103. Asr

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Üç âyettir. Adını ilk âyetteki aynı kelimeden almıştır. (F. Furkan 601. Sh.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

103/1-3  HÜSRANDAN  KURTULANLAR