7- A’raf

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 206 âyettir. A’râf, 46. âyette geçtiği üzere, cennetle cehennem arasında yüksek bir tepe olup ondan bahsedilmesi itibariyle bu kelime sûreye ad olmuştur. Bazılarına göre sûrenin 163 ve 171. âyetleri Medine’de inmiştir. (F. Furkan)
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

7/1-3  KUR’AN’A  UYUN

7/4-7  GEÇMİŞ  ÜMMETLERİN  HELAKİ

7/8-10  KIYAMET  GÜNÜ  AMELLERİN  TARTILMASI

7/11-18  İBLİS’İN  HZ.  ADEM’E  DÜŞMANLIĞI

7/19-25  HZ. ADEM VE HAVVA’NIN  YERYÜZÜNE  İNDİRİLMESİ

7/26-27  TAKVA  ELBİSESİ

7/28-30  ALLAH KÖTÜLÜĞÜ  DEĞİL,  ADALETİ  EMREDER

7/31-43  İSRAF  ETMEMEK (31-35), CEHENNEM EHLİ  VE  BİRBİRİYLE  MÜNAKAŞALARI (36-41),  CENNET  EHLİ (42-43)

7/44-45  CENNET  VE  CEHENNEM  EHLİNİN  KONUŞMALARI

7/46-49  A’RAF  EHLİ

7/50-51  CEHENNEMLİKLERİN  CENNET  EHLİNDEN  TALEPLERİ

7/52-53  KUR’AN’I  İNKAR  EDENLERİN  AKIBETİ

7/54  GÖKLERİN  VE  YERİN  YARATILMASI

7/55-56  DUA  ADABI

7/57-58  ALLAH’IN  KUDRETİNİN  ALAMETLERİ

7/59-64  NUH  ALEYHİSSELAM  VE  KAVMİ

7/65-72  HUD  ALEYHİSSELAM  VE  AD  KAVMİ

7/73-79  SALİH  ALEYHİSSELAM  VE  SEMUD  KAVMİ

7/80-84  LUT  ALEYHİSSELAM  VE  KAVMİ

7/85-93  ŞUAYB  ALEYHİSSELAM  VE  KAVMİ

7/94-102  GEÇMİŞ  ÜMMETLER  VE  ALINACAK  İBRETLER

7/100-126  MUSA (A.S.)’IN  ASA  MUCİZESİ  VE  SİHİRBAZLAR

7/127-129  FİRAVUN’UN  YAPTIĞI  HAKSIZLIKLAR

7/130-137 FİRAVUN VE KAVMİNİN CEZALANDIRILMASI (130-134), FİRAVUN’UN  DENİZDE  BOĞULMASI (135-137)

7/138-141  İSRAİLOĞULLARINA  LUTFEDİLEN  NİMETLER

7/142-147  MUSA  (A.S.) IN ALLAH’I GÖRMEK  İSTEMESİ (142-143), TEVRAT (144-147))

7/148-158  İSRAİLOĞULLARININ  BUZAĞIYA  TAPMASI (148-156),  TEVRAT  VE  İNCİLDE  BAHSEDİLEN  ÜMMİ  PEYGAMBER(157-158)

7/159-162 İSRAİLOĞULLARININ  NAKÖRLÜĞÜ

7/163-171  EYLE  HALKININ  CUMARTESİ  GÜNÜ  YASAĞINI  ÇİĞNEMELERİ  (163-166),  İSRAİLOĞULLARINA  VERİLEN  CEZALAR (167-171)

7/172-174  ALLAH’IN  İSRAİLOĞULLARINDAN  SÖZ  ALMASI

7/175-178  BEL’AM  B.  BAURA KISSASI

7/179-186   CEHENNEMLİKLERİN  ÖZELLİKLERİ, ALLAH’IN  İSİMLERİ (180), HAKKA  YOL  GÖSTEREN  VE  ADALETİ  YERİNE  GETİRENLER (181-183),  HANGİ  SÖZE  İNANACAKLAR (184-186)

7/187-188 KIYAMET  SAATİ  VE  GAYBI  BİLMEK

7/189-198  İNSANIN  YARATILIŞI  VE  ÇOĞALMASI

7/199-204  AF  YOLUNU  TUTMAK  (199-202),  KUR’AN’I  DİNLEMEK  VE  SUSMAK (203-204)

7/205-206  HAFİ  ZİKİR  (205),  ALLAH  KATINDAKİLER (206)