87. A’lâ

A’lâ, “en yüce” demek olup sûre Mekke döneminde nâzil olmuştur. 19 âyettir. Adını ilk âyetindeki aynı ifadeden almıştır. (F. Furkan, 591. S.)

Hadis: Hz. Aişe (r. Anha)’dan rivayet olunuyor: ‘Peygamber (sa) Efendimiz vitir namazının ilk iki rekatında önce A’la suresini ikinci rekatta Kafirun suresini  ve vitir rekatı olan üçüncü rekatta İhlas, Felak ve Nas surelerini okurdu.’  (Ebu Davud, İbn Mace)  Nitekim İmam Şafii ve Malik hazretleri  bu şekilde amel ederler. İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye, Ahmed b. Hanbel’e gelince üçüncü rekat için müstehap olan sadece ihlas suresinin okunduğu biçimdir. (R. Beyan, 23/307)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

87/1-5  YÜCE  RABBININ  ADINI  TESBİH  ET

87/6-13  ÖĞÜT  FAYDA  VERİRSE  ÖĞÜT  VER

87/14-19  AHİRET  DAHA  HAYIRLI  VE  DAHA  DEVAMLIDIR