86. Târık

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 17 âyettir. Geceleyin ortaya çıkan her şeye “târık” denilir. Ünlü kişiye de mecâzî olarak bu ifade kullanılır. Karanlık câhiliye dönemini aydınlatan, sabahı müjdeleyen kişi olarak Peygamber Efendimiz de buna benzetilmiştir. Yıldızlar da geceleyin doğduklarından bu ismi almıştır. Adını ilk âyetteki aynı kelimeden almaktadır. (F. Furkan, 590. S.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

86/1-8  İNSAN  NEDEN  YARATILDIĞINA  BİR  BAKSIN

86/9-17  KUR’AN  HAK  İLE  BATILI  AYIRAN  BİR  SÖZDÜR