101. Kâri’a

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 11 âyettir. Adını ilk âyetteki aynı kelimeden almıştır. (F. Furkan 600. Sh.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

101/1-11  NEDİR  O  KAPI  ÇALAN?