Değerli Kardeşim/Kardeşlerim,
 
Bu çalışma, geçmişi yirmi yıla uzanan ‘Kur’an Halkası’  toplantılarının bir ürünüdür. Sizlere takdim edilen ‘Kur’an-ı Kerim Tefsiri’ çalışmamız,  aşağıda listesi sunulmuş olan muhtelif tefsirlerden alıntılardan ibarettir.


1- FATİHA 2- BAKARA 3- ALİ İMRAN 4- NİSA
5- MAİDE 6- EN’AM 7- A’RAF 8- ENFAL
9- TEVBE 10- YUNUS 11- HUD 12- YUSUF
13- RA’D 14- İBRAHİM 15- HİCR 16- NAHL
17- İSRA 18- KEHF 19- MERYEM 20- TAHA
21- EMBİYA 22- HACC 23- MÜMİNUN 24- NUR
25- FURKAN 26- ŞUARA 27- NEML 28- KASAS
29- ANKEBUT 30- RUM 31- LOKMAN 32- SECDE
33- AHZAB 34- SEBE 35- FATIR 36- YASİN
37- SAFFAT 38- SAD 39- ZÜMER
40- MÜ’MİN
41- FUSSİLET 42- ŞURA
43- ZUHRUF
44- DUHAN
45- CASİYE
46- AHKAF
47- MUHAMMED
48-FETİH
49-HUCURAT 50-KAF 51-ZARİYAT 52-TUR
53-NECM 54-KAMER 55-RAHMAN 56-VAKI’A
57-HADİD 58-MÜCADELE 59-HAŞR 60-MÜMTEHİNE
61-SAFF 62-CUMA 63-MÜNAFİKUN 64-TEĞABÜN
65-TALAK 66-TAHRİM 67- MÜLK 68- KALEM 
69- HÂKKA  70- ME’ÂRİC 71- NUH  72- CİN 
73- MÜZZEMMİL  74- MÜDDESİR  75- KIYÂME  76- İNSAN 
77- MÜRSELÂT  78- NEBE  79- NÂZİ’ÂT 80- ABESE 
81- TEKVÎR  82- İNFİTÂR  83- MÜTAFFİFİN 84- İNŞİKÂK
85- BÜRÛC  86- TÂRIK  87- A’LÂ 88- ĞÂŞİYE 
89- FECR  90- BELED  91- ŞEMS  92- LEYL 
93- DUH  94- İNŞİRÂH  95- TÎN  96- ALAK
97- KADR
98- BEYYİNE  99- ZİLZÂL  100- ÂDİYÂT 
101- KÂRİ’A 102- TEKÂSÜR  103- ASR  104- HÜMEZE 
105- FİL  106- KUREYŞ  107- MÂ’ÛN 108- KEVSER
109- KÂFİRÛN  110- NASR  111- TEBBET  112- İHLÂS 
113- FELAK  114- NÂS