Namaz kılacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve  – başınıza meshedip – her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın.’ (Mâide 5/6)

Boy abdesti alın: ‘Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanarak temizlenin (boy abdesti alın). (Mâide 5/6)

‘Teyemmüm edin’: ‘Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hâcetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur)  da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin. Onunla (temiz toprakla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (teyemmüm edin). (Mâide 5/6) (Nisâ 4/43)

 Tahâret: ‘Elbiseni/zi temizle’/yin.‘ (Müddessir 74/4)

 İstikbâl-i kıble / Kıbleye Yönelin: ‘(Ey Peygamberim, Namazda) Yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir.’ (Bakara 2/144, 149, 150)

Vakit: ‘Namazı’ / vaktinde kıl’/ın.’ ‘Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl.’ (Hûd 11/114) (İsrâ 17/78)

 Niyet / Namazı Allah için kılın: ‘Beni anmak için namaz kıl.’ (Tâhâ 20/14)

Tekbir / Namaza Allâhü Ekber diyerek başlayın: ‘Rabbini yücelt.’ (Müddessir 74/3). ‘O’nu (Allâh’ı) tekbir ile yücelt.’ (İsrâ 17/111)

Kıyam / Namazı ayakta kılın: ‘Gönülden bağlılık ve saygı ile Allâh’ın huzuruna divan durun.’ (Bakara 2/238)

 Kıraat / ‘(Namazda) Kur’an/dan kolayınıza geleni okuyun’ (Müzzemmil 73/20) (İsrâ 17/110)

 ‘Rukû edin’ (Hac 22/77) (Bakara 2/43; Âl-i İmran 3/43; Mürselât 77/48)

 ‘Secde edin.’ (Hac 22/77) (Necm 53/62; Fussilet 41/37)

 ‘Yüce Rabbinin adın (Allâh’ı) tesbih et’/in: (A’lâ 87/1) (Vâkıa 56/74, 96; Hâkka 69/52; Ahzâb 33/42) Allâh’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih ediniz, hem namaz kılınız hem de namaz içindeki tesbîhâta devam ediniz, sünhânellah deyiniz. (İ. KARAGÖZ, 1/97)

 Gece namazı kılın: ‘Ey örtünüp bürünen Peygamberim! Kalk, birazı hâriç olmak üzere geceyi; yarısını ibâdetle geçir….’ (Müzzemmil 73/1-4)   Teheccüd olarak bilinen bu namaz, peygamberimize farz (İsrâ 17/79) olup, diğer Müslümanlara mühim bir sünnet olarak kabul edilmiştir. (Ö. ÇELİK, 5/271)

 ‘Âilen/iz/e/ namazı emret’/in / ‘(Namaza) sabırla devam et’/in. (Tâhâ 20/132)

____________________________________________

TÜMÜNE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN

____________________________________________