110. Nasr

Medine döneminde, Mekke fethedildikten sonra nâzil olmuştur. Üç âyettir. İlk âyette geçen ve sûreye ad olan “nasr” kelimesi “yardım” demektir. Allah’ın yardımını anlattığından bu adı almıştır. (F. Furkan 603)

Hz. Ebubekir, Abdullah b. Abbas gibi bir kısım sahabiler, Nasr suresinin inmesiyle Efendimiz (sav)’in vefatının yaklaştığını anlamışlar, işin farkında olmayanlar buradaki yardım ve zafer müjdelerine sevinirken, onlar hazin hazin gözyaşı dökmüşlerdir. (Buhari, Tirmizi’den Hakkın D. 5/639)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

110/1-3  FETİH  VE  ZAFER  SONRASI  o’NU  TESBİH  ET  VE  MAĞFİRET  DİLE