77. Mürselât

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 50 âyettir. 48. âyeti Medine döneminde inmiştir. Sûre, adını birinci âyetteki “mürselât” kelimesinden almıştır ve “gönderilenler” demektir. (F. Furkan, 579. Sahife)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

77/1-15  O  GÜN  YALAN  SAYANLARIN  VAY  HALİNE

77/16-24  BİZ  SİZİ  DAYANIKSIZ  BİR  SUDAN  YARATMADIK  MI?

77/25-34  YALAN  SAYAGELDİĞİNİZ  AZABA  DOĞRU  GİDİN

77/35-40  BU,  AYIRIM  GÜNÜDÜR

77/41-50  KUR’AN’DAN  SONRA  HANGİ  SÖZE  İNANACAKLAR