96. Alak

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 19 âyettir. İnsanın alak’tan yaratıldığını ifade etmekte ve aynı kelimeyle adlandırılmaktadır. (F. Furkan, 597)

Baştan beş ayeti Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy olduğundan ilk inaen sure kabul edilir. Geri kalan ondört ayetinin ise sonraları Ebu Cehil hakkında indiği rivayet edilmiştir. (K. Yolu, 5/649)

Hadis: Buhari ve Müslim’de Hz. Aişe’ye isnad edilen rivayete göre Hz. Peygamber içinde yalnız kalmayı âdet edindiği Hira mağarasında iken Ramazan ayının 27. Gecesi (Pazar – Pazartesi)  tan yerinin ağarmaya başlamasından az önce ufukta nurdan bir şekil görmüş; o zamana kadar hiç karşılaşmadığı bu nurani varlığın (Cebrail) kendisine seslendiğini duymuştur. Hz. Peygamber olayı şöyle anlatır: ‘Melek bana okumamı emretti. Kendisine okuma bilmediğimi söyledim. Beni kollarının arasına alıp kuvvetle sıktı; sonra ‘oku!’  dedi. Ben yine ‘Okuma bilmem’ dedim. Beni tekrar kollarının arasna aldı, kuvvetle sıktı ve ‘oku!’ diye tekrar etti. Ben yine ‘okuma bilmem’ dedim. Üçüncü defa kollarının arasına alıp daha kuvvetlice sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi: ‘Yaratan Rabbinin adıyla oku; O, insanı alak’tan (asılıp tutunan zigottan) yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretmiştir.’ (Buhari, Müslim’den K. Yolu, 5/649)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

96/1-8  YARATAN  RABBİNİN  ADIYLA  OKU

96/9-19  NAMAZDAN  MENEDENİ  GÖRDÜN  MÜ?