112. İhlâs

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Dört âyettir. Kur’an’ın ve İslâm’ın özü olan sûredir. Bu sebeple bu adla anılmıştır. (F. Furkan 604)

Müşriklerin Rasulullah (sav)’e ‘Rabbinin nesebini söyle’ demeleri üzerine Cenab-ı Hak, kendini tanıtmak üzere bu sureyi indirdi. (Ahmed b. Hanbel’den Hakkın D. 5/656)

Hadîs: ‘Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim li, bu sure Kur’an’ın üçte birine denktir. (Buhari, Müslim’den Hakkın D. 5/655)

İhlas suresinin Kur’an’ın üçtebirine denk olduğuna dair yukarıda geçen hadisi yorumlayan alimlerden bir kısmı, bu denkliği sureyi okumanın sevabı, bir kısmı da konusu ve manası yönünden değerlendirmişlerdir. İkinci görüşe göre sure, Kur’an’ın üç temel konusundan ilki olan tevhidle alakalı olup bu surenin anlamını iyice kavrayan ve itikadını bu surenin öğretisi yönünde oluşturan bir kimse Kur’an’ın tevhid ve akaid bölümünü de kavrayıp benimsemiş olur. (K. Yolu 5/716)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

112/1-4  O’NUN  HİÇBİR  DENGİ  YOKTUR