99. Zilzâl

Medine döneminde nâzil olmuştur. Sekiz âyettir. Zilzâl, “zelzele” (yer sarsıntısı) demektir. Adını ilk âyetindeki aynı kelimeden almıştır. Kıyametten hemen önce meydana gelecek olan şiddetli depremden ve daha sonra bütün ölülerin kabirlerinden çıkıp hesap vereceklerinden bahseder. (F. Furkan 599)

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

99/1-8  KİM  ZERRE  MİKTARI  HAYIR  YAPMIŞSA  ONU  GÖRÜR