72. Cin

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 28 âyettir. Cinler rûhânî, latîf varlıklardır. Zâriyât sûresinin 56. âyetine göre bunlar da insanlar gibi sorumludur. Müslüman ve kâfirleri vardır. Kâfirleri şerlidir. Şeytan da kâfirler grubundandır. Bu sûrede, cinlerden bir grubun gelip Hz. Peygamber’den Kur’an dinledikleri ve iman ettikleri anlatılmaktadır. (F. Furkan, 571. Sahife)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

72/1-7 RABBİMİZE  ASLA  ORTAK  KOŞMAYACAĞIZ

72/8-17 BİZ  ALLAH’I  ACİZ  BIRAKAMAYACAĞIZ

72/18-28  BEN  ANCAK  RABBİME  YALVARIRIM