107. Mâ’ûn

Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Adını “yardımlaşma” anlamına gelen ve son âyette geçen “mâ’ûn” kelimesinden almıştır. İniş sırasına göre 17. Suredir.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

107/1-7  DİNİ  YALANLAYANI  GÖRDÜN  MÜ?