94. İnşirâh

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Sekiz âyettir. Sûre, adını Allah Resûlü’nün kalbinin ferahlatılması hadisesine işaret edilen birinci âyetteki olaydan almıştır. ( F. Furkan, 596. S.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

94/1-8  SENİN  ŞANINI  YÜCELTMEDİK  Mİ?