85. Bürûc

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 22 âyettir. Bürûc, ilk âyette geçtiği üzere “burçlar” demektir. Adını bu âyetteki aynı kelimeden almıştır. (F. Furkan, 589. Sahife)

Ahmed b. Hanbel’in Ebu Hüreyre’den rivayet ettiğine göre  o şöyle demiştir: Rasulullah (sa) yatsı namazında el Büruc ve et Tarık surelerini okurdu. (el Esas, 16/129)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

85/1-9  ASHAB-I  UHDUD’UN  İMANI

85/10-16  RABBİNİN  YAKALAMASI  ÇOK  ŞİDDETLİDİR

85/17-22  ORDULARIN  HABERİ  SANA  GELDİ  Mİ?