113. Felak

Bu ve sonraki sûre Mekke’de nâzil olmuştur. Beş âyettir. Adını içerisinde geçen “felak” kelimesinden almıştır. Bu ve bundan sonraki sûreye, birlikte “el-Muavvizeteyn” denilir. Allah’a sığınmayı ifade eder.

Hadis: Buhari – kendi senediyle – Hz. Aişe’den Hz. Peygamberin şöyle bir halini rivayet etmektedir: ‘Hz. Peygamber her gece yatağına girdiğinde avuçlarını birleştirir, içlerine üfler ve İhlas, Felak ve Nas surelerini avucunun içine okur, sonra ellerini vücudunun ulaşabildiği her tarafına sürerdi. Önce başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön tarafını sıvazlardı ve bunu üç kere tekrarlardı.’ Bu hadisi sünen yazarları da bu şekilde rivayet etmişlerdir. (Zılal, 10/611)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

113/1-5  SABAHIN  RABBİNE  SIĞINIRIM