81. Tekvîr

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 29 âyettir. Adını birinci âyetten almıştır. Tekvîr, “dürülme ve dürme” anlamına gelir. (F. Furkan, 585. Sahife)

Hadis: ‘Kıyamet gününü gözüyle görmüşçesine izlemek isteyen  varsa Tekvir, İnfitar ve İnşikak surelerini okusun.  Çünkü bu surelerde kıyametin akıllara durgunluk veren korkunç sahneleri bütün ayrıntılarıyla yer almaktadır.’ (Tirmizi’den R. Beyan, 23/137)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

81/1-14  GÜNEŞ  KATLANIP  DÜRÜLDÜĞÜNDE

81/15-24  ARKADAŞINIZ (MUHAMMED)  DE  MECNUN  DEĞİLDİR

81/25-29  O,  HERKES  İÇİN  BİR  ÖĞÜTTÜR